Goedkoop opstekertje voor rokers

ollecram had ons via de newssubmit het volgende te melden:

Binnenkort kan de verstokte roker voor iets meer dan eenderde van de normale prijs zijn verslaving in stand houden. De rookwaar moet worden besteld bij de virtuele organisatie UnitedSmokers.com die in Cuba is gevestigd.

De organisatie presenteert zich als een Cubaanse inkoopclub van rookwaar. Bij voldoende deelnemers, zo'n 100.000, kan in Cuba belastingvrij worden ingekocht. Het gaat dan niet alleen om Cubaanse sigaren maar ook om losse tabak of sigaretten van een aantal merken ŗ 1,10 euro per pakje.

De bestellingen en betalingen worden gedaan op Cubaans grondgebied en vallen onder het lage Cubaanse belastingregime. Vervolgens worden ze ingevoerd, van buiten de Europese gemeenschap, en komen ze zonder betaling van accijnzen en BTW, aan bij de koper: maximaal 400 sigaretten of 250 gram tabak. De 'club' zorgt voor gratis vervoer door de lucht.