Hogescholen moeten universiteiten heten

De structuur van het Nederlands hoger onderwijs moet volledig op de schop. Het traditionele verschil tussen hogescholen en universiteiten vervaagt. Alle instellingen moeten daarom onder de internationaal erkende term universiteit door het leven kunnen gaan.

Dat stelt F. Leijnse, voorzitter van de HBO-raad, aan de vooravond van het debat in de Tweede Kamer over de invoering van de bachelor/masterstructuur. Deze stelselwijziging gaat niet ver genoeg, meent Leijnse. Hij vindt het bovendien niet eerlijk dat minister Hermans van Onderwijs alleen de masterfases van universiteiten wil betalen en dat hogescholen zelf voor de kosten moeten opdraaien.

Het grote probleem van het Nederlandse stelsel met universiteiten en hogescholen is dat het moeilijk aan buitenlanders is uit te leggen. ,,Wat wij hogescholen noemen, heet in andere landen universiteit. De rest van de wereld snapt ons systeem niet'', constateert Leijnse. 'Het lijkt mij voor de hand liggen alles universiteit te noemen. Scholen die echt gespecialiseerd zijn in bachelors, zoals kleine pabo's, kunnen we dan college noemen.'