Meer jonge doden door hartstilstand

Het aantal jongeren dat is overleden door een hartstilstand is is behoorlijk gestegen in Amerika. Hoewel een hartstilstand onder de 35 nog altijd een zeldzame manier is om dood te gaan (1 procent van alle doodsoorzaken), is het aantal jongens en meiden dat dood ging hieraan de afgelopen tien jaar verrassend toegenomen. Experts denken dat het niet gaat om een eenmalige en toevallige opleving, maar om een nieuwe 'trend'.

Volgens de onderzoekers is de oorzaak vooral te vinden in roken, overgewicht en drugsgebruik. Vooral het gebruik van coca´ne verhoogt de kans op een hartstilstand aanzienlijk.

Opvallend is dat vooral het aantal jonge vrouwen dat stierf aan een hartstilstand flink gestegen is: de afgelopen 8 jaar zijn drie keer zoveel vrouwen hieraan doodgegaan dan voor die tijd. Voorlopig blijft een hartstilstand toch vooral mannen te raken: bijna 75% van alle hartstilstanden.