Veel vliegen veroorzaakt kanker

Mensen die regelmatig vliegen, lopen een verhoogd risico op kanker, volgens een Amerikaans rapport. Een onderzoek onder stewardessen in Amerika laat zien dat het aantal borstkankergevallen 30% hoger lag, dan viel te verwachten. Men denkt dat kosmische straling, die vliegtuigen treft, de oorzaak hiervan is.

Vorig jaar ingevoerde wetten, dwingen Europese vliegmaatschappijen ervoor te zorgen, dat hun personeel niet te veel lange afstandsvluchten meevliegt en zwangere personeelsleden administratief werk toebedeeld krijgen. Maar nieuw onderzoek lijkt uit te wijzen, dat ook dit niet voldoende is.

Omdat vliegtuigen regelmatig boven de wolken vliegen is de bescherming tegen kosmische straling sterk gereduceerd. Zonneactiviteit is een factor die de hoeveelheid straling in in vliegtuigen sterk beïnvloedt. Dit jaar is er een piek in zonneactiviteit, welke een 11-jarige cyclus vertoont. De zonnevlammen kunnen een dosis die je normaal in één jaar krijgt, in slechts één lange-afstandsvlucht over het poolgebied, overbrengen.
Instanties zeggen, dat vliegtuigpersoneel in één jaar aan een hogere dosis blootgesteld kunnen worden, dan arbeiders in de nucleaire industrie.

Ja, sta je dan mooi met je airmiles