Klacht tegen Friessprekende wethouder

Diepvriez had ons via de newssubmit het volgende te melden:

De gemeente Dongeradeel laat onderzoeken of bestuurders in het openbaar Fries mogen praten, ook als niet iedereen het verstaat. Aanleiding voor het onderzoek is een klacht van een vrouw uit Brantgum. Zij had zich erover beklaagd dat wethouder A. Oosterhof weigerde tijdens een openbare vergadering van de plaatselijke peuterzaal Nederlands te spreken.

"Ik kan niet alles volgen in het Fries. Maar Oosterhof wees mijn verzoek om Nederlands te praten botweg van de hand. Ik ben onbeschoft behandeld", aldus L. Siezenga. De wethouder van de Fryske Nasjonale Partij vindt dat Siezenga het Fries moet kunnen verstaan omdat ze al vier jaar in Friesland woont.

Lees hier verder.