Mexicaanse vulkaan uitgebarsten

De vulkaan Popocatťpetl in het midden van Mexico is maandagavond tot uitbarsting gekomen. De vulkaan spuwde grote hoeveelheden gloeiend gesteente in de nachtelijke hemel uit over een gebied van enkele kilometers rond de krater. Vooralsnog zijn er geen berichten over slachtoffers. De vulkanoloog De la Cruz sprak op de televisie van de krachtigste uitbarsting in ongeveer 500 jaar. De serie explosies braken een grote lavaprop die de afgelopen dagen de krater had verstopt.

De autoriteiten hadden uit voorzorg zo'n 40.000 mensen in de omtrek van de Popocatťpetl (Nahuatl voor 'rokende berg') opdracht gegeven het gebied te evacueren. Velen van hen voelden er uit angst voor plundering weinig voor hun woningen te verlaten. Volgens gouverneur Morales van de oostelijk van de vulkaan gelegen provincie Pueblo hadden zo'n 10.000 inwoners van 17 dorpen geen gehoor gegeven aan het bevel tot evacuatie. De vulkaan spuwde al dagen as, zand en stoom uit.

Volgens de nationale commissie voor rampenbestrijding is besloten tot de evacuatie omdat het er niet naar uitzag dat de activiteit van de Popocatťpetl binnen enkele dagen zou afnemen.

Mexicaanse vulkaandeskundigen zeggen dat zich in de krater van de vulkaan een soort prop had gevormd, waardoor de druk in het binnenste van de 5452 meter hoge berg toenam. De Popocatťpetl, 50 kilometer ten zuiden van Mexico-stad, is sinds een plotselinge uitbarsting in 1994 zeer actief. De asregen uit de vulkaan zorgde ook in de hoofstad voor een grauwsluier.