Overval, kosten: fl 10,-

Wander had ons via de newssubmit het volgende te melden:

Een poging een sigarenzaak te beroven heeft twee jeugdige overvallers vrijdag geld gekost. Een ongeveer zestienjarige jongen gaf rond vijf uur een tientje aan een winkelier in de Goed Hoopstraat. Hij zei een pakje sigaretten te willen. Meteen daarop betrad een andere jongen de zaak. Beiden trokken een pistool en eisten geld.
De 63-jarige winkelier en een 49-jarige klant negeerden het dreigement .
Na enige tijd verlieten de beide jongens in verwarring de zaak, met achterlating van het tientje .