Vrouw baart achtling. Zeven overleven.

Een Siciliaanse vrouw die woensdag drie maanden te vroeg de eerste van een achtling had gebaard, is zondag bevallen van de rest van het kinderspan.

Na de geboorte van het eerste kind hadden de artsen hun uiterste best gedaan de bevalling uit te stellen, om de resterende foetussen tijd te geven hun organen verder te ontwikkelen. Toen zondag toch een jongetje ter wereld kwam besloten zij in te grijpen en de andere zes baby's via een keizersnede naar buiten te brengen. Een van de vier jongetjes overleed, de andere kinderen zijn opgenomen op de intensive care. Alle baby's, ook het eerstgeboren meisje, wogen rond de 500 gram.

De 31-jarige moeder, Mariella Mazzara, had hormoonpreparaten genomen nadat zij zes jaar vergeefs had geprobeerd zwanger te raken. Sommige deskundigen denken dat de conceptie van een zo groot aantal kinderen kan worden voorkomen als de middelen secuurder worden toegediend. Mazzara en haar echtgenoot hebben naar verluidt geweigerd een aantal van de kinderen te laten aborteren om de anderen een betere overlevingskans te geven. De vooruitzichten voor kinderen die in de 25ste week van de zwangerschap ter wereld komen zijn niet gunstig, maar de zeven overlevenden van een achtling die in december 1998 even prematuur in Houston, Texas, ter wereld kwam bleken na een jaar gezond en wel.