Opgevoerde brommers

Minister Netelenbos van Verkeer wil dat brommers die opgevoerd zijn en voor de tweede keer zijn aangehouden, meteen laten vernietigen. Dit schrijft de minister mede namens haar collega's van Justitie en Binnenlandse Zaken in antwoord op vragen van Tweede-Kamerlid Stellingwerf van de RPF.

De rigoreuze sanctie is onderdeel van een reeks nieuwe regels voor registratie en kentekening van brom- en snorfietsen, waar nog aan wordt gewerkt. Het afgeven van een kenteken vereenvoudigt het nemen van maatregelen tegen de opgevoerde bromfietsen.

Brommers krijgen geen kenteken als ze sneller kunnen dan de zogenoemde constructiesnelheid van 45 kilometer per uur. Voor snorfieten is dat 25 kilometer.

De eigenaar van een opgevoerde brommer mag nadat hij is aangehouden een nieuw kenteken aanvragen. Als daarna nog een keer blijkt dat de bromfiets is opgevoerd, wordt die vernietigd. Nu is nog tussenkomst van de rechter nodig om een opgevoerde brommer te laten vernietigen.

Onderzoeken hebben uitgewezen dat door deze strengere maatregelen 11 doden en 362 gewonden per jaar kunnen worden voorkomen en ook nog eens een kostenpost van 30 miljoen gulden gemoeid.

Registratie en afgifte van een kenteken moet ook een eind maken aan het grote aantal diefstallen. Jaarlijks worden 30.000 brom- en snorfietsen gestolen, wat neerkomt op een schadepost van 60 miljoen piek.