6 cent extra accijns op benzine

het kabinet zal op Prinsjesdag bekend maken dat ze nog eens 6 cent extra accijns op een liter benzine gaan heffen. De maatregel zal op 1 januari in gaan en het gaat onder de noemer "een verhoging van de BTW en de aanpassing van de accijns aan de inflatie".

De prijs van een liter Euro-loodvrij zal dan uitkomen op 2,66. VVD en CDA vinden deze prijsstijging onaanvaardbaar en eisen dat het kabinet afziet van de accijnsverhoging.

Daar gaan we weer .