Polemiek

Weet je wat we doen, we nemen de mensen hun plezier af. We maken tabak, frisdrank en alcohol superduur en alles wat de mens gezond maakt, met de nadruk op wat we verorberen maken we goedkoper. Groenten en fruit, daar betaalt u vanaf twintig drieëntwintig nul procent taksen op. Tabak, alcohol enzovoorts, daar waar de mensen een ongezonde levensstijl aan overhouden, maar legaal zijn, maken we duurder door accijnsverhoging. Zelfs zo duur, dat de minderbedeelden het niet meer kunnen betalen. Zo halen we de kosten van de medische zorg naar beneden, omdat vier op de tien mensen sterven ten gevolgen van een ongezonde levensstijl. Tegelijkertijd zorgen we voor verbeterde opvang en vroegtijdigere vaststelling van mentale problemen, zodat we sneller een stempel op de mensen hun voorhoofd kunnen plakken. Het pakket aan psychologische hulp versterkt en wordt scherper afgesteld, zodat we nog sneller de juiste pillen in de mensen hun strot kunnen duwen. 

Eén miljard gaat extra naar defensie zodoende een beter en gemotiveerder leger te creëren, zodat we mee oorlogje kunnen spelen binnenkort. Bovendien zullen we zelf ons eigen legerspeelgoed gaan maken, althans als ik de politieke rede van onze eerste minister de Croo inzake de begroting goed heb kunnen ontcijferen. Vervolgens gaat er één miljard euro naar de Antwerpse misdaad problematiek, het narco-terrorisme. En waar gaat het over? Net waarover de film ‘Patser’ gaat, wat eigenlijk geen film is, maar een documentaire over het Antwerpse drugsmilieu. Duizend extra manschappen worden er opgeleid om de voorgevelgranaten, autobommen en Kalasjnikovs in nummer te doen dalen. Want granaten worden net zoals een jointje roken lang nog niet getolereerd hier in de België. Oplossing, we gaan de vraag naar drugs laten dalen, de drang van de gebruiker naar beneden halen. De oeroude drang die elke mens in zich heeft, om zich soms een beetje los van alle zorgen te kunnen laten gaan op de juiste momenten, die drang gaan we proberen te verlagen. We financieren met andere woorden de War-on-drugs weeral in de verkeerde richting. Een oorlog die al lang verloren is maar waar weinig overheid een vredesakkoord durft te onderteken noch opstellen, met alle gevolgen van dien. Ik wil gerust belasting betalen op de middelen die ik nu illegaal moet zien te bemachtigen. Middelen die er ook voor gezorgd hebben dat ik reeds vijftien jaar lang geen huisarts meer bezocht heb, behalve dan voor een ontstoken pees aan mijn duim.

Er wordt weer stevig rond de pot gedraaid vanwaar het geld moet komen om deze crisis te bekostigen. België heeft geen geld, het leent enkel maar geld bij. De Belgen zelf hebben wel veel geld, spaarcenten, iets van een 200 miljard euro alles tezamen. Dus wordt er gesproken over een soort van rijkentaks, een belasting op grote vermogens en een belasting op winsten of ‘overwinsten’. Even lachwekkend is hoe België eerst heel hun energiezooi aan Frankrijk verkoopt omdat ze het onderhoud niet kunnen betalen en de juiste ‘expertise’ ontbreekt. En nu het verkocht is, gaan ze klagen over de ‘overwinst’ die de Fransen halen uit de verkoop van de stroom opgewekt uit de reeds jaren geleden afbetaalde kerncentrales van België. De productiekost van één megawattuur bedraagt 0.30 eurocent en wordt verkocht aan 300 euro, wat minus de opbrengst ongeveer gelijk staan aan de prijs van elektriciteit opgewekt door een gascentrale. Het is één groot schandaal. België zouden bijna gratis stroom moeten kunnen produceren en zoals twintig jaar terug zelfs 15 procent ervan kunnen uitvoeren, maar door de vrijemarkt economie enzovoorts betalen we ons nu blauw.

Verder in de wereld maar evengoed hier sterven alle dieren uit. Een recente studie wijst erop dat binnen alle continenten, in alle soorten en klassen van de dierenwereld, van gewervelden tot geleedpotigen extreme dalingen in aantal genoteerd worden. Cijfers die allemaal zwaar over de helft gaan en in sommige gevallen bijna honderd procent scoren, bovenop de 2000 diersoorten per dag die effectief uitsterven. Die sterfte is niet onbegrijpelijk als de helft van Brazilië en omstreken is omgekapt om plantages op te zetten. Plantages die op en al drie rondes kunnen draaien wegens snel uitgeputte grond. De ondergrond van een oerwoud is kwetsbaar en bovendien maar dertig cm dik gemiddeld. Op die plantages worden pesticides gebruikt die hier al jaar en dag verboden zijn. Ik moet terugdenken aan het vijfde jaar Biologie, waar de echte Spinnenman met al zijn spinnen en voorstelling kwam doen en ons toen leerde dat moest het ooit gebeuren dat alle spinnen ter wereld  tezamen zouden uitsterven, het niet langer dan 6 maanden zou duren vooraleer wij allemaal ten dode zijn opgeschreven, toch de overgrote meerderheid. En wel omdat wij al onze oogsten zouden zien verorberd worden door alle insecten die normaliter in het web van de spin zouden belanden. En dit gebeurt er nu in de wereld. We komen op een moment dat niet alleen spinnen, maar alle insectensoorten aan het verdwijnen zijn. En niet alleen insecten, maar alle diersoorten verdwijnen. Uit de vrijgegeven cijfers leid ik vlot af dat 60 procent van alle insecten op aarde verdwenen zijn, gehele soorten die niet meer bestaan of extreem in aantal gedaald zijn. En het klopt, ik zie in de zomer amper nog een bijtje vliegen in onze tuin en van vliegen nog muggen heb ik last. Als ik al eens een vlieg tegenkom in mijn living, durf ik ze niet meer neer te meppen, maar gun haar heel mijn living de schamele drie weken ze onze aarde vertegenwoordigt, enkel mijn scherm is verboden terrein.