Geen federale abortus meer

Voor het eerst in de geschiedenis is een concept oordeel van het Hooggerechtshof van de Verenigde Staten gelekt. In dit geval lijkt Roe vs Wade afgeschaft te worden en dat is een goede beslissing.

Voordat mensen gaan liegen over mijn mening over het onderwerp; ik ben vóór abortus.

Nu een lesje staatsinrichting. De VS is in essentie niet één land, maar 50 landen verenigd onder één centraal aansturend orgaan. De manier waarop dit 'land' is ingericht, is dat de staten hun eigen wetgeving hebben op de meeste vlakken en de federale overheid enkel universele, of inter-statelijke, zaken regelt. Deze 'beslissing' geeft de abortus wetgeving terug aan de staten, wat logisch is.

Het is namelijk zo dat de VS een nogal groot land is. De culturele verschillen zijn enorm tussen bijvoorbeeld California en Florida. Iets wat enorme morele meningsverschillen tussen deze culturen oplevert en zou derhalve lokaal geregeld moeten worden, mijns inziens. Blijkbaar vindt het Hooggerechtshof dit ook.

Nu kunnen de staten individueel beslissen of zij abortus toestaan of niet. Zo is abortus (nagenoeg) verboden in Oklahoma, maar praktisch gezien toegestaan tot het moment van bevallen in Colorado. Dit is exemplarisch voor de enorme verschillen in cultuur en mening tussen de staten. Dit hoort dus niet op federaal niveau opgelegd te worden.

Ondertussen hebben de terroristen van antifa al lopen rellen hierom, hebben extreem linkse mongolen al opgeroepen om geweld te gebruiken en is heel deug-links in rep en roer. Het meest gehoorde "argument" van de laatst genoemden is dat men baas over eigen lichaam wil zijn. Ironisch gezien zijn dit veelal dezelfde mensen die opriepen tot een vaccinatieplicht. Blijkbaar geldt "baas over eigen lichaam" alleen wanneer het hen uit komt.

Officieel zal het Hooggerechtshof waarschijnlijk in juni deze beslissing bekend maken. Hopelijk kunnen ze dit nog doen, zonder beïnvloed te worden door terroristen en extremisten van beide kampen. Mochten ze tóch zwichten voor deze druk dan heeft de klokkenluider, van het concept oordeel, de rechtstaat van de VS effectief om zeep geholpen.