Waar maken we ons druk om?

In ons land heerst een lerarentekort. Dit werd mij bij mijn aanmelding op de pabo (in 2004) al beloofd: 'Straks gaan al die oude grijsaards met pensioen en is er werk genoeg!' Dit blijkt nu ook daadwerkelijk het geval, vooral in onze Randstad. Wij protesteren al een tijdje voor een beter salaris en kleinere klassen. Beetje bij beetje doet de overheid wat water bij de wijn, zo hebben we er een klein beetje geld bij gekregen de afgelopen jaren. Kei fijn natuurlijk, maar het lerarentekort staat kleinere klassen in de weg. In Amsterdam is er geen invulling voor 280 fulltime vacatures, in Den Haag en Rotterdam gaat het ook om honderden functies. Daarom wordt er verwoed gezocht naar andere oplossingen, onder andere door de schoolbesturen aldaar.

Nu is er wat 'commotie' ontstaan omdat er op de lijst met opties het volgende idee staat: kinderen pas vanaf 5 jaar naar de basisschool laten gaan. Er is immers leerplicht vanaf 5 jaar, dus kinderen van 4 hoeven nog helemaal niet naar de kleuterklas. Er komen - ook vanuit het ministerie - geluiden dat dit idee als eerste geschrapt dient te worden, omdat de onderwijsachterstanden die deze kinderen oplopen moeilijk in te lopen zouden zijn. Daar is echter geen bewijs voor. Uit een onderzoek van het CBS uit 2015 is gebleken dat er een aantal factoren van invloed zijn op de efficiëntie van onderwijs. En laat onderwijstijd daar nou niet bij horen... Stérker nog: de landen die een efficiënter onderwijssysteem hebben, kennen kortere schooltijden dan wij.
Een kind in Nederland gaat gedurende zijn volledige basisschoolperiode 7520 uren naar school. Dit is wettelijk vastgesteld en wordt door de Onderwijsinspectie gecontroleerd. Logisch, want het is zo lekker makkelijk na te trekken. Die inspecteurs weten wel hoe ze zich werkdruk kunnen besparen! Maar afijn, die 7520 uren lijken heilig te zijn. De top 3 van landen met de hoogste efficiëntiescores bestaat uit Duitsland, Japan en als nummer 1 Korea. Daar gaan kinderen minder uren naar school dan hier. Wat we dan wel in ogenschouw moeten nemen is de hoeveelheid bijles die daar wordt gegeven: die is veel hoger dan hier. Bijles is in Nederland niet gangbaar en in andere landen die minder onderwijstijd geven krijgen kinderen vaak meer huiswerk. Uit het onderzoek blijkt uiteindelijk dat onderwijstijd en leerresultaten niet direct aan elkaar gelinkt lijken te zijn.

De minister is resoluut: het overslaan van 'groep 1' (zou je dan ook maar tot en met groep 7 naar school gaan trouwens?) is een van de slechtere ideeën om het lerarentekort te lijf te gaan. Onmogelijk, niet te doen. En hij krijgt bijval, ook uit het veld. Afgaand op bovenstaand onderzoek is dat dus niet nodig. Wat wel helpt? Toen ik dat las, moest ik wel gniffelen. Komen ze, schrik niet: grótere klassen en oudere leerkrachten (50+) blijken van positieve invloed op de efficiëntie van onderwijs. Eat your heart out, gekke actievoerders! Er is helemaal niks aan de hand.

Dit item is geschreven door Bas van schrijverscollectief Kaf.