Kapitalistentijd

Er zijn in Nederland 40.000 daklozen. Een groot deel daarvan is jongere. We nemen het ter kennisgeving aan en sommigen stellen zich voor hoe dat dan is te slapen in een opvang en van daaruit naar een bank in het park te gaan en omgekeerd. Dat kunnen ook portieken, duistere overdekte plekken bij supermarkten, en stations zijn bijvoorbeeld. Er is altijd wel ergens een plekje. Zo’n voorstelling is weliswaar empathisch, maar nooit realistisch.

Wellicht zijn er tientallen redenen te noemen waarom iemand op straat belandt en misschien is het wel 60 procent eigen schuld. Want eerlijk is eerlijk: jouw keuzes bepalen in grote mate waar je uiteindelijk slaapt. Intelligentie is straks maatgevend voor een redelijk goed leven, niet meer een sociale cohesie. Niet iedereen is intelligent genoeg om altijd de juiste beslissingen te nemen. Straks een voorbeeldsituatie die ik in werkelijkheid heb meegemaakt. Maar ook plunderen kapitalisten met hun investeerdersmaskers op de huizenmarkten leeg met hun honger naar geld. Ze verzieken een sociaal gedachtengoed dat een mens een mens maakt en geen spaarvarken. Ze geven er helemaal geen ene shit meer om waar jij slaapt en of je doodgaat van de honger. Goedkope huurwoningen worden per blok gesloopt en er worden onbetaalbare appartementen voor neergezet. Het maakt ze echt geen reet uit, op naar het volgende goedkope stuk grond waar ze hun kapitalistische kunstjes op kunnen laten zien.

Dit zijn de gouden decenia's van het kapitalisme. Maar denken, handelen, voelen in kapitaal is deze regering ook niet vreemd.  We kunnen de geldwolven niet alleen veroordelen, deze regering faciliteert ze actief door bijvoorbeeld allerlei belastinggaten niet te dichten maar “Ach jee” te schreeuwen en een toneelstukje op te voeren. En het woord ‘onacceptabel’ te tetteren, maar er geen reet aan te doen. Gewone en vaak simpele mensen bloeden financieel leeg. Ze spartelen tot het laatst, vaak met bewindvoerders, waardoor ze het jaren met het zeer sobere leefgeld moeten doen. En uiteindelijk worden ze hun huurhuizen uitgetrapt en belanden ze bij de laatste strohalmen in deze kapitalistische maatschappij: de legers van God, de legers van het heil voor mensen. Daar kijken ze alleen naar mensen. Maar deze echte huizen van God, kerken zijn dit absoluut niet, zitten bomvol. Ze worden weggestuurd, de straat op. Zoek een plek, zoek een huis, zoek een mens.

Voorbeeldsituatie:

Hij, een man van 56, zorgt voor zijn ziekelijke vrouw terwijl zijn dochter van 19 ook thuis woont. Zij heeft geen volledige baan heeft en betaalt niets mee. Het gezin krijgt lang niet alles vergoed van de zorgverzekering. Denk aan speciale voeding en noodzakelijke fysiotherapie in verband met operaties aan de knieën en versleten ruggenwervels. Want: niet hoog genoeg verzekerd. De schulden stapelen zich op omdat hij gedeeltelijk is afgekeurd is en er daardoor simpelweg te weinig inkomen is. Een val waar zeer veel ziekelijke Nederlanders in beland zijn.
Ik dacht: ‘De dochter woont thuis, gratis, laat ze meebetalen. Laat ze fulltime gaan werken’. Hij stelt zich op als mantelzorger, maar wat kan de vrouw in werkelijkheid nog wel aan? Ze loopt, weliswaar moeilijk en met pijn, maar ze loopt en de trap komt ze ook nog op. Ze is goed van geest. Ik stel hem voor te gaan werken, fulltime, en zijn toekomst en die van zijn vrouw zelf weer in de hand te nemen en niet meer door bewindvoering te laten bepalen. Je opstellen als iemand die nodig heeft en alleen naar de WMO kijken maakt dat je je een slachtoffer voelt als je dat niet overweegt.

Wij, jij en ik, kunnen niet iedereen helpen. We kunnen ook niet bij ieder gezin stil blijven staan die afhankelijk is van de voedselbank. Maar wat wij wel kunnen doen is het slappe gelul van diegene die meer dan genoeg hebben: “Het zijn je eigen keuzes, je had ook naar school kunnen gaan of wel naar de universiteit…..dan had je het zo goed gehad als ik nu!”
Want dat is pas dom en slap gelul. Kook eens voor die man of vrouw, geef ze eens wat, wat jij niet meer nodig hebt. Het is zo makkelijk echt en je slaapt er beter van…..