Meer vrijheid graag

In Urk zijn de mazelen uitgebroken, uiteraard bij een niet-gevaccineerd gezin. Meteen gaan er stemmen op om vaccineren te verplichten, maar is dat wel zinnig, laat staan wenselijk?

De vaccinatiegraad in Nederland is, volgens het RIVM, iets meer dan 92 procent. Dit houdt in dat iets meer dan 92 procent van de bevolking gevaccineerd is voor verschillende ziekten. Algemeen geaccepteerd is dat een vaccinatiegraad van 95 procent vereist is om epidemieën te voorkomen.

Er zijn een aantal groepen in Nederland die fel gekant zijn tegen vaccineren. De bekendste groep is die van de religieuzen. Zij vinden dat prikken in een lijf niet mag van god en dus doen ze niet mee. De andere, zeer bekende groep, staat hier bekend als de anti-vaxxers.

Deze groep bestaat uit mensen die, tegen elk wetenschappelijk bewijs in, denken dat vaccineren onder andere autisme veroorzaakt. Er zitten immers stoffen in met namen die zij, naar ik aanneem, niet eens uit kunnen spreken. Laat staan dat ze begrijpen wat die stoffen daadwerkelijk doen. Voor deze mensen is ook elk aangeleverd bewijs van wetenschappers (je weet wel, mensen die jaren gestudeerd hebben voordat ze wat blaten) onderdeel van de samenzwering.

Wat precies die samenzwering is, verschilt. Sommigen denken dat de regering bewust mensen ziek maakt, anderen denken weer dat de medicijnfabrikanten dit doen.

Maar goed, wat de reden ook is om niet te vaccineren, deze mensen hebben nu eenmaal deze vrijheid. En dat is, naar mijn mening, een groot goed. Iets wat we met hand en tand dienen te verdedigen.

Het standaardargument van glijdende schaal mag u, als lezer, hier zelf invullen.

Naast het, door u ingevulde, standaardargument, is het ook belangrijk om te realiseren dat Nederland een vrij land is. Deze vrijheden hebben consequenties en één daarvan is dat men kan kiezen om tegen de massa, of zelfs de wetenschap, in te gaan. Vrijheid om te kiezen houdt ook in de vrijheid om domme keuzes te maken.

Een vaccinatieplicht is dus, naar mijn mening, geen oplossing voor het probleem. Eerder een probleem erbij. Wat echter mogelijk wel werkt, zonder vrijheden te beperken, is meer vrijheden.

Geef scholen de vrijheid om een niet gevaccineerd kind te weigeren. Geef kinderopvangen deze vrijheid ook. Laat ook bedrijven vrij om dit te doen, etcetera. Geef de samenleving de keuze om wel, of niet, met een niet-gevaccineerd persoon in aanraking te komen. Als deze ouder zo graag hun kinderen potentieel willen vermoorden door ze niet te laten vaccineren, prima. Maar probeer er dan wel voor te zorgen dat deze mensen andere kinderen niet in gevaar gaan brengen. Niet door ze vrijheden af te nemen, maar door andere vrijheden te geven.

Nu zullen er ongetwijfeld mensen zijn die gaan beweren dat ik de niet-vaccineerders wel beperk in hun vrijheid. Immers zullen ze minder toegang krijgen tot scholing, kinderopvang, etcetera. Echter klopt dit niet. Immers staat het deze mensen vrij om alsnog gevaccineerd te worden.

Vrijheid om te kiezen houdt ook meteen in de plicht om de consequenties van die keuze te dragen.