Burgeroorlog

Er woedt een burgeroorlog in Nederland. Niet vanwege geloof, huidskleur, geslacht, voetbal, of andere onzinnige zaken. Nee, vanwege windmolens.

Specifiek woedt de 'burgeroorlog' in de provincie Groningen. Het probleem schijnt te zijn dat mensen geen windmolens willen hebben.

De haat tegen deze opwekkers van stroom is groot en gaat diep. Zo zijn er al meerdere mensen met de dood bedreigd en is er wederom een dreigbrief verstuurd naar het bedrijf Innogy.

De problemen die de tegenstanders hebben gaan vooral om het uitzicht en een vrees voor geluidsoverlast. Maar dat is niet alles. Het onderliggende probleem lijkt vooral te zijn dat de burgers op geen enkele manier gehoord zijn tijdens de, nu al 10 jaar durende, procedure.

Maar is dat eigenlijk wel relevant? Natuurlijk heeft de overheid de plicht om het leefklimaat van haar burgers zo goed mogelijk te houden. Echter willen we met z'n allen ook zo veel als (praktisch) mogelijk doen tegen de klimaatverandering. Windmolens zijn hier een goede bijdrage aan. Immers kunnen we wel rücksichtslos kolencentrales sluiten, maar op een gegeven moment hebben we toch echt stroom nodig. Zonnepanelen zijn allemaal leuk en aardig, maar 's nachts wekken die niets op. Dat kunnen windmolens wel.

Tevens moet de overheid ook kijken naar de beschikbare ruimte. En laten we eerlijk zijn, Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel hebben nu eenmaal veel meer ruimte voor deze dingen dan de overige provincies. In zee bouwen zou potentieel een optie kunnen zijn, maar dan loop je tegen praktische bezwaren aan van zout water en zoute lucht. Niet heel gezond voor je apparatuur en kostbaar om je tegen te weren.

Dat de overheid de procedures mogelijk beter had kunnen uitvoeren, geloof ik meteen. Echter lijkt het me niet dat de inwoners van Groningen nou heel erg vóór aardbevingen en hogere energieprijzen zijn. Twee gevolgen van het niet overgaan op duurzame energie. Immers moeten we van het klimaatakkoord zo snel mogelijk een enorme reductie CO2 bewerkstelligen. Eén van de manieren waarop de regering dat gaat doen, is het sluiten van de kolencentrales. Gascentrales blijven gewoon werken.

Uiteindelijk komt het er op neer dat we een keuze moeten maken. Kiezen we voor een beter milieu, dan moeten we over op duurzame energie. NIMBY is daarbij nooit een goede raadgever.

Voor de goede orde; ik woon in het oosten van Overijssel. Daar waar, volgens mij, genoeg ruimte is voor windmolens. Er staan er dan ook behoorlijk wat in de omgeving. Als er meer bij zouden komen, zou ik dat niet erg vinden. Hoe meer, hoe beter.

Ironische voetnoot bij de laatste bedreigingen, volgens de NOS, is dat het gaat om een windmolenpark bij de N33. Blijkbaar mag het lawaai van auto's, met bijbehorende uitlaatgassen wel, maar zijn windmolens een stap te ver.