'Haal zelfmoord uit taboesfeer'

Op zelfmoord rust een taboe. Als er iemand voor de trein springt berichten media er nauwelijks tot niet over, om te voorkomen dat mensen op ideeën worden gebracht. Naar mijn mening is dat verkeerd. Door iets dood te zwijgen voorkom je niet anderen zelfmoord te plegen.

Juist door het bespreekbaar te maken en het onder de aandacht brengen van hulpverlening voor mensen met suïcidale gedachten, en begrip te kweken voor mensen die zelfmoordneigingen hebben, bereik je veel meer in mijn ogen.

Nu durven mensen die suïcidaal zijn niet over hun problemen te praten, maar kroppen ze hun ellende net zo lang op tot ze geen uitweg meer zien en tot hun daad overgaan; hun gezin, vrienden en familie getraumatiseerd achterlatend.

Als mensen weten waar ze hulp kunnen krijgen, waar ze kunnen praten, zich gehoord voelen in hun ellende zullen ze minder snel tot daden overgaan. Daarom zou zelfmoord uit de taboesfeer gehaald moeten worden, zodat zelfmoord niet langer de enige uitweg is voor suïcidale mensen, maar ze op tijd beseffen dat ze op een t-splitsing staan en ervoor kunnen kiezen om professionele hulp te zoeken.

Deze column is geschreven naar aanleiding van het onderzoek dat 113 zelfmoordpreventie is gestart met een verdiepend spoedonderzoek naar de achtergronden van zelfdoding onder jongeren tot 20 jaar die overleden in 2017. In dat jaar overleden 81 jongeren, 33 meer dan in 2016. Zelfdoding is al langer de grootste doodsoorzaak onder mensen van 10 tot 29 jaar. Het ministerie van VWS is geschokt over de stijging en heeft de opdracht gegeven met spoed onderzoek te doen.

Denk jij aan zelfmoord? Neem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via www.113.nl.

'Haal zelfmoord uit taboesfeer' (Foto: Pixabay)
'Haal zelfmoord uit taboesfeer' (Foto: Pixabay)