Racisme bestaat (eigenlijk) niet meer.

De definitie van racisme is het exceptionalistische idee dat rassen gerangschikt kunnen worden als superieur en inferieur ten opzichte van elkaar. Daaruit voortvloeiend kunnen voor het ene ras andere maatstaven worden aangelegd dan voor het andere.

Tot zover de officiele definitie. In de loop der jaren heeft men er echter allerlei zaken aan toegevoegd, maar die erken ik niet aangezien, als je daar aan toe geeft, het einde zoek is en je uiteindelijk alles wat je niet bevalt zodanig kan verdraaien dat het uiteindelijk racisme is. 

Een voorbeeld hiervan is 'cultureel racisme', en dat is tevens het onderwerp waar ik op in ga. Racisme stelt dat het ene ras superieur is aan het andere, en als gevolg daarvan het inferieure ras als zodanig benadeeld kan/mag worden. Vanzelfsprekend een verwerpelijk idee, sowieso als je bedenkt dat het verleden heeft laten zien dat zogenaamde 'inferieure' rassen als minder dan beesten werden beschouwd en behandeld. Toch zal iedereen het er over eens zijn dat er nu eenmaal fysiologische verschillen (bovenop de huidskleur alleen) zijn tussen verschillende menselijke 'rassen', voor zover die überhaupt bestaan. Mijn probleem is dat tegenwoordig zo'n beetje alle kritiek wordt gedemoniseerd als zijnde 'racisme'.

Ik hanteer echter de stelling dat (in de westerse wereld) racisme eigenlijk niet meer bestaat. In elk geval niet meer sinds de laatste handvol decennia. Er is niet of nauwelijks sprake van racisme, maar van discriminatie. Discriminatie op basis van gedrag, wat weer aan stereotypes wordt gehangen omdat bepaald gedrag schijnbaar vaker voorkomt bij sommige bevolkingsgroepen. Is dat racisme? Nee, de discriminatie vindt niet plaats vanwege het denkbeeld dat de betreffende bevolkingsgroep als ras zijnde inferieur is. Het gedrag wordt afgekeurd. En dat is geen racisme, maar stereotypering op basis van gedrag, voortkomend uit cultuur en/of omstandigheden.

We kennen allemaal de verhalen van islamitische jongeren (Marokkaans/Turks/etc.) die klagen over racisme door werkgevers. Ze worden gediscrimineerd op basis van hun bevolkingsgroep. De extra (in mijn ogen misplaatste) hedendaagse toevoegingen van 'nationaliteit' en/of 'etniciteit' aan de term racisme spelen hier een rol. Maar dit is natuurlijk onzin. Hoezo is etniciteit ineens racisme? Marokkanen zijn ook Kaukasisch, net als wij. Kaukasisch is misschien een verouderde term, maar globaal gezien gaan de oude benamingen nog steeds op: Kaukasisch, Negroide en Mongolide: de drie grote rassen.

Hoe kunnen we discriminatie van Marokkanen scharen onder racisme, zoals vandaag de dag gebeurt, als we tot hetzelfde ras behoren? De term 'racisme' is overduidelijk niet meer wat het geweest is, en dat geeft helaas vergaande problemen. Ik zie geen racisme, maar gedrag. Gedrag gebaseerd op cultuur. Als twee totaal verschillende culturen bij elkaar komen kan en zal dat tot botsingen leiden. Vrouwen die geen hoofddoek dragen en schaarsgekleed zijn worden aangezien als hoer, en als zodanig behandeld. Waarom? Omdat er vanuit andere culturen anders naar bepaalde zaken worden gekeken. Is dat een rassenverschil? Nee, dat is een cultuurverschil.

Als er botsingen zijn tussen culturen, en er is kritiek, is dat dan racisme of is dat kritiek op cultuur en gedrag van de ander? Ik dacht toch echt cultuur en gedrag, en het heeft niets meer met ras te maken. Luie Antilianen, kut-Marokkanen, vieze Turken, dronken Engelsen in Amsterdam, stelende en brutale kampers en zigeuners ... het zijn allemaal stereotypen die niets te maken hebben met het ras, maar met de cultuur en met name het gedrag ten opzichte van onze eigen cultuur. Racisme is een beladen term, en ik vind het een groot schandaal dat men tegenwoordig meer de strekking van 'discriminatie op basis van wat dan ook' hanteert in plaats van de eigenlijke betekenis van racisme.

Dit heeft tot gevolg dat kritiek op gedrag van 'mensen met een migratieachtergrond' (en hun nakomelingen) op een hoop wordt geveegd met de misdadige eugenetische praktijken van de nazi's voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dit terwijl deze twee dingen niets met elkaar te maken hebben. En waar vinden we dan nog echt racisme? Eigenlijk nergens meer, niet echt. Het betreft voornamelijk discriminatie op basis van gedrag, en 'toevallig' hoort daar vaak een bepaalde huidskleur bij.

Is er dan echt geen racisme meer te bekennen? We kennen toch het antisemitisme? Ja, misschien, maar veel antisemitisch gedrag wordt geuit door moslims, en die zijn op hun beurt ook 'Semitisch'. Is dat een soort auto-racisme? En de extreem-rechtse/alt-right mafketels dan met hun haat richting joodse bankiers en zakenlui? Tja ... dat beschouw ik meer als jaloezie, want sinds wanneer zijn 'economisch succesvolle mensen' ineens categoriseerbaar als zijnde een ras? Het moet afgelopen zijn met het hellend vlak voor zwaarbeladen termen als racisme. De term wordt allang niet meer gebruikt waar hij voor bedoeld wordt, maar de demonisering en alle gevolgen van dien drukken wel zwaar op de mensen die oprecht objectieve kritiek hebben op gedrag van anderen, zonder daar racistische intenties mee te hebben.