De gezondste mens ter wereld

Het is goed om altijd op je gezondheid te letten. Waarom zou je de auto beter behandelen dan jezelf? Ook bij de mens kunnen onderdelen stuk gaan. Zeker als ze niet goed worden verzorgd. Ook een mens kan heel goed eens per jaar een APK keuring gebruiken. Zeker als je 73 jaar bent zoals ik. Donald Trump heeft wat dat betreft het goede voorbeeld gegeven. Die is ongeveer even oud als ik en heeft zijn gezondheidstoestand wereldkundig gemaakt. Dat wilde ik ook doen en dus heb ik onlangs een algehele medische keuring aangevraagd en deze week kreeg ik de uitslag.

Ik ben zo ontzettend trots op de uitslag dat ik hem hier maar even openbaar maak. Per slot van rekening moet FOK! weten hoe het met de medewerkers gesteld is, ook al vragen ze er zelf niet naar. Hier komt dus mijn medisch rapport.

Geachte heer Bakoenin,

Het doet ons deugd u mede te delen dat u ongelooflijk gezond bent. De tests die we onlangs bij u hebben afgenomen wijzen uit dat u vermoedelijk  de gezondste mens in Nederland bent. Misschien zelfs wel van heel Europa en heel misschien wel van de gehele wereld, alhoewel president Trump dit waarschijnlijk niet met ons eens zal zijn.

We hebben de uitslag in verschillende onderdelen gesplitst. Allereerst uw leefstijl.

U sport voldoende. Uit de conditietests blijkt dat u 550% meer conditie hebt dan uw leeftijdsgenoten. Eigenlijk is dat nog veel meer dan de beste sporters ter wereld. Het is dat u niet meedoet met de Tour de France, maar anders zou u zonder extra hulpmiddelen zoals cortisonen, uren voor de andere wielrenners kunnen finishen. U weet waarschijnlijk niet dat de vermogensmeter gesprongen is tijdens uw inspanningen. Hij kon het aantal wattages dat u trapte niet aan.

Deze superconditie is des te opmerkelijker aangezien u toch best een stevige drinker bent, maar het lijkt wel of dat u niet deert. Ik kom er nog op terug bij het onderdeel organen. In ieder geval rookt u niet en dat scheelt, maar daarmee is uw ongelooflijke conditie niet te verklaren.

Ten tweede wil ik het over uw organen hebben.

Ik schreef al dat u best een stevige drinker bent, maar daar is in uw organen totaal niets van terug te vinden. Uw lever zou zo in een sterrenrestaurant kunnen worden opgediend en het is jammer dat er niet meer dan drie sterren worden gegeven. Ik raad u aan om dit medisch rapport niet in verkeerde handen te geven, want er zullen talloze mensen met zieke levers en nieren zijn die veel geld over zullen hebben voor uw lever en nieren. Zelfs mensen met een gezonde lever en gezonde nieren zullen die van hen willen laten omruilen voor de uwe. Voor u het weet bent u uw lever, eh, leven, niet meer zeker. Eigenlijk zijn al uw organen meer dan in orde en dat geldt ook voor de slagaderen. Daar kan een minuscuul bootje door varen, zo schoon zijn ze.

Urine en ontlasting waren meer dan in orde. Geen enkel spoor van bloed of andere foute zaken. Ten aanzien van uw sperma wil ik graag een verzoek doen. Ik wil u binnenkort een melkemmer sturen en wil vragen of u die vol kunt masturberen. Misschien is dat het makkelijkste te bereiken met een melkmachine die automatisch ophoudt bij dertig liter. Dat is precies de inhoud van de emmer en dan gaat het wat vlugger. Uw sperma is namelijk van uitzonderlijke kwaliteit. U moet wel zeer bijzondere kinderen hebben en dat zouden meer mensen willen.

Tenslotte nog iets over uw intelligentie. Uit de psychologische tests blijkt dat u een zeer uitzonderlijk hoog IQ hebt. Voor zover wij weten was William James Sidis de man met het hoogste IQ tot nu toe. Hij had een IQ van 250 tot 300. De vrouw met het hoogste IQ is Marilyn Vos Savant meteen IQ van 190. U bent dus de eerste die met een IQ van 370 tot 400 boven de 300 uit komt. Gefeliciteerd.

Verder heeft u een zeer hoge sociale beleving. U kunt zich gemakkelijk in anderen inleven en u wilt altijd verbindend zijn.

Wij denken dat u met uw gezondheid, intelligentie en sociale beleving eigenlijk mee zou moeten doen met de verkiezingen. U bent waarschijnlijk de enige mens ter wereld die echt invloed kan uitoefenen op de huidige wereldleiders zoals Donald Trump, Kim Jong-un, Poetin en Xi Jinping.

Met vriendelijke groet,

E. Jansen Steur

P.S. In de bijlage vindt u mijn factuur en het kladje dat u had opgestuurd als voorbeeld.