Hoe kunnen de zorgkosten omlaag?

Ze zeggen dat de zorgpremie niet zo erg veel omhoog gaat volgend jaar, maar dat er in 2019 een veel grotere stijging te verwachten is. Nu ga ik in 2018 voor mijn vrouw en mij samen van € 380,50 per maand naar € 403.22 per maand. Dat is dus € 22,72 per maand en € 272.64 per jaar meer. Dat is dan wel basisverzekering en pluspakket. Ik vind dat toch vrij veel en ben dan ook benieuwd wat het in 2019 dan wel niet gaat worden. Daarnaast heb je dan nog het eigen risico van € 385. Gelukkig had ik dat niet nodig dit jaar, maar wie weet zit ik er volgende jaren wel aan vast. Ik word, net als iedereen, namelijk steeds ouder en vanaf volgend jaar juli ben ik alweer 74 jaar.

Ik heb wel een goed pakket, maar in het pluspakket zitten toch wel zaken die ik nooit nodig zal hebben, zoals kraamhulp. Mijn vrouw is nu 69, dus voor haar is dat ook uitgesloten, tenzij ze door God zwanger wordt gemaakt. Ze heeft als tweede voornaam wel Maria, maar toch lijkt het me niet erg waarschijnlijk. Dat soort vergoedingen kan ik echter niet uit dat pluspakket laten halen, dus over de prijs valt niet te onderhandelen. We kunnen natuurlijk overstappen, maar ik heb eens vergeleken en de verhouding kwaliteit en prijs is bij mijn verzekeraar toch wel erg goed.

Wat moet er dus gebeuren? De zorgkosten moet gewoon omlaag.

Nu hebben wij gewone premiebetalers helaas weinig invloed op de ziekenhuizen, de farmaceutische industrie en de zorgverzekeraars, maar we hebben wel invloed op onze eigen kosten. Die moeten dus naar beneden als het even kan.

Iedereen weet dat een ongezonde levensstijl impact heeft op de gezondheid en dus ook op je zorgkosten. Ik ben dus eens gaan opzoeken of daar iets over bekend is en wat bleek? Dat is er.

In 2012 heeft het RIVM een onderzoek gedaan naar de kosten van dat moment en de invloed van ongezond gedrag op de zorgkosten op lange termijn. En daar komt toch een enigszins vreemde conclusie uit.

Ten eerste zien we dat longkanker voor meer dan tachtig procent door roken wordt veroorzaakt en dat ruim veertig procent van de ziekte-incidentie van diabetes komt door overgewicht.

Daar heb je het al, dacht ik. Zie je wel. De mensen zijn zuiniger op hun auto dan op hun lichaam en dat kost ons klauwen met geld. Maar toen las ik verder. En wat bleek? We kunnen volgens het RIVM voor wat betreft de zorgkosten gewoon doorgaan met paffen en vreten.

Ten eerste is ongezond gedrag in zijn totaliteit slechts verantwoordelijk voor 3,8% van de totale kosten, maar er is meer.

Wat gebeurt er als die ongezonde leefgewoonten worden uitgebannen? Juist, de mensen zullen langer leven en dat zijn dan geen extra gezonde jaren, want ze krijgen andere ziekten, zoals dementie. Voor die mensen zullen dus in eerste instantie de kosten dalen, maar op termijn komen er hogere kosten.

Volgens het RIVM is dus leeftijd de voornaamste oorzaak van de hoge zorgkosten. Nou, daar ben ik lekker mee.

Nu wantrouw ik het RIVM nogal, want die kletsen wel eens vaker uit hun nek, dus ik heb dat rapport toch nog maar even goed bekeken, want ik wil niet dat het RIVM straks gaat zeggen dat ik maar dood moet om de zorgkosten naar beneden te krijgen. Per slot van rekening ruimen ze ook miljoenen eieren, kippen, varkens en koeien zomaar als ze denken dat het beter is voor de volksgezondheid.

Het rapport is gebaseerd op een onderzoek naar de 20+populatie. Het ging om de levensverwachting na eliminatie van ongezond gedrag. De uitkomst daarvan was dat dan de levensverwachting voor mannen ouder dan 65 jaar 1 jaar extra is en voor vrouwen van die leeftijd 0,4 jaar. Met andere woorden: als mensen vanaf 20 jaar niet meer roken of teveel overgewicht hebben, dan leven de mannen na hun 65e jaar gemiddeld 1 jaar langer en de vrouwen 0,4 jaar.

Dat is gek. Hun conclusie was dat je met een gezonde levensstijl langer leeft en dan nog hogere kosten veroorzaakt omdat je door langer te leven andere ziektes krijgt. Maar er staat ook dat als je vanaf je 20e jaar niet meer rookt of teveel eet, je gemiddeld maar 1 jaar extra hebt als man en maar 0,4 jaar als vrouw.

Ik zal wel ergens een denkfout maken volgens het RIVM, maar ik denk dat als je vanaf je 20e gezond leeft door niet te roken en geen overgewicht te krijgen de kosten vele malen minder zullen zijn dan dat ene jaar of die 0,4 jaar gemiddeld dat je bijvoorbeeld dement bent. Er zijn namelijk zat mensen onder de 65 die ook longkanker krijgen of diabetes. En er zijn ook mensen die na hun 65e zowel roken als dement zijn.

Ik zie in dat hele rapport nergens een onderbouwing van de conclusie dat gezond leven op termijn duurder wordt dan ongezond leven. Want dat is toch wat ze zeggen: als je gezond leeft, dan leef je langer, maar omdat je dan op oudere leeftijd ziek wordt door bijvoorbeeld dementie, ben je duurder.

Weet je wat ik doe? Ik veeg mijn reet af met dat rapport. Ik krijg bij zo’n conclusie een beetje het idee dat er flink gelobbyd wordt door de sigarettenindustrie en fastfoodketens. Of heeft het RIVM een ander doel voor ogen?

Het loopt al aardig naar 2022 en dat was het jaar waarin mensen vanwege overbevolking werden gedood en tot een groen poeder werden verwerkt dat het schaarse eten moest vervangen. Het boek heette ‘Make Room!’ en de film ‘Soylent Green’. Er zijn al levenseindeklinieken en euthanasie komt steeds meer in de mode.