Rutte III, Plank- of lachgas?

Er is een jaar vergaderd. Een jaar waar geen definitieve besluiten konden worden genomen door het demissionaire kabinet. Voordat minister president Rutte kon melden dat ze er uit waren, kwam de mededeling dat het afgelopen jaar in een nooit vertoonde economische opwaartse spiraal kronkelde. Of het door het gekonkel en gekronkel van de vorige bewindslieden kwam is niet duidelijk geworden. Feit is wel dat stilstand normaal achteruitgang betekent. De achteruitgang van het vorige kabinet leek echter meer op het verlaten van het pand door de achterdeur. Voordat je het wist waren de graaiende draaideur-criminelen, ook wel VVD-ers en PvdA-ers genoemd, met de Noorderzon vertrokken.

Dat er maar drie volksvertegenwoordigers voor herhaling vatbaar waren, getuigt van angst voor recidive of de matte glans van het uitgeschakelde vorige bordes. De lange tijd onverslaanbare koningin is inmiddels vervangen door een koningskoppel. De vooruit geschoven pionnen lopen op nieuwe, glinsterende, kekke schoentjes naar het torentje. Ze stonden er parmant te glunderen. De Dr. Ir. Prof. Akkermannetjes van deze tijd. Ze waren allemaal genoemd, eventueel beschikbaar en altruïstisch genoeg om, na veel aandringen, huis en haard te verlaten om het land te dienen.

Na het verwijderen van de term "milieu" en het handhaven van "infrastructuur" ligt de weg open naar de noordelijke horizon. In Groningen kunnen ze niet wachten. Minister Kamp gaf nog even plankgas, nu het nog kon. Aan het einde van zijn ministerschap steunde Kamp een verlenging van tien jaar voor het landbouwgif glyfosaat, dat volgens de Wereldgezondheidsraad ‘waarschijnlijk kankerverwekkende’ eigenschappen heeft. Dat is nog eens aanpakken. Zo zien we het graag. Na deze regeringsperiode zal hoogstwaarschijnlijk de term "volksgezondheid" worden verwijderd. Al is het alleen maar om de "gewone man" te griepen. Die kan er immers met zijn gezond verstand niet bij.