Sloop het establishment

Om versnippering in de politieke arena te voorkomen gooien de grote partijen een nieuw wapen in de strijd: het verbieden van lijstverbindingen. Dit om het land “bestuurbaar te houden” en het vormen van een coalitie te vergemakkelijken.

Het opwerpen van kiesdrempels, de vriendjespolitiek, het verbod om lijstverbindingen aan te gaan. Niets gaat te ver om kleine partijen de mond te snoeren en uit de politiek te weren. Nieuwe ideeën en veranderingen aan het huidige systeem moeten geweerd worden, want zij zijn gevaarlijk voor de huidige politieke elite. Stel je eens voor dat deze nieuwe ideeën navolging krijgen! Hoeveel elitaire kwasten zullen dan niet werkloos raken?!

Want denk je echt dat deze voorstellen het besturen van een land makkelijker gaat maken? Zowel de kiesdrempel als het verbod op lijstverbindingen gaan dat namelijk niet doen. De kleinere partijen zijn immers niet het probleem, maar de grotere partijen gaan gelijk op. Al zaten er 16 partijen met 2 zetels in de Tweede Kamer, dan zijn dat nog steeds slechts 30 van de 150 zetels. De grotere partijen, zoals de PVV, PvdA, VVD, D66, GL en CDA nemen dan de rest in beslag.

In de laatste peilingen gaan deze partijen echter min of meer gelijk op, met of zonder kleine partijen. De VVD met 24 zetels en PVV met 28 zetels zijn de grootste partijen, maar samen vertegenwoordigen zij slechts 52 zetels. Zelfs met de derde grootste partij, D66, vormen zij dan maar 71 zetels. Dit is niet de schuld van de kleine partijen, geen enkele van de grotere partijen trekken in de hevige concurrentiestrijd aan het langste eind. Zeker niet als ze op voorhand al vertellen dat ze niet met elkaar willen regeren.

Deze grotere partijen, PVV wellicht uitgezonderd, reageren als een trage moloch op de wensen van het volk en lijken er alleen te zitten voor zichzelf. Ze blijven het volk koeioneren door referenda in de wind te slaan en tijdens verkiezingstijd de burger leugens voor te schotelen. Daarnaast delen zij de baantjes uit in politiek Nederland. Hoe word je burgemeester? Door de partij te bevredigen en kont te likken bij de partijbonzen. Slechts 10000 mensen verdelen onderling de politieke baantjes als burgemeester of topambtenaar en de enige reden waarom ze daar zitten is de loyaliteit aan hun partij. Deze grote partijen hebben een te grote macht.

Toch blijven ze veel stemmen krijgen. Mijns inziens komt dat doordat de burger bang is om zijn stem weg te gooien als hij op een nieuwe partij stemt. Als die partij het niet haalt, gooi je je stem immers weg en heb je geen invloed gehad. Gelukkig zijn er nog genoeg mensen die de nieuwkomers een kans geven en zo de weg vrijmaken voor meer zetels bij de volgende verkiezingen.

De grotere partijen vinden nieuwe ideeën echter walgelijk, omdat ze dan moeten veranderen en luisteren naar het volk. Ze doen er dan ook zoveel mogelijk aan om deze nieuwe initiatieven de nek om te draaien. Als er immers een kiesdrempel is, hebben kleinere partijen veel minder kans en hoeven de grotere partijen niets te veranderen. Ze hoeven dan niet meer bang te zijn voor een opkomende partij, gezien "strategische stemmers" die optie dan niet eens meer overwegen. De SP behaalde bij haar eerste verkiezing voor de Tweede Kamer slechts 2 zetels en had met een kiesdrempel dus geweerd moeten worden. Zo ook met andere nieuwe partijen. Nu hebben ze 15 zetels, maar het is maar de vraag of ze die ooit hadden kunnen halen als die kiesdrempel er ook in 1994 was geweest.

Deze ondermaatse politiek moet een halt worden toegeroepen. Het versterkt de positie van de grotere partijen en ondermijnt de democratie. Stem 15 maart op een kleinere partij en breek met het establishment die er enkel op uit is om meer macht te vergaren. Laat je niet koeioneren en bespelen en pak het partijkartel aan.