Geenpeil: democratische flop

Eergisteren was ik aanwezig bij het evenement van Geenpeil, waar zij hun plannen voor de volgende verkiezingen zouden onthullen. Waar ons een voorjaarsoffensief tegen de VVD, PvdA en D66 beloofd werd, kwam een eigen partij. Maar dan een partij zonder programma, zonder visie en zonder slagkracht.

Ons huidig democratisch stelsel wordt steeds meer verguisd. Zeker de laatste jaren is de kritiek hevig. Het systeem waarbij wij eens in de vier jaar stemmen op de kandidaten voor de Tweede Kamer komt op steeds meer kritiek te staan. Dit heeft verschillende oorzaken. Ten eerste kunnen we maar eens in de vier jaar een stem uitbrengen en daarna hopen dat deze politici hun beloftes waarmaken. Ten tweede worden Kamerleden gedwongen de fractie in alles te volgen. Ten derde krijgt de burger argwaan als er wordt vergaderd in achterkamertjes.

Geenpeil zegt hier een einde aan te kunnen maken. Directe democratie binnen de representatieve democratie, dat moet de oplossing worden. De Kamerleden van Geenpeil fungeren als levende stemkastjes van de leden van Geenpeil. Ze doen niet mee met (onbelangrijke) moties, debatten en achterkamertjespolitiek. Daarnaast zullen ze naar eigen zeggen geen coalities vormen en dus niet regeren. Ook zullen ze nooit water bij de wijn doen. Leden van Geenpeil kunnen eens per week hun stemmen uitbrengen op de website en de vertegenwoordigers in de kamer zullen de uitslagen daarvan volgen.

Dit klinkt allemaal best interessant. Echter zullen ze dan nooit echt invloed kunnen hebben op de regering. Ze kunnen enkel beslissen over de plannen, wetsvoorstellen en amendementen van andere partijen. Ze kunnen geen constructief beleid voeren en kunnen dus ook nooit verbeteren, alleen maar voorstellen afschieten. Dat is niet de bedoeling van de Tweede Kamer. De Tweede Kamer is niet enkel plannen beoordelen van anderen, maar juist het land regeren. Plannen en beleid maken en voldoende steun creëren om het ook tot uitvoer te brengen. Met hun huidige instelling zal Geenpeil dit nooit kunnen doen.

Begrijp me niet verkeerd. Ik ben voor vernieuwing van het democratisch stelsel. Echter lijkt mij deze manier van Geenpeil niet geschikt. Het is schreeuwen langs de zijlijn, maar dan op een plek waar je constructief veranderingen kan aanbrengen in het systeem. Geenpeil kan veel meer dan alleen schreeuwen. Geenpeil is, zoals al is gebleken, zeer goed als politiek onafhankelijk platform. De mensen achter Geenpeil hebben het voor elkaar gekregen om een succesvol referendum te organiseren over het verdrag met Oekraïne. Echter is voor een partij veel meer nodig dan mensen aansporen.

Het Forum voor Democratie, hoe je ook over de lijsttrekker mag denken, heeft hier wel rekening mee gehouden. Ook zij hebben een online platform waar je als lid mee kan denken met de partij. Ook zij willen de democratie vernieuwen en hun leden een stem geven. Echter willen ze wel meer doen dan roepen langs de zijlijn en zijn zij wel van plan wetswijzigingen in te doen en plannen voor de toekomst te maken.

Geenpeil is een interessant initiatief, waarbij de leden echt bepalen wat de Kamerleden stemmen. Echter, doordat ze niet constructief mee willen denken over de koers van het land, zullen ze als politieke partij weinig in te brengen hebben tegenover de andere partijen. Of dit dan ook de gewenste gevolgen met zich mee brengt, vernieuwing van het democratisch stelsel, is dus nog de vraag.