Integriteit

Afgelopen woensdag, 2 maart, was de eerste Rudolf de Korte-lezing van het DSI. Als geregistreerd Financieel Adviseur was ik een van de circa 350 aanwezigen. Thema van deze bijeenkomst was het vraagstuk hoe wij als financiële sector onze integriteit borgen en beter kunnen maken.

De lezing zelf was zeker interessant; een spreker als Jeroen Smit kom je niet elke dag tegen. Hij sprak inspirerend en riep onder meer om "meer diversiteit" op. Ik citeer: "Ik geloof dat meer diversiteit de snelste weg naar meer integriteit is. Zo wordt je in een divers gezelschap gedwongen die vraag ‘doe ik nog het goede’ te stellen. Gedwongen te luisteren naar een ander geluid,  andere invalshoek, achtergrond; het helpt echt.  En zorgt, zo blijkt uit talloze onderzoeken voor betere besluitvorming, in ieder geval op middellange/lange termijn. Door hier bijna niets mee te doen zijn we bezig met de grootste kapitaalvernietiging van dit land.".

Het heeft mij (weer) flink aan het denken gezet. Doe ik wel het juiste? Handel ik integer? Ben ik onafhankelijk (genoeg) voor mijn relaties?

Na de lezing van de heer Smit, nam de Minister van Financiën, Jeroen Dijsselbloem, het woord. Hij riep op (meer) zelfregulering in de sector. Het woord "voorbeeldfunctie" kwam impliciet en regelmatig naar voren. Ook gaf hij aan liever minder regels op te willen leggen, als de sector kan laten zien dat zij zelfreinigend vermogen heeft.

Ook dit zette mij aan het denken. Ben ik kritisch genoeg naar mijn eigen handelen en dat van mijn collega's? Spreek ik iemand aan als ik twijfel over zijn of haar handelen?

Naar mijn beste eer en geweten kan ik bevestigend antwoorden op al die vragen.

Een verslag van de bijeenkomst alsmede de integrale text van de lezing van de heer Smit is te vinden op

https://www.dsi.nl/nieuws/dijsselbloem-sector-hang-zelf-je-vuile-was-buiten

Mijn oproep aan een ieder die dit leest: wees kritisch, denk constructief mee. Toets mij (en al mijn collega's) aan de regels maar ook aan de normen en waarden die wij moeten hanteren