Het wordt lastig voor de Gutmensch

We zijn een paar weken verder met de instroom van volksverhuizers. Er komt hier en daar wat duidelijkheid, terwijl op vele andere punten de verwarring groter wordt. Wat wel zeker is, is dat de instroom nog lang niet opdroogt, er komen nog veel meer ontheemden naar Europa. Alleen op het eilandje Lesbos komen iedere dag ruim 3000 mensen aan land die verder willen, Europa in.

We komen er langzamerhand achter dat we ook de onderlinge verstandhouding tussen de diverse bevolkingsgroepen mee-importeren. Tadzjieken zijn er niet zo veel, maar zij kenmerken zich door hun landgenoten met een andere achtergrond zeer hooghartig te behandelen en hun verachting te pas en te onpas te laten blijken. Zij beschouwen zichzelf als een volk dat mijlenver verheven is boven het gajes dat ook hun thuisland bewoont. Die moet je dus niet in hetzelfde kamp zetten, of de heibel laat geen dag op zich wachten.

Goed, dat weten we dan ook weer. Maar verder lukt het toch allemaal wel? Nou... Ik las over een goed-opgeleide Syriër die al lang in een kamp verbleef en waar mogelijk zijn landgenoten bij alle mogelijke zaken hielp. Hij is moslim, net als de meeste van zijn landgenoten. Dus afgezien van het fundamentele verschil tussen aanhangers van Sjia en Soenna is daar geen probleem? Jawel, hij hoort bij een kleine, islamitische minderheid. Eigenlijk is het enige verschil dat hij wel vijf keer op een dag op de gezette tijden bidt, maar dat zijn houding dan toch iets afwijkt van de rest. Hij hoopt vurig op een eigen plekje voor zichzelf en zijn gezin, ergens in Europa, want dan kan hij weer bidden. Doet hij dat nu in het kamp tussen zijn landgenoten, dan wordt hij afgemaakt. Je kijkt als westerling eerst ongelovig naar dit verhaal, maar enig speurwerk op internet bevestigt het zonder enige twijfel.

O, dus we moeten niet alleen naar land van herkomst gaan splitsen, maar ook binnen het land van herkomst? Ja, het is niet anders, om voortdurende geweldsuitingen tegen te gaan. Ik geef het je te doen, de mensen bij het IND en de COA worden stapelgek van alle problemen. En los je het bij voorbaat niet op, dan staat vrijwel meteen de bom op barsten. En dan is er ook nog de nuance: sommige groepen leven al generaties lang op hetzelfde pleintje maar mengen niet; ze doen gewoon of de ander niet bestaat en geweld is er eigenlijk niet. Andere groepen halen meteen bij het eerste contact de slag- en steekwapens tevoorschijn. Er doen verhalen de ronde dat bootjes waar eerst moslims en christenen samen op zaten, met alleen moslims aan land komen. De anderen zijn zonder vorm van proces overboord gekieperd.

De toestroom wordt ook hier in de buurt onbeheersbaar. In Griekenland was dat al veel langer zo, maar langzamerhand begint alles verstopt te raken. Diensten raken overbelast of moeten dingen oplossen die ze tevoren niet hadden kunnen verzinnen. Ik heb het idee dat vele betrokkenen met het denkbeeld speelden dat deze toestroom maar even zou aanhouden, zodat men de tijd zou hebben om de zaken weer keurig op een rijtje te krijgen. Maar het houdt niet op, integendeel. Er zijn nog vele tienduizenden mensen onderweg, en nu weet men uit eigen ervaring wel hoeveel dat is. Eerst werd graag afgemeten aan het aantal inwoners van ons werelddeel, en dan heb je het bij een miljoen mensen over een schamele 0,2%. Dat lijkt niks, maar als men wordt fysiek wordt geconfronteerd met een veel kleiner aantal, bij voorbeeld vijftig duizend, dan blijkt dat een gigantisch aantal te zijn. Want die mensen zitten op een heel beperkt aantal plekken, moeten allemaal worden opgevangen, te slapen gelegd, voorzien worden van eten en drinken, noem maar op.

Merkel is dus op een vrij hardhandige wijze tot stoppen gemaand. De grenzen worden weer bewaakt. De toestroom wordt nauwlettend gemonitord, want Merkel kan wel vanuit het Duitse verleden belast zijn met schuldgevoel en ten koste van bijna alles willen laten zien dat de Duitsers Gutmenschen zijn, ze wordt ingehaald door de realiteit van iedere dag. Het standpunt van de Engelsen, veilig gestationeerd op hun eiland leek in eerste instantie bot en hardvochtig, want die zeiden gewoon: er komen er zoveel binnen en dan is het basta. Nu lijkt die stellingname, op het continent natuurlijk ontzettend veel moeilijker te handhaven met duizenden kilometers grens in veel verschillenden staten, misschien wel de enige manier om nog een beetje overzicht te bewaren.

Ik denk niet dat een rijtje impopulaire maatregelen lang op zich laat wachten. De eerste tekenen zijn er al. Een maand geleden werd door de media het beeld geschetst dat wij, fatsoenlijke volken in een rijk werelddeel, graag bereid waren om die massa ontheemden een goed thuis te bezorgen. De praktijk blijkt toch wat weerbarstiger. Op een Belgische camping in de Ardennen kwam een bus vol mensen aan. De inzittenden bekeken de locatie en vergeleken die met plaatjes die ze op hun smartphones hadden. En weigerden, ze gingen gewoon de bus niet uit. Het gevolg was dat de chauffeur ze in arren moede weer meenam naar Brussel. Ze zwerven daar nu drie dagen rond, zonder enieg hulp bij voeding en onderdak, waarna ze weer mogen instappen om naar dezelfde camping te worden gebracht.

Op Heumensoord bij Nijmegen gebeurde gisteren hetzelfde. Ongeveer twintig mensen besloten staandebeens om de plek te weigeren en naar Ter Apel te gaan.
Men blijkt redelijk omlijnde ideeën te hebben over wat men hier mag verwachten. Als het gebodene niet overeenkomt met dat idee, wordt op hoge toon iets beters geëist. Ik wens minister Blok dan ook veel succes met zijn idee om leegstaande kantoorgebouwen en scholen om te bouwen voor opvang van vluchtelingen. Natuurlijk vinden wij Nederlanders dat eigenlijk best een goed plan, want dan komt de woningbouw en toewijzing niet meteen in de knel. En over een paar jaar zien we wel weer verder. Ook uit de gebieden waar de beter gesitueerden wonen komen doorzichtige kletsverhalen die alle neerkomen op NIMBY: not in my back yard. Alsof de andere Nederlanders dat niet allang wisten. We hadden van tevoren een kaart van ons land kunnen maken met daarop de gebieden waar in elk geval geen vluchtelingen worden opgevangen. Die valt perfect samen met de kaart waarop staat waar dat wel gaat gebeuren, maar dan bedoelen we de niet- gekleurde plekken op de eerste kaart. Als je ze over elkaar heen legt blijft geen plek ongekleurd. Een keuze tussen Wassenaar, Laren of Rosendaal en de windmolenparken buiten de kust als opvanglocatie is makkelijk: de laatste is veel waarschijnlijker.

Ondertussen gebeurt in Brussel wat we al konden voorspellen: veel te weinig, want met heel veel tegenstand. Orban zit Brussel dwars, maar die slaat ze gewoon om de oren het het feit dat hij doet wat hij behoort te doen volgens het Schengen-akkoord: de buitengrens van de EU bewaken en binnenkomers registreren. De landen op de Balkan die niet zijn aangesloten maar wel heel veel mensen door hun land noordwaarts zien trekken werken ook bepaald niet mee. En waarom zouden ze? Ze worden er niet beter van, en van toeschietelijkheid van de EU in geldelijke zin is nog weinig te bespeuren.

Op zeer korte termijn gaat dit schip door de wal worden gekeerd. Waar en hoe de eerste slachtoffers vallen is niet te voorspellen, maar dat het gaat gebeuren staat buiten kijf. Deze week was er nog een malloot in het parlement die een ander parlementslid fascistoïde trekjes toedichtte toen hij iets te horen kreeg dat niet helemaal met zijn gutmensch-denkbeelden spoorde. Ik zou daar heel gauw mee klaar zijn, en ik snap niet dat men dat ook niet al gedaan heeft. Wat dan? Heel simpel, de spreker vragen om per direct zes kenmerken van het fascisme op te lepelen en daarbij duidelijk te maken welk aspect hier tot deze uitspraak heeft aanleiding gegeven. In honderd van de honderd gevallen loopt het karretje dan meteen vast. Die schreeuwer weet absoluut niet wat hij riep, en men laat hem er nog meer wegkomen ook. Miltenburg zou, om het debat enigszins netjes te houden een aantal woorden en uitdrukkingen moeten bannen, gewoon omdat ze altijd vals zijn en het debat verknoeien. Dus geen jijbakken meer en zeker geen godwins.

Ik kijk, luister en lees. Gaat dit goed, ondanks dat er hier nog niet heel veel mensen zijn binnen gekomen? We weten dat de toestroom nog lang niet is gestopt, dus dat we in de komenden maanden, met de winter in aantocht nog veel meer moeten gaan regelen en vooral redderen. De makkelijke opties zijn er niet meer, die zijn grotendeels uitgeput, dus ieder komend probleem met de instroom wordt moeilijker en weerbarstiger. Een Haagse hotemetoot kan wel besluiten dat die kindertjes uit dat opvangkamp allemaal naar de dorpsschool moeten om te leren. In nu al overbevolkte klassen, en zonder dat ze een woord van onze taal kennen. Als de juf na een paar dagen gillend naar huis rent en daar voorlopig blijft, heeft ze mijn begrip. En dat van vele landgenoten.

Wie het weet moet het vooral zeggen. Ik ben somber, en dat gebeurt echt niet vaak met Gramps.