Begrotingsakkoord: de waarheid

In de rubriek Plat Haags nemen Driek Oplopers, Luc van Lier, Petertjeprik en harry64 het Nederlandse politieke en maatschappelijke landschap onder de loep. Dit weekend staat onze rubriek uiteraard in het teken van het begrotingsakkoord dat vrijdag werd gesloten.

Gisteren schreef ik over de liegconferentie van een achttal zelfingenomen figuren. Vandaag ga ik nader in op de effecten van dat begrotingsakkoord, dat werd gepresenteerd als iets geweldigs, maar dat natuurlijk niet is.

De winnaars zijn, naast de grote gezinnen in de Bible Belt en de allochtonengetto’s, met name degenen met de hoogste inkomens. In de oorspronkelijke plannen zouden zij iets inleveren (wat ook terecht zou zijn wegens het afschieten van de inkomensafhankelijke zorgpremie), maar in het begrotingsakkoord gaan de hoogste inkomens er niet op achteruit. Fijn, bedankt. Weer een PvdA-principe verkwanseld. Dat u dat even weet.

De grootste schreeuwers worden in het akkoord overigens mooi beloond. In tegenstelling tot heel veel andere stromingen in de samenleving, beschikte de publieke omroep natuurlijk over een prachtig propaganda-apparaat. Hun eigen zenders. Protestspotje na protestspotje tegen de bezuinigingen. Gevolg: de publieke omroep krijgt van de oorspronkelijk ingeboekte bezuiniging 50 miljoen terug. Zij wel. Ondanks het feit, trouwens, dat er op die protestbijeenkomst op het Malieveld geen hond afkwam. Volgens mij zijn er wel betere bestedingen voor die 50 miljoen te vinden…

U hoorde het die Mark Rutte toch zeggen, dit voorjaar? Koop een auto! Zou ik even niet doen, als ik u was. Want de belasting op nieuwe auto’s wordt fors verhoogd. Heeft Mark mooi wat uit te leggen aan autorijdend Nederland.

Er wordt gesproken over het in stand houden van fiscale ondersteuning van chronisch zieken. Klinkt mooi. Maar de jaarlijkse ondersteuning van zo’n 300 euro is nog steeds geschrapt. Ook het budget van belangenorganisatie MEE schijnt onder druk te staan. En het eigen risico in de zorg blijft schandalig hoog, waardoor juist chronisch zieken hard worden geraakt. Ziek zijn is geen keuze, dat overkomt je. Je als een idioot blijven voortplanten is wél een keuze. Juist die keuze wordt beloond ten koste van degenen die gewoon pech hebben. Met dank aan de Bijbelvaste inbreng van ChristenUnie en SGP.

Er gaat ook worden bezuinigd op alle ministeries. Dat zal hoe dan ook nadelig uitpakken voor burgers (zo zal een bezuiniging op het ministerie van IenM via een korting op de OV- en spoorwegsubsidies leiden tot duurdere trein- en buskaartjes). Daarnaast kosten inkrimpingen op ministeries natuurlijk ook banen!

Volgens volkomen uit de lucht gegrepen schattingen van de partijen die het begrotingsakkoord sloten, komen er 50.000 banen bij. Die bewering wordt op geen enkele wijze gestaafd door cijfers. Terecht dat de resterende oppositie nu wil dat het Centraal Planbureau dit eens even narekent. Een betere manier om de werkgelegenheid te verbeteren zou zijn dat er wat wordt geschrapt in die totale bezuiniging van 6 miljard. Dát zou pas een banenmachine betekenen.

Het gaat niet goed met ons land, zegt men. Een tekort op de begroting. Dus de burger moet afzien. Maar waarom eigenlijk? Onze regeringen hebben de afgelopen jaren vele tientallen miljarden over de balk gesmeten. Om de verkwistende burger tegemoet te komen? Nee. Om een paar graaibanken overeind te houden en om een paar fraudelanden voor een bankroet te behoeden. Op uw en mijn kosten.

Dat u dat even weet…