Occupy: Revolutie of niet?

Mensen vragen mij regelmatig, mede door mijn politieke mening over van alles, wat ik van de Occupy-beweging vind. Als je de manifesten en lijsten van actiepunten doorneemt, kun je niet anders dan ze gelijk geven: met een kwart van het geld in handen van de top 1-procent is de inkomensongelijkheid sinds de crash van '29 niet meer zo hoog geweest, en het inkomensgat tussen blanken en andersgekleurden was in de VS nog nimmer zo groot. Zwarten verdienen er per huishouden gemiddeld 6000 dollar per jaar, blanken bijna 120.000. De achtergrondfactoren van het protest zijn dus, hoewel in elk land een tikkeltje anders, rechtmatig.

Mijn broer, die de beweging nauwgezet volgt, dacht dat “dit nog wel eens dé verandering kon zijn, dé omwenteling”. Met echter de wereldwijde media die de protesten wegzet als “gekaapt door internationale socialisten en anarchisten”, “links tuig” en “anti-kapitalisten” (in plaats van het wél correcte ANDERS-kapitalisten), precies zoals ruim 10 jaar geleden bij de G8-protesten en feitelijk bij elke grote protestbeweging in welk Westers land ook in de afgelopen decennia het geval was, geef ik het een kleine kans. Links. Gevaarlijk. Radicaal. Verdacht. Potentieel terroristisch. Supertramp beschreef dat in de seventies al mooi in “The Logical Song”. Gaan ze de revolutie bewerkstelligen? Als je het mij vraagt: helaas niet.

Nu kan ik wel weer een zoveelste fulminerend anti-anti-protesten-stuk schrijven, maar andere veel grotere bekendheden dan ik ooit zal zijn, hebben aangaande precies dezelfde onderwerpen als waarom de Occupy-beweging bestaat -de uitholling en uitbuiting van de aarde zelf, menswaardigheid, politieke systemen, rechtvaardigheid en vrijheid, alles ten dienste van Het Grote Kapitaal dat stukje bij beetje macht voor meer macht, geld voor meer geld inwisselt, al veel meer gezegd. Daarom leek het me aardig eens een selectie uitspraken hieromtrent op een rij te zetten: dan doen de vorige twee generaties het denkwerk mooi voor me. Hoewel er ongetwijfeld nog veel meer te vinden valt, levert een uurtje googelen, vertalen en rangschikken een aardig actueel verhaal op.

Ik zie de straat nou niet bepaald als een nuttig middel om je mening bekend te maken. Wanneer men echter niets anders rest dan dat, wanneer men niet op televisie verschijnt, wanneer men als men op plaatsverboden en samenscholingsverboden stuit als men openlijk wil discussieren, wanneer men op demonstratieverboden stuit als men wil demonstreren, dan ben ik van mening dat het buitengewoon democratisch is wanneer er mensen zijn die ondanks al deze verboden de enige publieke ruimte die dan voor ze overblijft, namelijk de straat benutten en er openlijk gebruik van maken. 22 Waar een regering macht heeft verkregen door welke vorm van (al dan niet corrupte) verkiezingen ook, en in elk geval de schijn van grondwettelijke legaliteit hoog houdt, kan gewapend verzet niet worden gepromoot, sinds de mogelijkheden van vreedzaam protest nog niet allemaal benut zijn. 17

Wie zijn we, en waar komen we vandaan? We komen uit de lendenen van metropolitaanse vernietiging en verwoesting, uit de oorlog van alles tegen alles, uit het conflict van elk individu met elk ander individu, uit een systeem waar angst regeerde, uit de dwang tot productie, uit de winst van de één over de rug van een ander, uit de verdeling van mensen in man en vrouw, jong en oud, ziek en gezond, buitenlanders en inheemsen, uit de strijd om aanzien. Waar komen we vandaan? We komen uit isolatie in individuele rijtjeshuizen, uit de steden en dorpen van beton, uit gevangeniscellen, uit gestichten en speciale inrichtingen, uit media-hersenspoeling, uit consumentisme, uit lichaamsstraffen, uit de idologie van geweldloosheid, uit depressie, uit ziekte, uit achteruitgang, uit vernedering, uit het ontwaarden van menselijk leven, uit al die mensen die door imperialisme zijn uitgebuit. 23 Leuk, ik houd ook van auto's, ik houd van alle leuke dingen die je in een warenhuis kunt kopen. Maar wanneer je die dingen moet blijven kopen om onbewust, comateus te blijven, dan is de prijs die je ervoor betaalt te hoog. 27

We verklaren ons recht om op deze planeet te zijn. Om mens te zijn, daarvoor ook gerespecteerd te worden, om gelijke rechten in deze samenleving, op deze aarde, op deze dag te krijgen; rechten die we in willen afdwingen met welke middelen ook. 4 Kijk eens naar jezelf. Sommigen van jullie zijn tieners, studenten. Hoe denk je dat ik, uit een generatie voor die van jullie, me voel, als ik jullie moet vertellen “wij, mijn generatie, zaten te navelstaren terwijl de hele wereld vocht voor z'n mensenrechten, en jullie worden geboren in een samenleving waar je nog steeds datzelfde gevecht moet leveren.” Wat deden wij, die jullie voorgingen? Ik zal je zeggen wat we deden. Niks. Maak dus niet dezelfde fout die wij ook maakten... 21 Het leven van één menselijk wezen is een miljoen keer meer waard dan al het bezit van de rijkste man op aarde. 18

De belangen van het IMF representeren de grote internationale belangen die vandaag de dag gevestigd en geconcentreerd lijken te zijn op Wall Street. 2 Wij [derdewereldburgers], politiek correct “onderontwikkeld” genoemd, zijn in werkelijkheid koloniale, semi-koloniale of afhankelijke landen. We zijn landen wiens economieën door kapitalisme verwrongen zijn, een systeem dat onze industrie en agricultuur abnormaal heeft laten ontwikkelen om haar wereldwijde complexe economie aan te vullen. “Onderontwikkeldheid”, of eerder verwrongen ontwikkeling, zorgt voor gevaarlijke specialisatie in grondstoffen, met inherent gevaar van hongersnood voor al onze bevolkingen. Wij, de “onderontwikkelden”, zijn diegenen met één soort gewas, één product, één markt. Een enkel product waarvan de onzekere verkoop afhangt van één enkele markt die prijzen en voorwaarden oplegt. Dát is de grote formule voor imperialistische economische overheersing. 19

Macht neemt nooit een stap terug, alleen ten overstaan van meer macht. 6 De toekomst behoort toe tot diegenen, die zich er vandaag al op voorbereiden. 10 Meestal doen mensen niets als ze verdrietig zijn. Ze jammeren slechts over de stand van zaken. Maar als mensen bóós worden, veroorzaakt dat verandering. 7 Je moet niet zo geblindeerd zijn door vaderlandsliefde dat je de werkelijkheid niet aankunt. Verkeerd is verkeerd, en het maakt niet uit wie het zegt of doet. 5 Ik ben voor de waarheid, het maakt niet uit wie het vertelt. Ik ben voor gerechtigheid, het maakt niet uit voor of tegen wie het is. 12 Niemand kan je die vrijheid géven. Niemand kan je gelijkheid of rechtvaardigheid of wat ook geven. Als je een mán bent, dan néém je het. 8 Je hoeft [echter] geen man te zijn om voor vrijheid te vechten. Alles wat je daarvoor moet doen is een intelligent menselijk wezen zijn. 9 De waarheid staat aan de kant van de onderdrukten. 16

Als je [echter] nergens voor staat zul je overal voor vallen. 13 Protest is wanneer je zegt dat iets je niet aanstaat. Verzet is wanneer je een eind maakt aan wat je niet aanstaat, zodat het niet langer gebeurt. Protest is zeggen dat je weigert dit alles nog langer te dulden. Verzet is wanneer je ervoor zorgt dat dat alle anderen ook stoppen het te dulden. 25 Zoals jullie je ooit bevrijd hebben van de slavernij onder monniken, koningen en adel, zo zouden jullie jezelf moeten bevrijden van de misleiding, de ketenen en de wrijving waar het kapitalistische systeem voor zorgt. 28 Ik ben geen bevrijder. Bevrijders bestaan niet. Mensen moeten zichzelf bevrijden. 1

De revolutie is geen appel die van de boom valt als-ie rijp is. Je moet ervoor zórgen dat-ie valt. 3 Als iemand een auto in de fik zet, is dat een overtreding. Zet je er echter honderden in de brand, dan is dat een politieke actie. 26 Ik noem het niet eens meer geweld als het ter zelfverdediging wordt gebruikt; ik noem het intelligentie. 11 [En] er is geen betere les dan vijandschap: elke nederlaag, elk harteleed, elk verlies, heeft een eigen zaadje, brengt een les mee die je leert hoe je de volgende keer je prestaties kunt verbeteren. 14 Dit zijn de strategische plannen van anti-imperialistische strijd: door de verdedigende reacties van het systeem, de escalatie van tegenrevolutie, de transformatie van politieke staat van beleg in een militaire staat van beleg, verraadt de vijand zichzelf, legt hij zichzelf bloot. 20 Zij, immers, die een geweldloze revolutie onmogelijk maken, maken een gewelddadige onontkoombaar. 29

---

Dat u de aangehaalde citaten, hoewel vaak behoorlijk doeltreffend, wellicht haast militant van aard vindt, kan heel goed kloppen. Behalve de allerlaatste zin zijn namelijk alle uitspraken gedaan door mensen, die wij hier 'in het Westen' bestempel(d)en als staatsgevaarlijke, gewelddadige terroristen. Vanzelfsprekend moeten de uitspraken in hun context gezien worden, meestentijds in een radicalistische tijd van tegenstellingen tussen Oost en West, Russisch en Amerikaans, kapitalistisch en socialistisch/communistisch. Die tegenstelling is al decennia weggevallen. Daarmee is dé sparring partner van het kapitalisme verdwenen, de discussiegenoot opgedoekt, de vijand die je scherp houdt (zoals Ché hierboven zegt) van het toneel.

Zonder meer kritiek te hoeven leveren op de Russische Goelag-Archipel van strafkampen, kan ook onder Obama Guantanamo Bay openblijven. Zonder op de fouten gewezen te worden komt er geen verandering meer, hooguit ten kwade. Zonder helder tegenwicht, hoewel helaas soms gewelddadig, helt het systeem zó naar één kant over dat er niets meer overblijft dan het Marxistisch klinkende, maar zeker weten bestaande grootkapitaal die meer en meer voor zichzelf opslokt ten koste van zo'n beetje iedereen, wereldwijd.

En of je nu Ulrike Meinhof of Ché Guevara heet, of Gandhi of Theresa, dat maakt dan niet uit. Zoals hierboven omschreven: het maakt niet uit wie de waarheid zegt. Als-ie maar gezegd wordt. Kortom: Anonymous. De eisen legitiem. De mensen anoniem. De uitkomst helaas bij voorbaat al vaststaand. Of het systeem moet eerst in elkaar donderen: pas als mensen bóós worden in plaats van geïrriteerd of teleurgesteld, komen ze in opstand, immers, als we Malcolm mogen geloven.

Bronnen (uitspraken kunnen in Engels of Duits aangeleverd worden):
Ché Guevara, antikapitalist; communist; 'terrorist': 1-3, 17-20
Malcolm X, antikapitalist; moslim; 'terrorist': 4-16, 21
Ulrike Meinhof, antifascist; communist; Rote Armee Fraktion: 22-26
Gudrun Ensslin, antifascist; communist; Rote Armee Fraktion: 27
Osama bin Laden, antikapitalist; moslim; leider Al-Qaida: 28
John F. Kennedy, president; hart op goede plek; doodgeschoten: 29
V., antifascist; boegbeeld Occupy; terrorist: filmpje hieronder. Had overigens net zo goed Network ('76) kunnen zijn.