Gouden Koets

In een opiniestuk in nrc.next schreven Tweede Kamerleden Harry van Bommel (SP) en Mariko Peters (GroenLinks) gisteren dat de Gouden Koets moet worden aangepast. Volgens hen moet een afbeelding, ‘Hulde der Koloniën’, van de zijkant van de Gouden Koets worden gehaald. De tekening met halfnaakte zwarte mannen en vrouwen die hun rijkdommen aanbieden aan het koningshuis roept “grote weerstand” op, aldus de politici. Een belachelijke stellingname.

Allereerst snap ik al niet waarom ze over de afbeelding beginnen. Het is me nooit opgevallen dat een dergelijke illustratie op de zijkant van de Gouden Koets stond, en ik heb ook nog nooit iemand er iets over horen zeggen. Door de schrijvers van het stuk in nrc.next ben ik daar nu wel van op de hoogte. En met mij vele anderen. Dat kan nooit hun bedoeling zijn geweest. Immers, die afbeelding kan alleen “grote weerstand” oproepen als je weet dat die op de Gouden Koets staat en ernaar kijkt.

Daarnaast houden ze zichzelf alleen maar voor de gek als de Gouden Koets daadwerkelijk zou worden aangepast. De slavernij maakt nu eenmaal deel uit van de Nederlandse geschiedenis. Wellicht dat de Gouden Koets niet de ideale manier is om daaraan te worden herinnerd, maar het is in ieder geval nog een manier. Slechter lijkt het me om simpelweg de ogen te sluiten en te doen alsof er nooit iets is gebeurd.

Nog vreemder vind ik wat ze verder in het opiniestuk schrijven: “In de koloniale tijd en de nadagen van de slavernij leek een dergelijke afbeelding heel gewoon. Nu herinnert het ons aan een gruwelijke periode in de Nederlandse geschiedenis.” Met andere woorden: ze willen niet herinnerd worden aan gruwelijke periodes in de Nederlandse geschiedenis. Zullen we dan maar gewoon met z’n allen de Holocaust gaan ontkennen?