Graus raus!

Dion Graus is het levende bewijs dat liefde stekeblind maakt. Ooit namelijk moet zijn toenmalige vrouw hem hebben toegestaan intiem met haar te zijn en haar te bezwangeren.
Ik ben stressbestendig en beschik over een sterke maag, maar ik moet zeggen dat het mij bijzonder moeilijk valt om dit zonder acuut oprispend maagzuur en onaangename samentrekkingen van de hartspier op te schrijven. Want hoewel het weinig politiek correct is om iemand mede op diens uiterlijk te beoordelen, is in het geval Graus de verleiding om dit juist wel te doen te groot. Eigen schuld zou ik zeggen, want een beetje kapper kan ’s mans uiterlijk in ieder geval voor een kleine tien procent een nog enigszins sociaal aanvaardbaar aanzien geven.
Sowieso bevreemdde het mij dat deze Limburger met zijn uitstraling van een pak bedorven vla überhaupt ooit stemmen naar zich toe heeft weten te trekken. Er is door mij op deze plaats al meer dan eens verbazing geuit hoe het kan dat de perfide opvattingen van de PVV zoveel los weten te maken bij een zeker deel van de stemgerechtigden. Daar ga ik het nu maar eens niet over hebben.
Dion Graus dus, ironisch genoeg vernoemd naar een Griekse god; want uiterlijk gezien had de clown Bassie meer aanspraak op een Kamerzetel gehad dan deze van een permanente halloweenuitdrukking voorziene Limburger. Een uitgelubberde zitzak met ledematen; meer is het eigenlijk niet.
En deze zak vlees is weer eens in opspraak. Omdat integriteit er bij de PVV niet toe schijnt te doen, wordt zoals tot dusver in verreweg de meeste gevallen het betreffende ‘slachtoffer’ uit de wind gehouden door de grote blonde Führer. Alle begrip, zou ik bijna zeggen, want je zou geen partij meer overhouden met zoveel ontspoorde en ontsporende partijgenoten Anticiperend op de te verwachten tegenreactie wordt de meest luttele aantijging jegens de Grausame Limburger alvast onder het containerbegrip ‘demonisering’ gerangschikt.
Waarmee de discussie, zo die er al was, beëindigd wordt geacht.
Dat menig Kamerlid van de oppositie die ook maar enigszins van het pad af is geweest door de PVV maar al te gretig aan de schandpaal wordt genageld, is tekenend voor de dubbele moraal die deze club kwestieuze vendelzwaaiers er in kwesties als deze op na houdt.

Graus, uitvinder van de ‘animal cops’ die misdaden tegen dieren hard aan moeten pakken. Graus, die –te zien aan zijn gehavende gelaat- jaarlijks op Werelddierendag zijn piranha’s schijnt te tongzoenen en zo begaan is met het lot van de dieren dat bij zijn dagelijkse thuiskomst zelfs de vlooien blij tegen hem opspringen, schijnt het heldhaftige feit op zijn naam te hebben staan zijn destijds 35 weken zwangere eega de keel te hebben toegeknepen en te hebben toegebitst een vuurwapen tussen haar wenkbrauwen te zetten.
Als hij de daad bij het woord zou hebben gevoegd, zou hij dus een dubbele moord hebben begaan. Wat voor politiekorps moet je oprichten om te voorkomen dat iemand zijn eigen binnenkort te verwachten nazaat afslacht?

Waarom worden slechte Tv-series wel vervolgd en Graus niet? Want seponeren van de aanklacht die tegen hem was gedaan was destijds namelijk een verkeerde beslissing, zo blijkt nu.  Niettemin wordt vervolging in strijd geacht “…met het bij beklaagde opgewekte vertrouwen..”.
Kijk eens aan; zo werkt het door de PVV beschamperde softe karakter van ons justitiële apparaat in het voordeel van de hardliners van diezelfde partij.
Graus heeft inmiddels zoveel opgewekt vertrouwen, dat hij ‘het recht’ midden in het gezicht uitlacht. Wél schuldig bevonden, niet vervolgd. Zonder dat daar kennelijk iemand van opkijkt, laat hij zijn broer opdraven als zijn advocaat. Die uit naam van Dion alle aantijgingen ontkent. Naast een geschiedenis van ruzies, rechtszaken, onbetaalde rekeningen, mishandeling en geknoei met zijn CV, veegt ie het verreweg onaantrekkelijkste deel van zijn uitgezakte lijf af met de regel dat de advocatuur –teneinde haar maatschappelijke functie naar behoren te kunnen vervullen- tegenover de cliënt onafhankelijk dient te blijven.
En zo bouwt de PVV lustig voort aan een nieuwe kaste, een rechtse elite die het vergeven is boven de wet te staan.

Hard tijd voor een grote schoonmaak bij de eerstvolgende voortijdige Kamerverkiezingen, met als eerste actie: Graus raus!

© Karel Kanits