'EU -> NEU(RO)/ZEU(RO)'

Hast du dich heute schon geärgert, war es heute wieder schlimm?
Hast du dich wieder gefragt, warum kein Mensch was unternimmt?
Du musst nicht akzeptieren, was dir überhaupt nicht passt
Wenn du deinen Kopf nicht nur zum Tragen einer Mütze hast

De crisis van 2008 tot heden is wat de toekomst van de EU betreft bijzonder verhelderend geweest. Zaten we tussen de Val en dat jaar nog zo'n beetje in hetzelfde 'gezellig, samen, EU'-schuitje, nu de eerste landen omvallen en grotere problemen voordoen dan waar men bij het invoeren van de Euro aan had gedacht, wordt dat in een verbijsterend tempo anders. De afgelopen jaren is het klaarblijkelijk oké geworden om het openlijk te hebben over weggaan uit, of het opdelen van, de EU en/of Eurozone, net zoals er ogenschijnlijk drie generaties overheen moeten gaan voor deportatie, kampementen en gedwongen verhuizingen weer in de mode geraken.

Sinds wij als Nederlanders 'na Pim' klaarblijkelijk besloten collectief onze tolerante veren van ons af te schudden en in te ruilen voor nauwelijks verhuld racisme en xenofobie voor alles zuidelijk van Breda en oostelijk van Enschede, sinds we welhaast geconditioneerd worden om alles wat een hoofddoek of baard heeft en er niet lelieblank uitziet te wantrouwen, sinds 'die enge katholieken van achter het IJzeren Gordijn onze banen komen inpikken (herp derp)', sinds de minst populaire provincie het meest popul(istisch/air) is geraakt in bestuurlijke kringen, hoor ik overal vandaan – werk, familie, Elsevier, tv – opeens de gewenste tweedeling besproken en bejubeld worden.

De grenzen van het ouwe Romeinse Rijk inclusief Roemenië (Romeinië) en Bulgarije voor de 'Zuid-Europese Unie' en de ZEURO, de grens liefst precies langs de taalgrens in België, om de Alpen heen en langs de Donau, met Scandinavië, (Neder-)Duitsers, eventueel de Engelstaligen en de Baltische Staten (als oude Hanzesteden) in de Noord-Europese Unie/NEURO. Taalkundig, cultureel, raciaal en economisch heeft Europa precies die grens 1550 jaar na het ineenstorten van het West-Romeinse Rijk nog altijd dwars door de kaart heen lopen. Met een corrupt Griekenland en een omvallend Portugal, een wankel Ierland, een Berlusconi-Italië en de hoogste werkloosheid ooit in Spanje, is de haast dierlijke reactie heel begrijpelijk.

Es ist nicht deine Schuld, dass die Welt ist, wie sie ist
Es wär nur deine Schuld, wenn sie so bleibt

“ONS GELD, GVD! BLIJF ER VANAF MET JE GRAAIENDE MIDDELLANDSE / SLAVISCHE / AFRIKAANSE / AZIATISCHE HANDJES!” Het rijkste hoekje van de wereld samenvoegen in één unie zou dan inderdaad het meest basale antwoord op de huidige problematiek zijn. Er valt gezien de overeenkomsten en verschillen tussen NEURO- en ZEURO-gebied ook zeker wat voor te zeggen. Toch hangen er ook een heleboel nadelen aan, die door de reactionair denkende 'crisis-reparateurs' over het hoofd gezien worden. En de ware haat die lijkt te ontstaan richting 'falende' landen en hun 'corrupte luie honden van' inwoners, leert veel over de ware menselijke aard: zodra het vernisje van een leuke gezamenlijke unie weggeschraapt wordt, komen ontluisterende hoeveelheden vooroordelen, wrok, racisme en eigenbelang aan de oppervlakte bovendrijven. Een Pool is inmiddels ongeveer even populair als een Marokkaanse kraker.

Lass uns diskutieren, denn in unserem schönen Land
Sind zumindest theoretisch alle furchtbar tolerant
Worte wollen nichts bewegen, Worte tun niemandem weh
Darum lass uns drüber reden, Diskussionen sind ok

Van zestig jaar EGKS/EEG/EU/EURO hebben we kortom weinig geleerd, zeker met de elkaar in protserige schreeuwerigheid overtreffende media overal. Zoals gezegd zijn de nadelen van een verregaand Noord-Europees samenwerkingsverband niet op twee handen te tellen. Als Schengen en Frontex ook de 'Romeinse' grens aan gaan houden wordt in één klap export onbetaalbaar met de sterkste munt ter wereld op de Frank na, en dat voor een gebied met enkele van de grootste havens voor het 'armetierige' achterland binnen haar grenzen. Ook zullen we als Massief ScandiGermaBaltiEngeland waarschijnlijk tegelijkertijd de rijkste én één der minst productieve regio's zijn, daar we van 'arm Europa' en elders afhankelijk zijn geworden voor zo'n beetje alle goederen die we hebben laten outsourcen, op hoogwaardige technologie, metaal, op- en overslag en nog wat zaken na.

We zouden onszelf dus voor investeringen het duurste gebied ter wereld maken, met de minste productiecapaciteiten en bijzonder weinig pullfactoren (in elk geval qua kosten); we maken de handel met iedereen buiten ons Germaanse ideaalstaatje duurder, verliezen de vanzelfsprekendheid van goedkoop outsourcen binnen de EU en Eurozone zelf, zakken met het wederopdelen van Europa terug naar 1949 toen NAVO en Warschaupact geboren werden, en als we niet heel erg uitkijken terug naar het individuele nationalisme van 1914 en eerder.

Glaub keinem, der dir sagt, dass du nichts verändern kannst
Die, die das behaupten, haben nur vor Veränderung Angst
Es sind dieselben, die erklären, “Es sei gut so, wie es ist”
Und wenn du etwas ändern willst, dann bist du automatisch Terrorist

Toen ik twee maanden geleden in Riga en Warschau was, waren daar alleen maar aardige, hardwerkende mensen die, hoewel ze vaak niet meer dan 2- of 300 euro per maand verdienen, het beste willen voor zichzelf, hun familie, vrienden en omgeving. Cultureel zijn ze echt niet zo anders als de rare talen doen suggereren, historisch hebben we eeuwenlang onder hetzelfde Duitse rijk geleefd. Ik kwam socialistischer terug, dan ik erheen ging. Mijns inziens zouden we, met inbegrip van enkele landen in Voormalig-Joegoslavië, alles tot de Bosporus moeten omarmen om er met een gedegen langetermijnplan 'iets moois van te maken'. Hieronder een foto die ik nam in Warschau. Het zou de Poolse reactie op onze 'Oostblokhaat' genoemd kunnen worden. De tekst vertaalt naar "Migratie is geen misdaad", eronder "Fort Europa". De Polen hebben met hun verantwoorde graffiti 100 procent gelijk.

De goedkope arbeid in het oosten benutten in plaats van die capaciteit (zoals nu) in China en India neer te zetten, het invoeren van een écht democratisch, federaal-Europees bestel waarbij er indien nodig indeling gemaakt kan worden op 'cultureel verbonden regio's' – wij zouden dan voor onze 'deelstaat' samen met België, Duitsland en anderen beleid kunnen bepalen en een regering kunnen kiezen; of er daarboven ook weer een (niet vleugellamme) EU-wijde, gekozen regering dient te werken, is iets waarover je kunt discussiëren. Maar dit model terugdraaien en (hetgeen ruim 60 procent van FOK! in een poll aangaf te willen) grenscontroles EU-intern weer invoeren, nee, alsjeblíeft niet. Ik ben net zo blij dat het eindelijk anders is(/was).

“We kunnen ook helemáál uit de EU!”, schreeuwt een populist dan. “Ja!”, bromt de populisme gewend zijnde Nederlander. “Kijk naar Zwitserland en Noorwegen!” “Ja!” Wat over het hoofd gezien wordt is dat Zwitserland een zéér beschermend, eigenheimerig volkje is waar elke man tussen 20 en 40 een wapen en legeruitrusting in huis heeft, een land dat rijk is en bestaat bij de gratie van het bankgeheim, en in mindere mate fondue, bergen, chocola, horloges en zakmessen. Noorwegen zit op de grootste resterende olie- en aardgasbel van Europa en tiert daardoor welig, alsmede door fjorden en gravlaks (zie Nooit meer slapen voor uitleg). Wij hebben alleen Rotterdam; in de Randstad wordt meer dan de helft van onze economie bijeen gesprokkeld met handel en dienstverlening.

Een discussie over de (zoals het nu gaat) opdringerige, wettische en totaal ondemocratische EU, prima! Maar meteen lullen over opdelen of eruit stappen, nog nét niet oorlog verklaren aan Griekenland qua rabiate haat, nee dank u. Juist Nederland is een land dat voor haar wel en wee volkomen afhankelijk is van de rest van Europa, en we zouden goed doen, dat eens in te zien in plaats van onze brutale schreeuwerd op te zetten zodra een land (in dit geval het baken van cultuur, filosofie, wiskunde, geografie, democratie, architectuur, wereldveroverkunde, souvlaki en ouzo) ons tegenvalt en miljarden kost. Dit zeg ik overigens als student die DANKZIJ deze crisis in 2012 5000 euro collegegeld mag ophoesten.

Geh mal wieder auf die Straße, geh mal wieder demonstrieren
Denn wer nicht mehr versucht zu kämpfen, kann nur verlieren!
Die dich verarschen, die hast du selbst gewählt
Darum lass sie deine Stimme hören, weil jede Stimme zählt

Werken naar een EU/Verenigd Europa waarin we de bestuurlijke middelen hebben om het zuiden en oosten van ons prachtige continent op te vijzelen naar moderne, internationaal competitieve en eerlijke samenlevingen met een goede infrastructuur en een op 'ons' niveau opererende economie, PRIMA! Een nieuw IJzeren Gordijn, angst voor Polen (terwijl die de mooiste vrouwen van Europa meenemen!), Grieken, Portugezen, w.m.b. Marokkanen: NA-AH! Alleen door als EU uit te breiden, te verstevigen en te verbeteren, kunnen we in Europa gezamenlijk de internationalisering van de 21e eeuw het hoofd bieden.

Met een goedkoop productiepotentieel en de meest ontwikkelde gebieden ter wereld in één unie kan dat goed. Opdelen levert alleen maar meer problemen op. We zitten nu in het schuitje: kunnen we er beter iets van proberen te maken. Het is geen driemaandenrelatie; het is Europa. Ons eerste ruzietje betekent toch hopelijk geen breakup? Wie geht in dit onheilzame, navelstarende tijdperk van nationalisme endlich wieder auf die Straße om één Europa te verdedigen?


Weil jeder, der die Welt nicht ändern will
Ihr Todesurteil unterschreibtDie Ärzte -
Deine Schuld (Album "Geräusch", 2003)