Studie 3x zo duur? Tijd voor revolutie!

Goedendag. Om meteen met de deur in huis te vallen door middel van een no-brainer: het onderwijs in dit land is al twintig jaar tanende, jaar na jaar, maand na maand, dag na dag. Elk jaar weer worden de verwachtingen teruggeschroefd, lesmethodes vervangen, regelingen afgeschaft, de studenten elk jaar ettelijke procenten boven de inflatie extra belast en de instellingen gekort. En elk jaar heeft welke regering dan ook geroepen dat het helemaal goed ging komen met de 'kennis'-economie. Er werd steevast meer bezuinigd dan geïnvesteerd, maar wegens de wonderen van marktwerking, reorganisatie en het elke drie jaar opnieuw het ei van Columbus denken te moeten ontdekken met een vanzelfsprekend nóg griezeliger vermagerd onderwijs.
    Daarbij wordt voortdurend het wél beschikbare geld ontzettend slecht besteed, alsof bestuurders elk besluit schouderophalend nemen met de woorden “ach, het geld is toch niet van ons.” Het U-Blad afgeschaft en overal – ook bij mijn studie Engels – de beste (en dus duurste) hoogleraren vervangen voor pas (lokaal) afgestudeerde student-leraren met een salarisje van tweeduizend netto, maar wel in alle binnenstadpanden prachtige nieuwe flatscreen-monitoren om studenten stupide dingen duidelijk te maken die heel goed gratis uitgeprint hadden kunnen worden op maagdelijk witte A4'tjes. Een megalomaan en kostbaar complex op de Uithof, maar voor studentenflats geen geld na de bouw van de nieuwe bieb. Meer woningschaarste dan ooit.  Huisjesmelkers drijven de prijzen op tot vaak meer dan 25 euro per vierkante meter per maand, maar er wordt geen geld beschikbaar gemaakt voor (voor mijn part in Bijlmerflat-achtige Sovjet-prefab-stijl) studentenflats, ondertussen gaat de bouwsector aan de crisis ten onder en is er in veel steden massale en onoirbare leegstand, maar wordt kraken rigoureus verboden, met deze week de eerste veroordelingen (40 uur werkstraf per aangetroffen kraker).

Dommer en dommer en dommer, armer en armer en armer
Jaar na jaar wordt ook de norm van het CEVO, die bepaalt hoeveel punten je nodig hebt om je eindexamen VMBO/HAVO/VWO te halen, omlaag bijgesteld. De dommer wordende kliek ex-scholieren stroomt het dommer en magerder wordende hoger onderwijs in, met als gevolg dommere managers, economen, psychologen, leraren, politici, journalisten, militairen, luchtverkeersleiders, noem het maar op – een vicieuze cirkel van verval en degeneratie ontstaat binnen een paar decennia. Als je de cijfers erbij pakt en ook de HBO'ers meetelt als 'universitair geschoolden', dan nóg scoort Nederland heden ten dage in de lagere middenmoot van Europa. Laat ik het zo zeggen: qua onderwijs-IQ scoren we Europa-wijd tussen de 80 en de 90. Niet eens gemiddeld. Zéker niet excellerend. En al helemáál geen kenniseconomie. We beknibbelen op de kosten en de kwaliteit, en dat heeft effect. We staan ondertussen onder Slovenië. Nou is dat een prachtig land met mooie vrouwen, maar kom óp, mensen. Om campingzender SBS aan te halen: Dat dit kan in Nederland!
    In 1990, schreef ik al eerder, was de studiefinanciering bijna een half arbeidersloon en de prijzen van huur, levensonderhoud en collegegeld ettelijke malen gunstiger. Die norm – de helft van een gemiddeld loon – zou de stufi nu op ruim duizend euro moeten stellen. Maar nee – 265 nog, als je op kamers woont. Bij je ouders is het 90. Dat is voor 90 procent van de studenten niet eens genoeg voor de kamerhuur. Laat staan boeken, collegegeld, eten, kledij, gas, licht, water, zorg, telefoon, internet et cetera. De vooroordelen en stereotyperingen die nog altijd heersen over studenten –  zuipen, niks doen, de hele dag lanterfanten – zijn in de werkelijkheid alleen weggelegd voor korpsballen wiens pappie en mammie alles betalen. Studenten werken inmiddels een halve voltijdbaan naast hun voltijdstudie, een getal dat elk jaar met een uur of wat per maand oploopt. Een kwart maakt volgens onderzoek tijdens de studententijd een mental breakdown mee, een langdurige en diepe depressie die door prestatie- en werkdruk veroorzaakt wordt. En elk jaar wordt alles duurder. Een schamele helft van de studenten studeert in de daarvoor nominaal gestelde tijd af.

Collegegeld naar 5000 euro: regelrechte verdriedubbeling

En nu komt onze kersverse regering met een maatregel die ze snel in januari door de Kamer willen jassen zodat de studenten met de winter en december voor de boeg niet genoeg tijd hebben om te protesteren. Men wil alle studenten die langer dan een jaar uitloop hebben, ongeacht uitzonderingsgevallen als een bestuursjaar, ziekte, overmacht of wat dan ook, al met al bijna honderdduizend studenten, een collegegeld laten betalen van 4700 euro per jaar. De universiteiten worden met 3000 euro beboet voor elke student die een jaar te lang studeert en dienen dit door te berekenen. Deze 'bezuiniging' levert al in het eerste schooljaar, 2011-2012, 150 miljoen op.
    Bezuiniging tussen haakjes, want het is niet meer dan het schaamteloos doorberekenen van de kosten van de casinokapitalisme-crisis op de volledig onschuldige jongvolwassen studenten. Terwijl de HRA nog steeds joviaal gehandhaafd wordt voor huizen boven een half miljoen en de rijken dus elk jaar maanden op vakantie kunnen in Monaco, alwaar ze met hun HRA in nieuw-gekochte Bentleys kaviaar, truffels en zeiljachten aanschaffen, mogen de studenten die al onder enorme tijd-, werk- en financiële druk staan letterlijk 200 procent meer gaan betalen voor hun opleiding. De AOW naar een belachelijk lage 66 en natúúrlijk niet voor de babyboomers, de HRA gehandhaafd, maar de studenten gaan DRIE keer zo veel betalen.
    Óók met terugwerkende kracht. Ikzelf zal volgend jaar daarom, begonnen in 2007, hoogstwaarschijnlijk 5000 euro bij elkaar gesprokkeld moeten hebben in september. Dat is een ruime kamerhuur erbij en dat gaat niet lukken. Ik googelde even rond: in Duitsland, Oostenrijk, Taiwan, Spanje en Italië betaal je rond de duizend, België 600, Frankrijk 200, in Ierland, Luxemburg en Scandinavië is er geen collegegeld, in Zweden levert de regering zelfs gratis woonruimte. De redenen van mijn uitloop zijn deels van persoonlijke aard, maar het langer over de studie doen, had ook te maken met het bestuursjaar dat ik heb gedaan voor de studievereniging van het departement Engels, proberende de Uni een klein beetje beter te maken waar ik daar de mogelijkheid en kennis toe had. Had ik dit alles in 2007 geweten, dan had ik een zulks vanzelfsprekend niet opgepakt en slaafs op mijn 22e de arbeidsmarkt ingestroomd. Naast de 25-30 uur per week die ik al werk.

Surrealistisch en ongrondwettelijk
Het voelt als de bank die je dwingt om de overwaarde van je huis bij je hypotheekschuld op te tellen, “anders zoekt de Bank iemand die dat bedrag er wel voor over heeft”, als T-Mobile die hun nieuwe tarieven tot je eerste rekening in 2008 doorrekenen en met een deurwaarder dreigen. Het voelt onwerkelijk, onecht, oneerlijk, onjuist, onrechtvaardig, onaardig, onintelligent, contraproductief, mensonwaardig, en bóvenal ONgrondwettelijk. Toen wij donderdag het blije nieuws van de Website Van Het Jaar 2010 FOK! vernamen, schoten beiden vriendin en ik in een dusdanige mini-depressie, dat wij alleen door mijn moeders boerenkool en geruststellende woorden (“de soep wordt nooit zo heet gegeten”, enz.) getroost konden worden. Maar deze soep is niet heet. Deze soep is lava, en stroomt als rechtgeaard gesmolten Indonesisch gesteente mijn huiskamer binnen.
    Het levert mij drie opties op: na dit jaar een tussenjaar, waarin ik fulltime ga werken in het callcenter om het geld voor een studiejaar bij elkaar te sparen; emigreren naar welk Westers land dan ook met inbegrip van de VS (15.000 euro collegegeld) en het VK (3.000); of op de één of andere manier bij vrienden, familie of de IB-groep het bedrag lenen. Bovenop de duizenden die er al staan. Gemiddeld studeren wij nu al af met vijftien- tot vijfentwintigduizend euro schuld; tel daar voor zeker een kwart van de studenten dus maar drie-, zes- of negenduizend euro bij op. Jolijt. Welkom in de wereld.

Maxime en Mark deden er 13 en 8 jaar over   
En Mark en Maxime? Die hebben acht respectievelijk dertien jaar over hun studie geschiedenis (nominaal vier jaar) gedaan, in de tijd dat dat nog kon. Ze zouden met hun voorgestelde regel negen- en vierentwintig duizend euro extra hebben moeten betalen. Maar ja, de happy eighties hè, toen de lucht schoon was, seks vies, en studeren voor iedereen weggelegd. Zíj zijn in het pluche terechtgekomen en geven nu geen zier meer om redelijkheid of doordachtheid, slechts nog hun eigenbelang en zucht naar macht telt nog. Studenten mogen creperen.
    Dus is het wederom tijd voor actie. Balkenende II, III en IV mutileerden het (hoger) onderwijs al als een Fritzl met een heggenschaar door de harde knip in te stellen, de stufi te verlagen en het collegegeld weer te verhogen, Rutte doet daar een schepje bovenop door het voor een derde van de Uni- en HBO-studenten praktisch onmogelijk te maken door te studeren door alles eenvoudigweg dríe keer zo duur te maken. Actie! Niet zoals de vorige keer, laffe tweeduizend man op een oninteressant pleintje in een nietszeggende stad. Of zoals nu, met wel honderdduizend digitale handtekeningen. Zoals ik het op mijn werk verwoordde: “Wat denk je wat er mee wordt gedaan? Ze zullen wel bang zijn voor zo'n stapeltje papier. Nee, ik denk dat het op de wc van het Ministerie komt te liggen, zodat het nog nut heeft als er weer eens chili con carne in de kantine wordt geserveerd.”

Tijd voor onoirbaar rigoureuze acties!
Handtekeningen, pfuh. Mijne staat ertussen hoor, maar het is niet genoeg. Zolang er niet op geweld of vrijheidsberoving teruggegrepen wordt, mag van mij alles. Vorig jaar liep ik als journalist door de bezette burelen van de Utrechtse Raad van Bestuur. That was peanuts. We zijn met miljoenen, alle scholieren tezamen. This. Is. Hollaaaaand! Vandaag (maandag de 29e) is er in Den Haag al een manifestatie, (LINK), die ik zelf niet bij kan wonen vanwege, jawel, college en werk. Toch is het de moeite waard om te gaan als je kunt; verschillende hoogleraren hebben in heel het land hun studenten al permissie gegeven de demonstratie bij te wonen, maar laat het hier niet bij.
    Nogmaals: deze maatregel beoogt snel geld binnensprokkelen, maar heeft bijzonder grote effecten. Studenten maken hun studie niet af en/of stromen nóg sneller de toch al overspannen arbeidsmarkt op, ze vertrekken naar het buitenland, zijn minder gespecialiseerd en oppervlakkiger opgeleid terwijl met de opkomst van Henk, Ingrid, China en India ons land schrééuwt om goede specialisten, ze kiezen voor nog makkelijkere en nietszeggendere alfa-studies in plaats van broodnodige bètastudenten te worden, steken zich in een land dat op enkele andere na de hoogste persoonlijke schuld in de wereld heeft zich nóg dieper in de schulden – volstrekt averechts gaat dit alles werken, volstrekt contraproductief. Behalve als het heimelijke doel van de regering is, het zo dom, arm en volgzaam mogelijk houden van haar bevolking.

Teken niet slechts één keer een online petitie.
Sta niet slechts één keer op straat met een spandoek.
Hou het niet op een post op Facebook of een boze Tweet.
Denk aan wat je met 3-, 6-, 9-, 12- of 15 duizend euro kunt doen.
Vertel iedereen in je omgeving hoe ver het helaas is gekomen.
Negeer radicalere acties dan je gewend bent niet langer.
Laat Rutte weten dat het volstrékt menens is,
En dat 'patatgeneratie' jou NIET beschrijft.

Hij wil achter onze rug om en zo stilletjes mogelijk het studeren drie keer duurder maken. Dan zullen wij, níet achter zijn rug om, en zo luidruchtig mogelijk het hem drie keer zo lastig te maken. |De decennia van jongeren laten opdraaien voor de excessen van zelfverrijkende babyboomers moeten over zijn; deze maatregel is daar een pijnlijk duidelijk voorbeeld van. Geweld keur ik af, maar alle andere (ludieke of harde) vormen van protest zal ik een warm hart toedragen. We betalen allemaal een beetje mee aan het ABN/ING/Fortis-debacle. Maar 200 procent erbovenop out of the blue? No way in fuckin' goddamn ConservaGristBruinRijkRechts-1 hell. Hier móet een halt toe geroepen worden. By any means possible. Suggesties hieronder. Samenwerken idem. GO!

Een greep uit de eigen zondagavond-suggesties:

-Een permanente wake (of, indien illegaal, een plotselinge interesse) van duizenden studenten rondom het Binnenhof
-Een emailbombardement aan de Tweede Kamerleden van regerings- en gedoogpartijen; klachten, sollicitatie voor bijbaantjes en klusjes, smeekbedes, dit stuk, wat dan ook
-Een oude studieboeken, bakstenen, straattegels en wat ook-bombardement aan alle antwoordnummers die met onderwijs van doen hebben
-'Vegan Streaker'-achtige incidenten in zo veel mogelijk tv-programma's, journaaluitzendingen, Nieuwspoort-bijeenkomsten etc. usw. enz.
-Een ware affiche- en postercampagne (iedereen heeft een printer) door heel het land die Loesjes en concertbeplakkingen doet verbleken
-Het door frequent ontregelen van het OV en andere noodzakelijke infrastructurele voorzieningen, door plots met veel te veel mensen tegelijk erheen te gaan – massa-flashmobs, zo je wil
–...