De Waarheid : het komt nooit meer goed!

Column door WAARHEID


15 miljoen werklozen in West-Europa. Eens in de zoveel tijd dan krijg je zin om een column te schrijven. Natuurlijk was de dood van meneer Jackson een gebeurtenis die mij bijna verleidde, echter de staat van Nederland en Europa in het bijzonder verdient pas aandacht. Wij leven namelijk in een kapitalistisch systeem. Het kapitalisme dat wij momenteel hebben is gemaakt voor mensen die zichzelf willen ontwikkelen en die in combinatie met talent kunnen groeien tot wat ze maar willen. Volgens mij en vele anderen is dit het beste systeem dat de mens heeft kunnen verzinnen sinds zijn schepping. Maar er is ook een groep mensen die niet meekomt in deze maatschappij. En die groep groeit, door toedoen van de mensen die ons behoren te vertegenwoordigen.

Deze maatschappij gaat ervan uit dat de succesvolle groep de hun geboden vrijheid zo optimaal benut dat zij ook kunnen zorgen voor de mensen die door pure pech of gebrek aan talent of motivatie geen succes hebben. De “nuttelozen” zal ik ze maar even noemen, zonder hierbij afbraak te willen doen aan hun menselijkheid. Misschien is het vaak buiten schuld om, door ongeluk of pech, dat zij geen succes kennen. Het kapitalisme kent dus nuttige burgers en “nuttelozen”. Op basis van geluk en aangeboren talenten zoals motivatie, niet op basis van geboorte zoals in de middeleeuwen.

Ik vraag me af tot waar dit systeem overeind kan blijven. 30 miljoen werkelozen in West-Europa? 50 miljoen? Tijdens een depressie zoals momenteel wordt de grens tussen wie nuttig is en wie nutteloos, opgeschoven. Er is steeds meer nodig om tot de werkende nuttige groep te horen. De middenklasse heeft het steeds moeilijker. Door globalisatie, iets wat ons gewoon overkomt volgens de hoge heren in de politiek.

Maar dat is een leugen. De basis van globalisatie is gelegd in talloze politieke verdragen en handelsovereenkomsten. Als we in het kapitalisme kijken naar het model van vraag en aanbod, dan zie je dat loon daarop gebaseerd is. Zoals met bijvoorbeeld olie: is er veel aanbod dan daalt de prijs en andersom. Echter, met de globalisatie bestaat dat systeem niet meer voor arbeid zoals dit wel bestond in een gesloten maatschappij. Wat betreft werknemers is het aanbod nu wereldwijd geworden. De mensen op de bodem van de maatschappij hebben geen basis meer om meer loon te krijgen. Als er minder mensen zijn om asperges te steken ging het loon vroeger omhoog. Nu niet meer. Men trekt een blik Polen open. En dit is natuurlijk nog erger als de arbeid ook verplaatst kan worden, zoals bij een kledingfabriek. Er is een wereld vol arbeiders die het goedkoper doen. De weegschaal is dus kapot. En juist voor de ‘nuttelozen’ komt dit het hardst aan.

Nu bevinden we ons dus in een overgangsfase. En het wordt ongetwijfeld beter voor de Europeanen die veel talent hebben. Maar voor de middenklasse en de onderklasse is het een ramp. Kenniseconomie, roept Bos dan. Nou, in India en China kunnen ze ook een PC bedienen. En wie is in hemelsnaam zo onnozel te denken, dat wij de onderklasse van Europa massaal intelligent op een competieve manier kunnen maken? Onze levensstandaard is te hoog voor deze globalisatiepolitiek. Leuk voor China maar een ramp voor de Europeaan. En voor de Nederlander. Die mag inleveren.

Is ons eigenlijk ooit wat gevraagd over globalisatie? Wij zitten er nu mee omdat mensen die ons vertegenwoordigden dit soort wetten jarenlang hebben vastgelegd. Kijk naar onze economie en zie de resultaten. En de regering maar roepen dat zij doet wat kan om onze economie te repareren. Huichelaars. :(