God ‘verdomme’ blasfemie

Wiley stuurde via de Columnsubmit de volgende column in:

Godslastering, of blasfemie. het beledigen van god. In het wetboek van strafrecht staat in artikel 147 dat God niet beledigd mag worden, maar wie bepaalt of God beledigd is? Zullen we het hem zelf vragen? Uiteraard zijn er mensen van overtuigd dat hij bestaat maar hem spreken kan natuurlijk niet en al zou ie er daadwerkelijk zijn dan nog zal hij zich niet snel beledigd voelen en het al helemaal te druk hebben voor een rechtszaak.

Als argument voor het behoud van dit wetsartikel wordt genoemd dat afschaffing zou aanzetten tot het beledigen van gelovigen. Dit zal waarschijnlijk niet het geval zijn omdat het beledigen van god dan alleen ‘legaal’ wordt maar het beledigen van bepaalde groepen mensen (oa discrimineren) verboden blijft tot op zekere hoogte. Van een stormvloed aan keiharde beledigingen en haatzaaiende opmerkingen zal het niet ineens komen.

Ik begrijp trouwens ook niet dat christenen een streepje voor hebben op niet-gelovigen. Door een wetsartikel als dit is het voor hun makkelijk om iemand aan te klagen terwijl deze persoon zich er misschien wel helemaal niet bewust van is dat hij bepaalde mensen kwetst. Andersom kan deze persoon de christen niet aanklagen voor blasfemie om het simpele feit dat deze dat nooit zou doen.

Een andere reden is dat sinds het roemruchte ‘ezelproces’ tegen Gerard Reve, er nooit meer een beroep is gedaan op dit artikel. In een verhaal omschreef Reve hoe hij zich de wederkomst van God inbeeldde. Er stond onder andere in dat God als ezel terug zou keren. Overigens werd Gerard Reve vrijgesproken. Hoeveel waarde heeft het dan nog? Zeker in deze tijd van een ‘ongoing’ secularisatie hechten steeds minder mensen er waarde aan.

Voor mij is ook erg belangrijk dat gelovigen hun geloof voor zichzelf houden. Ik vind het prima als mensen geloven maar val mij er niet mee lastig. Sowieso moeten politiek en geloof gescheiden zijn en af en toe betwijfel ik of dit in de praktijk ook het geval is. Als je tussen de regels door leest zie je vaak dat bijvoorbeeld Balkenende christelijke normen en waarden gebruikt in zijn uitspraken. Alleen wordt dit niet echt opgepikt door de media. Dit is op televisie geweest bij het programma ‘De Leugen Regeert’.

Al met al vind ik dat deze ‘dode letter’ de prullenmand in kan en dat er geen plaatsvervangende wet hoeft te komen. Als er iemand hiertegen wil protesteren, moet die zich maar tot God richten, mocht hij bestaan.