God bestaat waarschijnlijk niet

De bus is reeds vijf minuten te laat, zie ik in de rechterbovenhoek van mijn mobiele telefoon. De gedachte wordt geboren dat de vertraging misschien wel iets te maken heeft met die vreemde advertenties die tegenwoordig de meeste bussen sieren. Vreemde advertenties? Ja. Dat zit zo. De atheÔsten dringen tegenwoordig hun overtuiging aan ons op, door te vermelden op openbare bussen dat er waarschijnlijk geen god bestaat. Dat doen zij om bewustwording te kweken bij mensen die klakkeloos iets geloven, zonder de materie te onderwerpen aan de wetten van bijvoorbeeld Darwin. In Spanje en Engeland is een heuse busbattle ontstaan tussen de verschillende overtuigingen.

Nu heb ik even nagedacht over dat motief, bewustwording kweken bij mensen die zonder zelf na te denken iets geloven. Dat vond ik, eerlijk gezegd, nogal gewaagd. De atheÔsten gaan er namelijk gemakshalve van uit dat de mens per definitie een onbenul is die niet voor zichzelf kan denken. Op zich een plausibele gedachte, maar wel behoorlijk schofferend voor hen die gewoon geloven uit volle overtuiging, zonder geleid te worden door familieleden of een gemeenschap die druk uitoefent op de gelovigen. Maar, en dat is iets wat niet uit het oog mag worden verloren, de christenen zijn begonnen! Jazeker! Journaliste Ariane Sherine, initiator van de atheÔstische advertenties, ergerde zich aan christelijke dreigementen aan het adres van niet-gelovigen, deze zouden namelijk branden in de hel als zij zich niet bekeerden – maar dan iets subtieler geformuleerd. Daarop kwam zij met een tegenoffensief.

Ach, ja.

Het geloof.

Als klein kind werd mij geleerd dat alles wat openbaar is, toegankelijk moet zijn voor iedere burger uit de samenleving. Als ik aan een openbare bus denk, dan wens ik niet onderdeel te zijn van een geloofsstrijd. Want dat ga je nu natuurlijk krijgen. De gereformeerde buschauffeur zal niet langer een bus besturen waar een tekst opstaat die zijn god ontkent, en reizigers stappen alleen in bussen die niet beplakt zijn met teksten die indruisen tegen hun geloofsovertuiging. Dan vraag ik me af wat de volgende stap is. Krijgen we binnenkort christelijke en atheÔstische busmaatschappijen? En daar de moslimpopulatie ook niet gering is in dit land, zal een islamitische busmaatschappij ook wel snel volgen. Dat belooft wat.

Bij Nova zag ik de representant van de Humanistische Denktank CFI Floris van den Berg zitten, die het een en ander nader kwam uitleggen. Het zou allemaal draaien om een positieve impuls voor het atheÔstische gedachtegoed, niet om het kwetsen van mensen. Dan vraag ik me af waarom dat moet gebeuren door je alleen af te zetten tegen de christenen, en waarom staat er in vredesnaam ‘god bestaat waarschijnlijk niet’. Waarschijnlijk niet? Waarom dat voorbehoud? Is Van Den Berg cum suis bang dat er misschien wel een god bestaat en dat Hij, de almachtige, hen eventueel zal straffen omdat zij zich bezighouden met dit soort blasfemische activiteiten? Een andere vraag die me bezighield: waarom ontbreekt de tekst ‘Allah bestaat waarschijnlijk niet’…? Als je toch zo overtuigd bent van je eigen opvattingen en aan het provoceren bent geslagen, pak dan iedereen aan. Zij zoeken aandacht voor hun atheÔstische overtuiging, geen betere manier om voor de nodige aandacht en reuring te zorgen.

Adverteer in Bagdad,

zou ik willen zeggen.

Mijn bus is in zicht, weliswaar tien minuten te laat, maar ik red mijn afspraak nog wel. Alvorens ik instap, controleer ik nog even goed of er op de bus geen teksten staan die mij van iets willen overtuigen. In de Metro lees ik dat we in Nederland gevrijwaard zijn tegen die vorm van reclame. Alleen op perrons en in bushokjes zullen de atheÔstische en christelijke oproepen zichtbaar zijn. Dat scheelt. Ik bedenk een plan om ook het agnosticisme positief onder de aandacht te brengen. Mijn tekst zal dan zijn: ‘Er bestaat misschien wel een god, maar ik geloof niet dat wij, imbecielen, ooit in staat zullen zijn om te bepalen wat voor macht dat is, simpelweg omdat wij oliedom en inferieur zijn. Dus wacht maar gewoon even af.’ Dat worden hele dure advertenties.