Fitna de Film

Een scène uit Het Verlangen van Hugo Claus. Twee mannen, Jaak en Rikkebot, zitten op een terras. Op aandringen van de een proeft de ander een drankje dat nieuw schijnt te zijn. Jaak neemt een slokje en spuugt het meteen uit. Het is Coca-Cola.
‘Dat gaan de mensen drinken,’ voorziet Rikkebot.
Jaak gelooft er niks van. ‘Als ge denkt dat een Belg hiervoor zijn bier gaat laten staan.’
Antwoord van Rikkebot: ‘Jaak, ge zijt een kind. Het is geen kwestie van smaak.’

Lekker of niet, het succesverhaal van de coke and the smile is verplichte kost voor iedereen die iets wil worden in de reclamewereld. Coca-Cola, McDonald’s, Harley-Davidson, Nike en Kluun: het gaat niet om smaak en kwaliteit doet er al helemaal niet toe. Het is allemaal marketing. Een mooie leugen verzinnen en blijven herhalen, net zo lang tot het verzinsel transformeert tot iets wat verwarrend vaak voor waarheid wordt aangezien. Dat is marketing.

Voor wie daarin carrière wenst te maken of hogerop wil, hier nog twee fenomenen ter analyse. Beide verdienen acute opname in de handboeken der marketeers.
Casus 1: de film van Geert Wilders. De hele wereld praat en schrijft erover, waarschuwt ervoor, steekt er vlaggen om in brand, bidt of demonstreert ertegen, wordt er boos van of probeert het te negeren. Tevergeefs: De Film van Wilders is overal en niemand kan eraan ontkomen. Première moet nog komen, recensenten nu al laaiend.
Alleen: er ís helemaal geen film. Dat wil zeggen, er wordt beweerd dat er een film is, maar niemand heeft ’m gezien en elk bewijs voor het bestaan ervan ontbreekt. Is er dan eigenlijk wel een film? Misschien wel, misschien ook niet.

Een dreigende clash of civilisations om een film die niemand gezien heeft en die misschien wel helemaal niet bestaat. Van de tegenstanders mag je niet voor zijn; de voorstanders accepteren geen tegen – dat geeft een vuurtje dat voorlopig niet is uitgewoed. En onze Geert maar olie gooien. Vaten genoeg, gretige vlammen, wereldbrand. De beste marketingcampagnes drijven op een massa idioten.
Wat besluit dan de verstandige mens? Eerst maar eens zien of die film er komt; zo ja, kennisnemen van wat daarin precies gezegd wordt; vervolgens besluiten dat Life of Brian beter is. Tot die tijd: gewoon naar je werk gaan, twee ons groente twee stuks fruit, leuke dingen doen, lief zijn voor mekaar.

Casus 2 in de bundel niet te missen materiaal voor de reclamejongens en -meisjes van vandaag tot overmorgen: godsdienst. Élke religie, élk geloof. Want er ís helemaal geen god. Dat wil zeggen, er wordt beweerd dat er een god is, maar niemand heeft ’m gezien en elk bewijs voor het bestaan ervan ontbreekt. Is er dan eigenlijk wel een god? Misschien wel, misschien ook niet. Wat besluit dus ook in dezen hij die met verstand gezegend is? Juist. Doe iets nuttigs, doe iets leuks, en doe rustig aan.
Enjoy en laat je bier niet staan.