Maak alle vrouwen onvruchtbaar!

Column door partyyboyy

In onze wereld is altruÔsme een utopie. Iedereen wil het voor zichzelf zo goed mogelijk hebben. Sommigen zullen nu denken 'daar klopt geen bal van'. 'Ik geef geld aan een goed doel, dus ik doe het voor een ander'. Echter doe je het om jezelf een goed gevoel te geven. Noem een voorbeeld en het is te herleiden tot het egoÔsme van de mens. Hier is ook helemaal niets mis mee. Zonder egoÔsme ben je namelijk een dief van je eigen ziel. Maar waarom buiten we dit aangeboren gevoel niet uit?

Je kunt het best op het hoogtepunt stoppen. Volgens mij heeft de mens het hoogtepunt van het eigen kunnen bereikt en zullen we alleen nog maar bergafwaarts gaan. De Łbermensch alwaar Nietzsche over sprak was te mooi om waar te zijn. Laten we de mens nomineren voor de Darwin-award en met een mooie prijs voor ons oeuvre afscheid nemen. Als we dit afscheid nemen nu eens doen op een egoÔstische manier?

We moeten de behoefte aan voorplanting laten vallen. In ruil voor dit offer zullen er vele zorgen wegvallen. We hoeven immers niet meer na te denken over het nageslacht. Alles kan opgemaakt en vervuild worden. Lekker egoÔstisch doen. Dat is immers wat we willen. Ik schat dat we ongeveer een jaar nodig hebben om het plan tot in detail uit te werken. Vanaf 1 januari 2009 kan er dan begonnen worden met iedere vrouw onvruchtbaar te maken. Hier is maar een kleine ingreep voor nodig. Dit lijkt onethisch is, maar de baten wegen op jegens de kosten. Van de baten kunnen we wel pas na een aantal jaren profiteren. In de loop van de jaren zal de bevolking namelijk langzaam dalen, evenals de prijzen. Het aanbod wordt groter dan de vraag, waardoor we grote voorraden producten krijgen. Voorraden die wij helemaal mogen opmaken. De laatste mens doet hierna gewoon het licht uit. En dat was het dan!

Waarschijnlijk zullen er mensen tegensputteren, omdat ze toch voor nageslacht willen zorgen. Daarom heb ik nagedacht over een concessie om tot een compromis te komen. We maken alle vrouwen, met uitzondering van twee welke op 1 januari 2009 ter wereld komen, onvruchtbaar. Als deze vrouwen rond de vijftig zijn dan worden ze door twee mannen bezwangerd, net zo lang totdat beiden in ieder geval een jongen en een meisje hebben. Ondertussen maken we natuurlijk alles op. Er zal een boek worden geschreven waarin staat hoe er geleefd moet worden. Het lijkt me leuk om daar allemaal rare dingen in te zetten, zoals een paar maanden niet eten en dat je moet bidden voor het eten. Bidden voor ons! Want wij worden omschreven als Goden!

We kunnen dus alles egoÔstisch opmaken en zullen uiteindelijk als God de toekomst ingaan. Is dat geen mooi vooruitzicht? Het plan is nog niet perfect en waterdicht. Maar als het aan mij ligt wordt 1 januari 2009 de dag waarop de mens het masterplan in werking gaat stellen.