Afschaffing van de hypotheekrenteaftrek?

Column door Archaon

Onlangs haalde minister Pechtold de voorpagina's door in een interview te stellen dat de discussie over het al dan niet afschaffen van de hypotheekrente gevoerd moet worden. Het CDA en VVD zijn tegen het afschaffen van de aftrek en het voeren van de discussie, D66 en PvdA zijn twee keer voor. Hoewel ik tegen het afschaffen van de hypotheekrenteaftrek ben, denk ik dat het goed is dat de discussie gevoerd gaat worden.

De hypotheekrenteaftrek is in box I van de Nederlandse inkomstenbelasting ondergebracht en leidt derhalve tot een vermindering van bijvoorbeeld looninkomsten of winsten uit onderneming. Gevolg van het afschaffen van de hypotheekrenteaftrek is aldus dat het totale inkomen in box I hoger wordt, hetgeen tegen maximaal 52% belast wordt.

Een veel gehoord argument om de hypotheekrenteaftrek af te schaffen is dat deze niet te financieren is. Jaarlijks kost deze fiscale faciliteit de Nederlandse schatkist immers miljarden euro's. Een nogal vreemd argument, zeker indien je dit in het licht van andere fiscale veranderingen van het kabinet plaatst. Wijzigingen in fiscale wetgeving dienen bij het huidige kabinet budgetneutraal te zijn. Indien er dus al sprake is van het verruimen of creŽren van een fiscale faciliteit dan houdt dit altijd in dat andere faciliteiten geschrapt worden. Het zou dan ook helemaal niet logisch zijn en misschien zelfs wel kiezersbedrog om bij de afschaffing van de hypotheekrenteaftrek geen andere faciliteiten te creŽren. Per saldo zal de Nederlandse schatkist er dus niets op vooruit gaan, het financieringsargument speelt dus niet.

Een ander argument voor afschaffing is de dat de rijkeren minder bevoordeeld worden. Zelden heb ik zo een socialistisch flutargument gehoord. Door de hypotheekrenteaftrek in stand te houden motiveer je mensen om een eigen woning te kopen in plaats van te huren. Immers, de maandelijkse lasten van een hypotheek zijn doorgaans bij benadering gelijk aan de huurlasten van een woning. In verband met de te verkrijgen hypotheekrenteaftrek is het derhalve voordeliger om een woning te kopen. Het grootste voordeel hierbij is ook nog dat doorgaans alleen mensen met een vaste baan een hypotheek kunnen krijgen. Reden te meer dus om een baan te zoeken! Bijkomend voordeel is ook dat een groot deel van de verkregen hypotheekrenteaftrek direct weer wordt uitgegeven, hetgeen de Nederlandse economie ten goede terugkomt.

Een eigen woning moet (weer) een statussymbool worden. Mensen moeten worden gestimuleerd om een dergelijk statussymbool te verkrijgen en daarmee actiever in de economie te worden. Een instrument is hiervoor bij uitstek geschikt: de hypotheekrenteaftrek!