Een filosofische analyse van seks

Seks: er is al veel over gezegd, de bladen staan er bol van, de televisie kan niet zonder en het internet is ermee groot geworden. Zelf ben ik er op mijn manier mee bezig en ik prijs mezelf dat ik me niet door de oversekste tijdgeest laat leiden. Ik probeer er meer betekenis aan te geven dan het verdrijven van tijd en het redigeren van stompzinnigheid en verveling. Hier volgt dan ook een tamelijk abstracte en filosofische beschouwing over seks; ik hoop dat de lezer er iets in herkent en wellicht seks anders leert ervaren; dit alles omdat ik me zorgen maak over hoe ermee wordt omgesprongen en over de vulgarisering en pornografische uitbuiting van een zo heerlijk, alles vergoedend gevoel.

Seks legt het wezenlijke in een mens bloot op een bijna wezenloze manier, ontdaan van alle franje, eerlijk en direct, zonder verbloeming of schone schijn. Je bent in de seks die je hebt alleen maar lijf, met alle gebreken vandien, maar ook met alle schoonheid vandien, zonder snufjes en maskeringen, zonder opsmuk of bluf. Als je seksueel reageert op wat je voelt, doe je dat op een directe wijze; dat is ook de ware betekenis van bloot zijn: je naaktheid laat niet toe, dat je iets verbergen kunt, dat je kunt doen alsof, dat je een schijn hebt op te houden. Weliswaar kun je in gedachten en woorden anders zijn en anders handelen, je lichaam verraadt het meteen en alleen in blinde liefde kan het door de ander vergoelijkt worden, maar vergeten zal hij of zij het niet.

Seks legt het kwetsbare in een mens bloot op een manier die gekenmerkt wordt door bravoure, een onkwetsbaar lijkende overheersing, maar dan vooral bij de man: kijk eens wie ik ben, hoe opgewonden je me maakt, hoe fijn ik het vind samen met jou te zijn, ik wil je veroveren en omhoog tillen op de berg van de liefde die we beklimmen. Het kwetsbare in dit streven is direct gekoppeld aan de wijze waarop het lijf reageert: een slappe penis overtuigt jezelf noch de vrouw die je wilt veroveren, en seks zonder te kunnen neuken is voor dezelfde man een tegenspraak. De vrouw, door haar bouw en door haar minder directe reageren, kan hiermee spelen op een wijze die de man nooit zal zijn gegeven. Zij kan doen alsof, alsof ze opgewonden is, alsof ze klaarkomt, zij kan de man de illusie geven een voortreffelijk minnaar te zijn terwijl hij in haar gedachten in feite een stakker, een lummel is. De vrouw kan haar gevoel afstemmen op de man, zich afhankelijk van hem gedragen en hem het idee geven geliefd te zijn terwijl zij in werkelijkheid mijlenver van hem verwijderd is en haar eigen gevoel geen deel meer uitmaakt van een gemeenschappelijk ervaren. Die 'valsheid' of dubbelheid in haar gevoel is wat vrouwen de titel 'bitch' geven kan.

Seks is overgave aan de liefde en daardoor een opgave, alle verdediging te laten varen, alle mitsen en maren te verwijzen naar de prullenbak. Het is grenzeloos door de grenzen te slechten die uitsluiten en beknibbelen, die paspoorten vervalsen of plots doen vervallen. Het is de overwinning van de vrijheid, de ontzetting van angst en bekrompenheid. Overgave betekent een erkenning van de nederlaag, gevallen te zijn voor de ander, de kracht ervan of de schoonheid, het hoofd daarbij te hebben verloren en het nu te moeten buigen, opdat hij of zij je riddert. Seks is het mysterie dat er iemand is die je volledig aanvaardt in je kale zijn, die je adelt in je nutteloosheid bijna, in het bestaan zelf zonder iets erbij, zonder iets eraf, als geheel, als alles en niets tegelijk.

Seks is een paradox, een verheerlijking van de ander door alles in jezelf te laten gaan, door alles wat het eenzame gevoel dwarszit te verpulveren in de liefde, door energie vrij te maken en die te delen, over te dragen aan de ander. Seks is een aanbidding zonder gebed, een tinteling van reflexen die geen sturing nodig hebben, doen wat je wilt, willen wat je doet. De enige richtlijn is de ander, bron en doel van alle smeekbeden die je er aan richt, een verlossing die tot openbaring leiden zal en tot een hemels visioen van de eeuwigheid die doorbreekt in het samensmelten, het nu alles geven wat in je is samengebald en op verlossing wacht. Seks logenstraft de eindigheid van de tijd, van het genot, van de eenheid. Seks is bevredigend in precies die ontkenning van de tijd en ieder denken aan wat nog te gebeuren is behoort tot een dubbele agenda die je liever vergeet, voor altijd.

Seks is de kunst, het onbeheersbare te beheersen, het ongrijpbare te grijpen, het duistere van licht te voorzien, hoop te geven in de wanhoop, soelaas te bieden in tijden van nood. Seks die deze motieven kwijtraakt verzandt in verveling en verwordt tot iets futiels en wrangs. Seksuele emotie snoert de rode draden in je leven aaneen, tracht tot eenheid te brengen wat uiteenligt in je geheugen, een totale ervaring op te roepen die de brokken van je bestaan aaneensmeedt. Seks is een vorm van genezing en wie zich ervan afzet, vergeet wat de werkelijke zin van leven is: te geven, alles te geven, zonder bedoeling, zonder het oog op resultaat, louter en alleen om te vieren dat je bestaat. Juist in dit uitzonderlijke is seks aan ieder normaal mens gegeven. Verbrui het niet.