FOK!s Krant van Morgen

Nieuwe fase vredesproces Midden-Oosten

Vrede krijgt nieuwe kans in Camp David
Het vredesproces in het Midden-Oosten heeft gisteren in Camp David, exact een jaar na de historische moord op Hamas-leider sjeik Yassin, een belangrijke impuls gekregen. Het vuistdikke Pardonakkoord, tot stand gekomen na intensieve persoonlijke onderhandelingen op de plek waar in de jaren zeventig al door Carter aan vrede werd gewerkt, werd tegen het middaguur ondertekend door de Amerikaanse president John Kerry, Israels premier Shimon Peres en de Palestijnse premier Ahmed Qurei.

Ingewijden noemen de totstandkoming van het Pardonakkoord een doorbraak die alle eerdere vredespogingen in de regio in de schaduw stelt. Het akkoord dankt zijn naam aan de bereidheid van alle betrokken partijen om eerst hun eigen falen in de lange en dramatische geschiedenis van het conflict te analyseren, toe te geven en uiteindelijk openlijk te betreuren. Dit unieke gegeven stelt volgens deskundigen de publieke opinie en de betrokken volkeren het best in staat af te rekenen met het verleden en aan de toekomst te werken.

Afgrond
De betrokken partijen stonden onder enorme druk van de Verenigde Naties om tot elkaar te komen. Buiten dat waren de staatslieden zelf buitengewoon gemotiveerd om tot resultaten te komen. Nadat vooral Bush en Sharon de wereld vorig jaar naar de rand van de afgrond hadden geleid, zagen de nieuwe leiders de kans schoon voor deze historische ontwikkelingen.
Algemeen wordt verwacht dat president Kerry vooral de internationale politiek van zijn voorganger Bush zal veroordelen en openlijk zijn excuses zal aanbieden aan de landen in het Midden-Oosten die daarvan de dupe zijn geworden, zoals Irak, SyriŰ, Egypte en het Palestijnse volk. Premier Peres van Israel heeft al laten doorschemeren niet te zullen aarzelen om persoonlijk schuld te belijden en vergiffenis te vragen voor de misdaden van zijn voorganger Sharon. Ahmed Qurei zou zijn staf al voor de ondertekening van het akkoord hebben opgedragen een start te maken met de inventarisatie van Palestijns geweld in het conflict.

Persconferentie
Volgens het akkoord zullen de staatslieden binnen een maand een persconferentie beleggen in Jeruzalem, waar de schuldbekentenissen zullen worden afgelegd. Deskundigen zijn het erover eens dat de daaropvolgende vredesbesprekingen op basis van de Oslo-akkoorden van eind vorige eeuw nog nooit zo’n grote kans van slagen hebben gekend. De feestelijkheden die kort na de ondertekening van het Pardonakkoord in Camp David spontaan uitbarstten in zowel Israelische als Palestijnse steden, schragen dat vermoeden.

Gans
In een eerste reactie noemde premier Balkenende het bereikte resultaat 'een belangrijke stap voorwaarts' in wat hij noemde 'een tijdperk van hoop en perspectief voor de ganse wereld.' Bij opening van de beurzen vanmorgen boekten de koersen wereldwijd spectaculaire stijgingen.
Tenslotte nog het weerbericht: morgen veel zon en hoge temperaturen. Dankzij de vaststelling van uiteenlopende wetenschappers dat het broeikaseffect vrijwel geheel verdwenen is, moet het gek lopen wil het geen zorgenloze dag worden.

(c)Eb2004