Column: Downloaden is slecht, kopen is goed

De NVPI heeft onlangs de halfjaarcijfers van de muziekmarkt gepubliceerd, die laten zien dat de eerste helft van 2003 wederom een daling betekende voor de omzet van de Nederlandse muziekindustrie. NVPI-woordvoerder Boesjes wijt dit verlies niet zozeer aan de economische teruggang, welnee, het gemakkelijk kunnen downloaden en branden van illegaal aangeboden muziek, dat is de oorzaak.

Maar wat is de oorzaak dat mensen downloaden en branden?


Het hele muziekindustrie probleem is niet zo simpel als sommigen het doen lijken. Natuurlijk wordt er veel gedownload, maar naar de dieper liggende oorzaak hiervan en maatregelen die er genomen hadden kunnen worden wordt niet gekeken. Natuurlijk niet, want degenen die downloaden zijn slecht en alle bedrijven die hier nadeel van ondervinden zijn goed. Gelukkig werkt het zo niet.

Internet heeft veel veranderd. Het heeft veel meer informatie beschikbaar gemaakt, communiceren werd gemakkelijker en goedkoper. Al zolang ik naar muziek luister, en waarschijnlijk ook ver voor die tijd, zijn er al mensen die kopiëren. LP's opnemen op bandje, bandjes kopiëren, opnemen van de radio, allemaal illegaal. Maar het gebeurde op kleine schaal en dus was het niet zo'n probleem. Dankzij internet is het ineens mogelijk om muziek niet alleen met directe kennissen te delen, maar ook met volslagen vreemden in verre landen! Is dat even mooi!

Muziek is informatie

Muziek zou je kunnen zien als een informatieproduct in de entertainmentbranche. En nu die informatie massaal beschikbaar is, daalt de waarde ervan. Muziek, en muzikanten, zijn dus minder waard geworden. Als de prijs dan niet daalt maar stijgt (want goedkoper is het er allemaal niet op geworden) is het logisch dat mensen naar alternatieven zoeken. Want natuurlijk hebben we geld over voor het originele product, maar geen 22 euro! Zeker niet als je bedenkt dat de gemiddelde inkoopprijs van een platenzaak net iets meer dan 10 euro bedraagt (gemiddeld tussen de 9 en 12 euro).

Downloaden, foei!

Het wordt makkelijker om te downloaden, de prijs is te hoog, een aantal oorzaken dat er minder originele cd's worden gekocht. Een ander belangrijk punt is de halstarrige houding van de platenmaatschappijen. Online muziekdiensten? Waarom in godsnaam? Alles ging nog goed, geen vuiltje aan de lucht. In plaats van nieuwe technologieën te onderzoeken wilden de maatschappijen wereldwijd niets van internet weten. Ze hielden vast aan de traditionele muziekdragers. Nu blijkt dat ze de kracht van internet grof onderschat hebben en consumenten massaal laten blijken niet langer (relatief) veel geld willen betalen voor muziek, zijn de downloaders maar de boosdoener. Da's makkelijk.

Nee, zo werkt het dus niet. Downloaden van materiaal waar een copyright op berust is illegaal. In dat licht is een stichting als BREIN daarom terecht bezig met het opsporen en beboeten van diegenen die dat op grote schaal mogelijk maken. Het is alleen jammer dat er wéér voor de makkelijke oplossing gekozen wordt, het echt bekijken van de positie van muziek in de wereld en oplossingen voor dit probleem blijven voorlopig uit. Maar ze mogen me natuurlijk altijd bellen..