De lange tenen van de moslims

Ayaan Hirsi Ali moet dood, niet echt natuurlijk, want dat past niet in een democratische rechtsstaat, maar wel monddood......

....Mohammed: voor islamieten is hij de rasoel Allah, de gezondene van God, het menselijk archetype van volmaakte ontvankelijkheid voor het Hogere. Veel niet-moslims daarentegen zagen hem eeuwenlang als een gewetenloze, op macht beluste, geile charlatan.....


Als het aan de moslimorganisaties in Nederland ligt moet VVD-politica Ali in ieder geval haar mond dichthouden in de toekomst. Het liefst zien ze zelfs dat de VVD haar de partij uitkiepert. En dat alles door een persoonlijk interview met dagblad Trouw waarin ze de profeet Mohammed (zijn naam is heilig) naar Westerse maatstaven van heden voor pervers en tiranniek versleet.

De afgelopen week buitelden de moslimwoordvoerders als kippen zonder kop over elkaar heen, om de uitspraken die Hirsi Ali deed te veroordelen. ''In strijd met de Grondwet'' kakelde de een, ''Aanzetten tot haat'' kakelde de ander. En dat terwijl we in Nederland ten eerste vrijheid van meningsuiting hebben, wat dus ook vrijheid van kritiek op een godsdienst inhoudt, en ten tweede jurisprudentie uit het verleden*, waaruit blijkt dat op het ''beledigen'' van een cruciaal figuur uit een godsdienst geen straf staat. Toch willen talloze moslims Hirsi Ali vervolgd zien; daartoe dienden ze honderden klachten in bij de diverse meldpunten en politiebureaus hier ten lande.

Ayaan zou de moslims hard op de ziel getrapt hebben, door hun profeet te beledigen. Dat zal best, maar dat zegt meer iets over de lange tenen van de gelovigen zelf, dan over Hirsi Ali. Wanneer je in Nederland de Here Jezus voor een oplichter en een malloot verslijt, zal behoudens wat SGP of ChristenUnie geen enkele gelovige daar aanstoot aan nemen. Als je zegt dat de Paus (die door de katholieken toch als de vervanger van God op aarde wordt gezien) niet goed bij zijn hoofd is, zal er echt geen regen van aanklachten tegen jou ingediend worden.
In het geval Hirsi Ali lijkt het echter alsof de complete moslimbevolking van Nederland ontplofte. Daarmee aangevend dat de meeste moslims dus heel streng in de leer zijn, en net als menig zwaar christelijke of streng gereformeerde ziel, geen enkele kritiek dulden. Terwijl de meeste Nederlanders niet veel op hebben met voornoemde streng (fundamentalistische) gelovige stromingen, kun je stellen dat de moslimbevolking hier ten lande kennelijk wél tot die hoek behoort. Dat geeft ook precies aan waarom de kloof tussen moslims en ''ongelovige'' (kaafirs) Nederlanders niet makkelijk te dichten zal zijn.

Moslims maken zich boos omdat ''Nederlanders'' hun en hun godsdienst in een kwaad daglicht zetten. Maar als er islamitische lieden opstaan die daadwerkelijk moslims zwart maken (El Moumni en andere haat predikenden imams) dan hoor je geen massaal protest vanuit de moslimhoek. Terwijl men juist dan een goed signaal zou kunnen afgeven door de desbetreffende imams in de kladden te vatten en uit de moskeeën te schoppen. Maar in plaats daarvan boden Marokkaanse jongeren een petitie aan toenmalig minister Van Boxtel aan, omdat El Moumni zo een ''geweldige'' imam was; en klaagden moslimorganisaties steen en been omdat NOVA ''op zoek'' zou zijn naar dergelijke taferelen om de islam zwart te maken.

De reacties tegen Hirsi Ali geven exact hetzelfde beeld: moord en brand schreeuwen, zeggen dat Ayaan niet goed bij haar hoofd is, een getraumatiseerde besneden k*t enzovoorts. Kennelijk maken moslims zich drukker om mensen die kritiek leveren op de islam dan om mensen die in naam van de islam vele homo's schofferen, de Westerse samenleving verafschuwen en onschuldige mensen vermoorden. Deze zaken lijken mij toch echt de islam geen goed te doen. Maar nee hoor!, bijna niemand maakt zich kwaad als men de islam op deze wijze in diskrediet brengt. Waar blijven de protesten tegen de El Moumni's en bin Laden's?? Waarom wordt daar vanuit Nederlandse moslimhoek niet massaal tegen gedemonstreerd?

Nederlandse moslims zouden zich eens moeten afvragen waarom mensen hier de islam de rug toekeren in plaats van hysterisch op de uitspraken van een niet-gelovige te reageren. Men doet nu niets anders dan het gelijk van Hirsi Ali te demonstreren; en hoe harder ze schreeuwen hoe groter de afkeer van Nederlanders van de islam en haar gelovigen wordt.

Linkse kerk

Helaas waren het overigens niet alleen de moslims die kritiek hadden op Hirsi Ali. Ook menig vertegenwoordiger van de Linkse Kerk (o.a Volkskrant columnist Jan Blokker, Vara en PvdA coryfee Marcel van Dam) meende dat de VVD-politica te ver ging. Daar waar in de jaren 60 en 70 Links massaal te hoop liep tegen streng gelovigen, durft men nu nog steeds de handen niet te branden aan de islam. Men wees erop dat Hirsi Ali deze uitspraken vanuit het oogpunt van de dialoog met de moslims niet had mogen doen? Kennelijk hadden ze desbetreffende interview met Hirsi niet gelezen, want ze stelde toch heel duidelijk dat naar Westerse maatstaven van nu, Mohammed een perverse tiran is. En dat is logisch: heden ten dagen trouwen we niet met 9-jarige meisjes en het over de kling jagen van bijna 700 opstandige joden*² lijkt me ook geen daad van naastenliefde. Kortom Hirshi had gewoon gelijk met haar uitspraken. De islamitische gemeenschap (én links intellectueel Nederland) had als volgt moeten reageren: Maar natuurlijk Hirsi, je hebt volkomen gelijk, maar Mohammed leefde in een andere tijd en toen golden andere regels, en met het voortschrijden der tijden passen wij ook onze normen aan; kom laten we gaan discussiëren hoe wij ons geloof meer in overeenstemming kunnen brengen met de maatschappij waarin wij nu verkeren, en over jouw doel, het bevrijden van de moslimvrouw. Discussiëren dus, in plaats van met rechtszaken en fatwa's gaan dreigen.
Het feit dat dit niet gebeurd is, en ook voorlopig niet zal gebeuren, toont aan dat we in Nederland weer rekening moeten houden met een nieuwe ''strijd'' tussen streng gelovigen en minder- en on-gelovigen. En die strijd zal veel harder zijn dan in de vorige eeuw(en) toen we te maken hadden met een grotendeels verlichte christelijke godsdienst. De (fundamentalistische) islam, en zeker het politieke gedeelte daarvan, heeft niets ten goede toe te voegen aan Europa, daar weten ze in menig islamitisch land alles van.

Hirsi Ali is in de ogen van Abdullah Haselhoef een bounty, zwart van buiten en blank van binnen (kort gezegd: zij lult zoals de witte Nederlander het wil horen). Een kwalificatie die meer gebruikt wordt om afvallige of mondige moslims te diskwalificeren. Eerder werd dat al gezegd van islamitische vrijdenkers als hoogleraar strafrecht Afshin Ellian en Marokkaans schrijver Hafid Bouazza. De beschuldiging ''bounty'' van Haselhoef is ronduit vals en zelfs racistisch te noemen. En dat van iemand die een imam was die toch geen imam bleek te zijn en eerder beweerde dat homo's in bepaalde omstandigheden volgens de Koran de doodstraf verdienen. Een uitspraak waar hij later weer op terugkwam: Hij had de Koran niet helemaal goed gelezen !!!!! Die Haselhoef beweerde op tv dat Hirsi Ali maar naar een psychiater zou moeten of hulp moest zoeken. Een advies dat Ali van nogal wat moslims meekreeg. Ook een manier om iemand monddood te maken natuurlijk; zeggen dat iemand gek - of een bounty - is.

Een andere weeklaag is/was dat Nederland de islam dwars zit: Nederland een land waarin iedereen normaal zijn geloof kan belijden, waar moskeeën als paddestoelen uit de grond schieten, waar de meeste islamitische scholen van heel Europa zijn, waar in ziekenhuizen islamitische gebedsruimtes zijn, waar groepen subsidie ontvangen om een gebouw te huren om een moskee te vestigen, waar met meisjes die in een islamitische wig-wam naar school willen gaan tot op tv aan toe gediscussieerd wordt. In ons land zou men de islam dwars zitten? WELNEE, Nederlanders zijn juist bang voor de gevolgen die een grote groep extreem fundamentalistische gelovigen op de samenleving kan hebben. Als streng gereformeerden (door Pim Fortuyn ook ooit omschreven als een min-of-meer achterlijke cultuur van grote schijnheiligheid) hier snel opmars zouden maken, dan zou exact hetzelfde gebeuren. Maar de gereformeerden schommelen al 50 jaar rond een paar honderdduizend, terwijl er nu al 800.000 moslims in Nederland zijn, er ieder jaar zeker 60.000 via asielaanvraag en gezinshereniging bijkomen, en het geboortecijfer in die groep veel hoger is dan bij niet moslims. Logisch dat veel Nederlanders dat als een bedreiging zien, en het is aan de moslims zelf om die weg te nemen. Dat lukt zeker niet op de manier waarop men zich nu manifesteert, integendeel zelfs, zo neemt de afkeer alleen maar toe.

Kortom: vrijheid van meningsuiting moet in dit geval juist gebruikt worden om andersdenkenden wakker te schudden. Als iemand de bijbel of Koran als leidraad voor zijn leven wil gebruiken moet hij of zij dat vooral zelf weten. En als ik mijn achterwerk wil poetsen met de bijbel en mijn reet wil afvegen met de Koran, dan moet ik dat ook zelf willen weten. En als iemand zegt dat ik verkeerd bezig ben vanuit zijn levensvisie, dan mag hij dat best zeggen, zonder dat ik hem daarvoor aanklaag wegens het beledigen van een ongelovige. Net zoals ik een gelovige moet kunnen wijzen op de vele mankementen die er mijn inziens aan het geloof kleven.

[In de bijbel en Koran staat beschreven dat ongelovigen zullen branden in de hel (vuur), wellicht een reden om die boeken tot verboden literatuur te verklaren wegens het aanzetten van haat jegens de ongelovigen.]


== =

* Het "ezelproces" (1966), waarbij schrijver Gerard Reve aangeklaagd werd wegens "smalende godslastering", omdat hij zich voorstelde gemeenschap te hebben met God in de gedaante van een ezel. Het proces leidde tot vrijspraak.


*² een passage uit de beroemde Mohammed-biografie van Maxime Rodinson, over het lot van zevenhonderd mannen van een opstandige joodse stam in Medina. ,,De volgende dag liet hij [Mohammed] op de markt van Medina grote kuilen graven. Men bracht er de joden, in groepen aan elkaar gebonden, heen, onthoofdde hen een voor een aan de rand van de kuilen en wierp ze erin. Staat ook kort beschreven in de Koran (33; 26).

*² Zes jaar geleden schreef de arabist Jan Brugman in HP/De Tijd een essay met de titel: "De gewelddadige oorsprong van de islam". Daarin wordt Mohammed neergezet als de leider van een religieus doodseskader. In dit essay citeert Brugman de Britse Arabist Montgomery Watt, die in een biografie over de profeet de vraag stelde: 'was Mohammed een goed mens volgens de Arabische normen van zijn tijd, of moeten we hem beoordelen volgens de westerse maatstaven van nu?' Watt antwoordt: volgens de westerse maatstaven van nu is Mohammed zonder meer een schurk. Ook de antisemitische sentimenten binnen de islam liggen niet besloten in het Israelisch-Palestijns conflict maar dateren uit het prille begin van de islam toen Mohammed en zijn troepen in het jaar 627 zevenhonderd opstandige Joden heeft vermoord.

===

De woede


De leider van de Arabisch Europese Liga (AEL), de Belg Diab Aboe Jahjah, meent ook dat Hirsi Ali 'therapie' behoeft.

De Liberale Moslims in Nederland en de Turkse islamitische organisatie Milli Görüs Nederland vinden de uitlatingen beledigend en 'beneden alle peil'. A. Karagül van de Raad van Moskeeën weigert Hirsi Ali serieus te nemen. ,,Ik zou haar graag naar mijn collega-psychiaters verwijzen'', zegt de ziekenhuis-imam.

Voorzitter M. Sini van het in oprichting zijnde Contactorgaan moslims en overheid (CMO) noemt de uitspraken 'blasfemisch', 'kwetsend' en 'een toekomstig kamerlid onwaardig'. De CMO-organisaties hebben de VVD verzocht haar als kamerlid terug te laten trekken.

Volgens Gokan Genc, voorzitter van het Turks Forum, heeft Hirsi Ali geen recht om moslims in een kwaad daglicht te stellen: ''Een normale burger doet dat niet. Zij kwetst mij''. Zijn forum meent dat de uitspraken van Hirsi Ali 'tegen de mensenrechten indruisen'. Sterker: ,,Het lijkt wel of de inquisitie herleeft!'' Het Turks Forum hekelt ook de rol van Trouw, dat het interview met Hirsi Ali bracht: ,,Dit is niet meer uit te leggen als vrije nieuwsgaring (...) Dit is je reinste aanzetting tot haat.''

De voorzitter van het Haags Islamitisch Platform meent dat Hirsi Ali zich snel onder psychische behandeling moet stellen. Hij stelt dat zij traumatische ervaringen heeft gehad en dat zij niet evenwichtig is.

Ayhan Tonca, voorzitter van de belangrijkste Turkse moskee-organisatie TICF, zou het niet verbazen als Hirsi Ali net als de Britse schrijver Salman Rushdie ter dood wordt veroordeeld met een fatwa, een gezaghebbende uitspraak van islamitische autoriteiten.
=

Interessant

Uitspraken Hirsi Ali, een gekwetst moslimleider spreekt.

Mohammed een complexe man, maar gewelddadig?

Politieke islam is vijand van het westen, door Afshin Ellian.

Hirsi Ali moet kunnen zeggen wat ze denkt.