Schaf de feestdagen af!

Vrijdag stond ik al vroeg op, voor mijn doen in ieder geval. Na een kort ochtendloopje en een verfrissende douche begaf ik me, vol goede moed, naar de universiteit. De nota die al een week op aanpak wachtte zou nu eindelijk geschreven gaan worden. Het stralende zonnetje verhoogde mijn vrolijkheid en leidde en passant tot een keur aan goede ideŽen voor informatiebronnen. Toen ik na een kwartier de universiteit naderde was de nota in mijn hoofd al bijna af.

Dicht! De vakgroep was dicht en ik kon er niet in. Na alle scheldwoorden van A tot en met D te hebben opgedreund, bedacht ik me dat ik waarschijnlijk de aankondigingen van gewijzigde openingstijden over het hoofd had gezien.

Vanwege de een of andere dubieuze feestdag kan ik mijn werk niet doen. Wie denkt de universiteit wel niet dat zij is om mij te vertellen dat ik een verplichte feestdag moet hebben? Waarom zijn de meeste winkels gewoon open en (semi-)overheidsinstellingen niet?

Omdat een figuur waar ik niet in geloof 2000 jaar geleden is gestorven, loop ik vetraging op. De helft van de Nederlanders is niet eens meer aangesloten bij een christelijke kerk, en van de wel aangeslotenen gaat ook nog maar een beperkt deel naar de mis en dergelijke. De meerderheid van de Nederlanders weet niet een waar Goede Vrijdag (ik heb het woord "goed" altijd nogal dubieus gevonden) of Pinksteren voor staan, dus waarom schaffen we ze niet gewoon af?

Sinds enkele jaren trekken we ons niets meer aan van de traditionele (christelijke) zondagsrust, naar de missen van de Paus kijkt men vooral om te zien of hij het einde haalt en van de Roomse standpunten inzake Abortus of Euthenasie trekken we ons al decennia lang niets meer aan.

Heiligendagen worden allang niet meer in ere gehouden, met uitzondering van Sint Maarten (snoep) en Sint Nicolaas (cadeaus), tenzij het een toeristische attractie betreft (de viering van de sterfdag van de Gorcumse martelaren bijvoorbeeld.) Het aantal gelovigen dat de Vasten nog in ere houdt zal ook wel niet al te hoog meer zijn, Carnaval is tenslotte vooral een tijd van feesten en zuipen. Vrijdag Visdag is misschien uit gewoonte nog wel aanwezig in sommige gezinnen.

Veel christelijke tradities zijn al uit onze samenleving verdwenen. Waarom maken we er niet gewoon een definitief einde aan? Kerstmis en Pasen hebben inmiddels een seculiere betekenis gekregen, dus die kunnen we nog in stand houden, en voor de overige dagen: over en uit!

Hoeven we ook geen discussies te voeren over het invoeren van Islamitische feestdagen, we vervolmaken gewoon de scheiding van Kerk en Staat. Met een beetje geluk kunnen we de feestdag van de Socialistische Kerk, de 1 mei-viering, ook meteen meenemen.

Ter vervanging kunnen we dan Algemene feestdagen invoeren, zoals de herdenking van de Vrede van MŁnster (waarna de Nederlanden officieel zelfbestuur kregen) of een dag van de Grondwet. Deze dagen zullen dan tenminste gebaseerd zijn op de geschiedenis van Nederland, en niet op die van een deel van de Nederlanders. Of misschien moeten we zelfs wel toe naar Europese feestdagen?

O ja, en laten we nu niet meteen gaan zeuren over de christelijke traditie van het Nederlandse grondgebied. "Nederland" is sinds de 7e eeuw (deels) christelijk, een periode van zo'n 1300 jaar. Daarvoor is het grondgebied ca. 4 miljard jaar bedekt geweest met water, zand en ijs. Niemand die dat herdenkt. Of toch?
Ideetje: 26 januari: Dag van het IJs?