Nieuwsarchief

Dit is het archief van woensdag 29 juni 2011. Kies hieronder een optie om door het archief te bladeren.

» donderdag 30 juni 2011 « dinsdag 28 juni 2011


Grieks parlement stemt voor bezuinigen

29-06-2011 @ 23:52 •  Redactie
print 

Het Griekse parlement heeft woensdag met 155 stemmen voor en 138 tegen ingestemd met het plan om 28 miljard euro te bezuinigen. Dat moet de weg vrij maken voor een noodlening van 12 miljard euro van Europese landen en het IMF.

Donderdag wordt weer gestemd, dan over wetgeving om het plan in te voeren.

De 12 miljard euro zijn direct nodig om aan de schulden op korte termijn te voldoen. Dit bedrag maakt deel uit van een pakket van 110 miljard euro.

Grieks parlement stemt voor bezuinigen
Grieks parlement stemt voor bezuinigen (Foto: ANP)


Bron: ANP


3077 views


MoldaviŽ houdt uraniumsmokkelaars aan

29-06-2011 @ 23:51 •  Redactie
print 

Moldavië heeft zes mensen aangehouden voor de smokkel van uranium dat geschikt en voldoende is voor het maken van een kernbom.

Het Moldavische ministerie van binnenlandse zaken zei woensdag dat de smokkelaars het uit Rusland ingevoerde uranium-235 probeerden te slijten aan islamitische landen.

Hoewel het ministerie in het midden liet om hoeveel uranium het gaat, wijst het prijskaartje van twintig miljoen erop dat het een 'substantiële hoeveelheid' betreft. Dat is jargon van het Internationale Atoomagentschap voor het uranium dat nodig is voor de vervaardiging van een nucleair wapen.


Bron: Novum/AP


2884 views


Twee psychiaters die zijn opgepakt op verdenking van uitkeringsfraude, hebben voor mogelijk 1600 patiënten een onterechte uitkering of persoonsgebonden budget (pgb) aangevraagd en gekregen. Dat meldt het televisieprogramma Nieuwsuur woensdagavond op basis van het strafdossier.

Het onderzoek naar de fraude begon ongeveer anderhalf jaar geleden. Begin dit jaar werd bekend dat vanwege de uitkeringsfraude vier mannen waren opgepakt. De andere twee mannen hebben een bemiddelende rol gespeeld. Het Openbaar Ministerie in Rotterdam stelde destijds dat de schade in de tientallen miljoenen euro's loopt.

De psychiaters stelden volgens Nieuwsuur tegen betaling van soms wel vijfduizend euro een valse medische verklaring op, waarin de veelal Turkse zogenaamde patiënten schizofreen werden verklaard. Met deze verklaring op zak gingen de 'patiënten' samen met een van de bemiddelaars naar het UWV.

Deze begeleiders zouden de 'patiënten' vooraf hebben geïnstrueerd hoe ze zich moesten gedragen bij de controlerende arts. Sommige 'patiënten' kregen van tevoren een medicijn toegediend, zodat ze een apathische indruk maakten.

Nadat de uitkering wegens ziekte of arbeidsongeschiktheid binnen was, zou volgens dezelfde methode een pgb zijn aangevraagd. In sommige gevallen werden jaarlijks bedragen van vijftigduizend euro aan pgb uitgekeerd. Het bedrag werd veelal contant opgenomen en verdeeld onder de psychiater, de handlanger en de 'patiënt', aldus het televisieprogramma.


Bron: Novum


7157 views


FBI maakt fouten in terreurprofiel

29-06-2011 @ 23:10 •  Redactie
print 

Op de lijst van de meest gezochte terroristen van de FBI staat een gedateerde zwart-witfoto van een man die in verband wordt gebracht met de bomaanslagen op Amerikaanse ambassades in Tanzania en Kenia in 1998. Het gaat om Saif al-Adel staat in grote rode letters boven de foto te lezen, alias Muhammad Ibrahim Makkawi. Er is echter een probleem: het gaat om twee verschillende personen, zeggen mensen bij de inlichtingendiensten en kennissen van Al-Adel en Makkawi.

Na de terreuraanslagen in de Verenigde Staten van september 2001 openden journalisten de jacht op meer informatie over Al-Adel, die vanwege zijn strategische militaire inzicht de derde man van Al-Qaida zou zijn. Het spoor ging van Europa naar Egypte en van Afghanistan naar Pakistan en Iran. Na het verkrijgen van nieuwe informatie werd de conclusie getrokken dat de FBI zich waarschijnlijk heeft vergist en dat het profiel van Al-Adel in feite bestaat uit de identiteiten van twee personen.

Ondanks herhaalde verzoeken weigert de FBI te reageren op de kwestie. De originele documenten zijn bovendien vergrendeld voor het publiek, zodat het onmogelijk is om te achterhalen waar de FBI zijn bewijsmateriaal heeft verzameld.

Je kunt je afvragen of het de moeite is je druk te maken over het voorval. Een van de twee personen is een jihadist met een losgeld van vijf miljoen dollar op zijn hoofd; de andere is een voormalige jihadist die een grote criticus van Al-Qaida is geworden.

De zaak plaatst echter vraagtekens bij de werkwijze van inlichtingendiensten, met name bij die van de FBI. Hoe betrouwbaar zijn de profielen die zij opstellen en in hoeverre vormen verouderde en misleidende inlichtingen de zoektocht naar verdachten? Niet zelden worden de dossiers van de meest gezochte personen ter wereld in ieder geval ten dele opgebouwd uit onvolledig of onjuist bewijsmateriaal. Veel profielen zijn gebaseerd op informatie die door gedetineerden onder stress of zelfs marteling is vrijgegeven. Soms komt informatie van onbetrouwbare bronnen, terwijl aanwijzingen lang niet altijd worden geverifieerd.

Het profiel van Al-Adel werd bijvoorbeeld in oktober 2001 aangemaakt, een maand na de aanslagen in de VS. Hoewel sommige details over de verdachte oud zijn, zijn ze volgens de FBI nog steeds accuraat en relevant. Toch is sindsdien gebleken dat tientallen personen onterecht als terrorist zijn bestempeld, vanwege onjuist of gebrekkig bewijsmateriaal.

In mei stuurde een man die zich Makkawi noemde meerdere e-mails naar journalisten, waarin hij zei dat hij wordt verward met Al-Adel. In een mail aan de Arabische krant Asharq Al-Awsat beweerde hij een kolonel te zijn in het Egyptische leger. Hij zei dat hij en zijn gezin worden beschouwd als vijanden van de Verenigde Staten én Al-Qaida. Sinds hij naar Pakistan emigreerde zou hij worden verward met Al-Adel, terwijl hij naar eigen zeggen een tegenstander van zowel Al-Qaida als andere jihadistische groeperingen is.

De beweringen die in de e-mails worden gedaan worden gestaafd door leden van inlichtingendiensten in verschillende landen en bronnen die zeggen Al-Adel en Makkawi al jaren te kennen.

Noman Benotman, een voormalige jihadist die tegenwoordig als analist werkt voor de in Londen gevestigde Quilliam Foundation, zei beide mannen te hebben ontmoet. Hij beschreef Makkawi als 'hoogopgeleid, heetgebakerd en onvoorspelbaar'. De laatste keer dat hij hem zag was in Jalalabad, in Afghanistan, in 1994. Al-Adel zag hij voor het laatst in 2000 in Kandahar, eveneens in Afghanistan. Al-Adel gaf volgens Benotman blijk van een groot strategisch inzicht. "Het grote verschil tussen de twee is dat Makkawi Al-Qaida, jihadistische groepen en met name de jihadistische groepen van Zawahri (Ayman al-Zawahri, de nieuwe topman van Al-Qaida, red.) haat", zei hij.

Twee bronnen bij de Britse geheime dienst bevestigden dat de twee niet een en dezelfde persoon zijn. Makkawi zou in tegenstelling tot Al-Adel niet worden gezocht door de Britse regering.

Het is niet moeilijk om te begrijpen hoe de FBI Makkawi heeft verward met Al-Adel. In geheime documenten die door Wikileaks zijn geopenbaard staat dat een gedetineerde van de Amerikaanse gevangenis Guantanamo Bay in Cuba zijn onderzoekers vertelde dat hij een 'Muhammad Ibrahim Makkawi, alias (Al-Adel)' had ontmoet. Andere bronnen zeggen dat Al-Adel mogelijk de naam van Makkawi als alias heeft gebruikt uit wraak wegens de kritiek van de laatste op Al-Qaida.

Foto's die door kennissen van de twee aan Associated Press zijn gegeven tonen twee verschillende mannen. De foto van de FBI toont een slanke man met dun achterover gekamd haar, volle lippen en fijne gelaatstrekken; een foto van Makkawi toont een brede man met een rond gezicht, een stevige neus en dik krulhaar.

Al-Adel en Makkawi zijn beiden Egyptenaar, dienden beiden in het Egyptische leger en zijn beiden aangeklaagd voor het onderhouden van banden met jihadistische groeperingen. Maar Makkawi raakte gedesillusioneerd in de doelen en strategieën van de jihadisten en zou op een gegeven moment alle banden met deze groepen hebben verbroken. In 1987 werden hij en diverse andere legerofficieren vervolgd voor jihadistische activiteiten, maar na zes maanden detentie werd hij zonder aanklacht weer vrijgelaten. Een jaar later daagde hij het Egyptische ministerie van binnenlandse zaken voor de rechter en eiste hij een schadevergoeding. Later vertrok hij naar Saudi-Arabië, Afghanistan en uiteindelijk Pakistan.

Montasser el-Zayat, een advocaat die Makkawi in 1987 verdedigde, bevestigde eens te meer dat zijn voormalige cliënt en Al-Adel twee verschillende personen zijn. Hij zei dat Al-Adels echte naam Mohammed Salah Zidan is. Deze naam staat echter niet vermeld in het FBI-profiel van Al-Adel.

Yasser el-Siri, oprichter van het Islamitische Marsad Centrum in Londen - een onderzoekscentrum voor islamitische en jihadistische aangelegenheden - zei dat hij Makkawi tussen 1989 en 1990 heeft ontmoet in de Saudische stad Mekka. Hij wist tevens grote verschillen aan te wijzen in de levensloop van beide mannen.

Al-Adel is geboren in de jaren zestig, is lang en trouwde met de dochter van een bekende Egyptische journalist die later jihadist werd. Deze man, Abouel Walid, was hoofdredacteur van het extremistische tijdschrift Het Islamitische Emiraat, en is een jihadist van de oude stempel, die streed tegen de Sovjets in Afghanistan. Al-Adel zou tegenwoordig in Iran wonen en geregeld naar Afghanistan en Pakistan reizen.

Of Al-Adel zich ook daadwerkelijk aansloot bij Al-Qaida is onduidelijk, maar hij wordt wel gezien als een van de beste militaire strategen van de terreurgroep. Voor de aanslagen op de Amerikaanse ambassades in Afrika zou hij betrokken zijn geweest bij operaties tegen Amerikaanse militairen, die in 1993 in Mogadishu de Somalische krijgsheer Mohamed Farrah Aidid probeerden op te pakken. De Amerikaanse missie faalde jammerlijk en kostte aan zeker achttien militairen het leven. Aan Somalische zijde vielen zo'n duizend doden.

Makkawi werd in de jaren vijftig geboren en heeft een Saudische vader en een Egyptische moeder. Hij voltooide zijn opleiding aan een militaire academie in 1972, werd luitenant en werd ingedeeld bij de speciale eenheden. In vergelijking met Al-Adel is hij klein van stuk. In Afghanistan sloot hij zich aan bij jihadisten, die hij later de rug zou toekeren. Hun strijd noemde hij later een 'oorlog van geiten'.

Op het oog is het nog steeds onduidelijk wat waar is en wat niet. Inlichtingenwerk is niet eenvoudig. Inlichtingenmensen werken met waarheden, halve waarheden en leugens en zitten vaak verstrikt in een web van juiste, onjuiste en gedateerde informatie. Soms duurt het jaren voordat deze informatie grondig wordt onderzocht, als dat al gebeurt. Toch lijkt de kwestie van het FBI-profiel van Al-Adel aan te tonen dat fouten hardnekkig aanwezig blijven.

Richard Barrett, werkzaam bij de Verenigde Naties en belast met het in kaart brengen van de activiteiten van Al-Qaida en de Taliban, bevestigde eveneens dat de FBI Al-Adel onterecht aanziet voor Makkawi. Ook laakte hij de dienst, omdat deze niet vermeldt dat Al-Adels werkelijke naam Mohammed Salah Zidan is.

Als Makkawi ooit tevoorschijn komt en zijn naam van de FBI-lijst wil laten verwijderen, dan zal dat niet eenvoudig zijn. Er zijn wel enkele mogelijkheden, namelijk jezelf laten berechten, zorgen dat de aanklacht vervalt of overlijden. "De individuen op de lijst van meest gezochte terroristen blijven in verband staan met hun vermoedelijke misdrijven tot ze zijn gearresteerd, tot de aanklachten zijn komen te vervallen of totdat geloofwaardig fysiek bewijsmateriaal is verkregen, waaruit met honderd procent zekerheid blijkt, dat ze zijn overleden", aldus de FBI. Van deze laatste mogelijkheid geeft wijlen terreurleider Osama bin Laden blijk. Over zijn foto staat met grote rode letters het woord 'deceased', oftewel 'overleden'.


FBI maakt fouten in terreurprofiel (Foto: Novum)


Bron: Novum/AP


6951 views


Egyptisch zaaigoed achter uitbraak EHEC

29-06-2011 @ 23:08 •  Redactie
print 

De recente uitbraken van de gevaarlijke darmbacterie EHEC zijn waarschijnlijk terug te leiden tot Egypte. Twee ladingen geïmporteerd fenegriekzaad lijken verantwoordelijk te zijn voor de problemen in Duitsland en Frankrijk. Die hebben al aan bijna 50 mensen het leven gekost.

Dat heeft de EU-dienst voor voedselveiligheid, de EFSA, woensdag laten weten. In 2009 geïmporteerd fenegriekzaad wordt verantwoordelijk gehouden voor de Franse EHEC-uitbraak. De Duitse klachten worden toegeschreven aan fenegriekzaad dat vorig jaar werd geïmporteerd uit Egypte. De EFSA maakt niet duidelijk hoe het fenegriekzaad de problemen zou hebben veroorzaakt.

Fenegriek is een kiemgroente uit het Midden-Oosten. Het wordt onder meer gebruikt als keukenkruid. Eerder werden bietenspruiten in verband gebracht met de dodelijke EHEC-bacterie.

Egyptisch zaaigoed achter uitbraak EHEC
Egyptisch zaaigoed achter uitbraak EHEC (Foto: ANP)


Bron: ANP


6312 views


De taak om te bepalen wat wel en niet kan met de ov-chipkaart moet worden weggehaald bij Trans Link Systems, de leverancier van de kaart. Een nieuwe ov-autoriteit met meer doorzettingsmacht moet deze taak gaan uitvoeren. Dat staat in een advies van een commissie Meijdam, dat donderdag wordt gepresenteerd, meldt een woordvoerder van de commissie woensdag.

De nieuwe landelijke organisatie moet bestaan uit de vervoerders, de overheid, consumentenorganisaties en Trans Link Systems. Door deze ov-autoriteit de beleidsbepalende taak te geven moet het afschaffen van de strippenkaart voorspoediger verlopen. "Als TLS beleidsbepalende besluiten neemt, leidt dat tot wantrouwen in de sector", aldus de woordvoerder.

De ov-chipkaart kan inmiddels in vrijwel het hele land worden gebruikt. De afgelopen tijd was er echter veel te doen om de kaart, waardoor het proces van de invoering van de chipkaart vertraging opliep. Zo bleek de chipkaart de afgelopen tijd bijvoorbeeld eenvoudig te kraken.


Bron: Novum


4531 views


Grafstenen vernield in Tollebeek

29-06-2011 @ 23:00 •  Redactie
print 

Vandalen hebben ongeveer 25 grafstenen kapot gegooid of geslagen op een begraafplaats in Tollebeek in de Noordoostpolder. De schade en de emotionele beroering zijn groot, meldt de politie in Flevoland.

Een bezoeker van begraafplaats De Nieuwe Landen ontdekte de vernieling woensdag rond 15.15 uur. De recherche is een onderzoek gestart en is op zoek naar getuigen van de 'laaghartige' vernieling.


Bron: Novum


3102 views


De verdubbeling van het aantal tbs'ers dat tijdens een verlof ontsnapt of te laat terugkeert, komt voor een deel door tegenslagen als het missen van de bus, verkeerscontroles of vertraging met het openbaar vervoer. In slechts vijf gevallen ondernam een tbs'er daadwerkelijk een poging om weg te komen.

Drie van de vijf ontsnapte tbs'ers meldden zichzelf uiteindelijk, waarvan twee binnen een uur. De twee anderen hield de politie aan.

Dat staat in een analyse over deze zogenoemde onttrekkingen die staatssecretaris van Justitie Fred Teeven (VVD) woensdag bekend heeft gemaakt. Eind maart werd bekend dat het aantal tbs'ers dat tijdens een verlofuitstapje ontsnapt of te laat terugkeert vorig jaar is verdubbeld. In 2010 waren het er 41.

Uit de nadere analyse blijkt verder dat in 25 procent van de gevallen van afwezige tbs'ers wel telefonisch contact tussen de tbs-gestelde en de begeleidende instelling bestond. Volgens Teeven werd in 2010 daarnaast één strafbaar feit gepleegd tijdens een ongeoorloofde afwezigheid, waartegen het Openbaar Ministerie vervolging heeft ingesteld.

Volgens Teeven is het aantal onttrekkingen erg klein op het totaal aantal keer dat tbs'ers met verlof gaan en is daarom niet echt goed vast te stellen wat er fout gaat als een tbs'er niet of te laat terugkeert. Wel vormen zwakbegaafde patiënten een groter risico.

Daarnaast blijkt een recente overplaatsing van tbs'ers van de ene naar de andere instelling te zorgen voor een verhoogde kans op afwezigheid. Daarom heeft Teeven met de directies van de forensisch psychiatrische centra afgesproken dat meer aandacht zal worden gestoken in de voorbereiding en uitvoering van de overdracht.


Bron: Novum


3985 views


Kamp stelt jonge werknemers gerust

29-06-2011 @ 22:31 •  Redactie
print 

Het nieuwe pensioenstelsel zorgt ervoor dat ook jonge werknemers een waardevast pensioen krijgen. Dat zei minister van Sociale Zaken Henk Kamp (VVD) woensdag in de Tweede Kamer tijdens het debat over het pensioenakkoord. "De belangen van jonge generaties worden goed behartigd."

Hij reageerde hiermee op kritiek van de oppositie. Onder meer Fatma Koser Kaya (D66) en Jesse Klaver (GroenLinks) verweten de minister dat vooral toekomstige generaties de rekening zullen betalen van het nieuwe systeem. Maar volgens Kamp hebben jonge generaties 'bij uitstek' belang bij het nieuwe stelsel, omdat wordt uitgegaan van een geïndexeerd pensioen.

De minister probeerde ook de zorg weg te nemen dat pensioengerechtigden de dupe zijn als het slecht gaat op de beurs. In het akkoord is namelijk afgesproken dat de hoogte van pensioenuitkeringen niet langer is gegarandeerd. De hoogte hangt af van wat de beleggingen door de pensioenfondsen opleveren. Als de opbrengst tegenvalt, worden de pensioenen lager. De premies gaan in principes niet omhoog.

Onder anderen Roos Vermeij (PvdA) verweet Kamp dat in het akkoord voor werkgevers 'geen enkele prikkel' is ingebouwd om de handen uit de mouwen te steken als het moeilijker gaat.

Kamp wees erop dat een aantal zekerheden is ingebouwd. Zo moeten fondsen als een voorzichtige huisvader handelen en moeten zij op een 'voorzichtige manier' het rendement ramen. Daarnaast is het afgelopen decennium op de beurs een hoger rendement behaald dan bij conservatieve beleggingen in staatsobligaties. En dat ondanks twee crises, aldus de minister.

De woorden van de minister waren niet voldoende om de Kamer gerust te stellen. CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt diende aan het eind van het debat een motie in waarbij hij de regering en sociale partners opriep om 'prudent' te werk te gaan bij de uitwerking van het pensioenakkoord.

Omtzigt wil onder meer voorkomen dat pensioenfondsen die in de problemen zitten, meer risico's op de beurs nemen. Zijn motie kan rekenen op de steun van onder meer PvdA en VVD en daarmee op een meerderheid.


Bron: Novum


3715 views


Van de militairen die dinsdag gewond raakten bij een ongeluk op de A2 bij Budel, liggen er nog twee in het ziekenhuis. Voor de korporaal die om het leven kwam, zijn condoleanceregisters geopend.

De militairen van de Koninklijke Militaire School in Weert zaten in een viertonner. Bij het ongeluk waren verder naast de legertruck, een vrachtwagen en drie personenauto's betrokken. In totaal raakten zestien mensen gewond. De gemeente Cranendonck liet weten dat de toedracht van het ongeval wordt onderzocht.

Twaalf leerlingen, onder wie vier vrouwen, werden naar ziekenhuizen gebracht. Eén mocht dinsdag al naar huis en woensdag nog eens zes. Drie cadetten bleken niets te mankeren. De twee anderen moeten verder worden behandeld.


Bron: Novum


3936 views


De politietrainingsmissie in de Afghaanse provincie Kunduz gaat gewoon door, ondanks dreigementen van de Taliban aan het adres van Nederlandse agenten die eraan meedoen. Dat heeft minister Uri Rosenthal van Buitenlandse Zaken woensdag gezegd.

Volgens de Taliban staan de Nederlanders op de dodenlijst van deze extremistische beweging. Via infiltratie, met zelfmoordterroristen of met bermbommen zal worden geprobeerd Nederlanders uit te schakelen, kondigde een woordvoerder van de Taliban aan in een gesprek met de Volkskrant.

De dreigementen passen volgens de ministeries van Buitenlandse Zaken en Defensie in het beeld van angst zaaien. De overheid zegt zich bewust te zijn van de risico's die gepaard gaan met de missie en verzekert dat die goed in de gaten worden gehouden. De departementen zijn ervan overtuigd dat de plannen kunnen worden uitgevoerd om in Kunduz Afghaanse agenten op te leiden en te helpen bij de verdere opbouw van de rechtsstaat.

In de Tweede Kamer is niet iedereen daar net zo gerust op. De SP, GroenLinks en de ChristenUnie hebben om opheldering gevraagd. De oppositiepartijen willen weten hoe veilig het nog is in het gebied waar de Nederlanders binnenkort aan de slag gaan en wat er waar is van de zorgwekkende signalen die de Nederlandse Politiebond (NPB) heeft ontvangen van Duitse collega's.

Voor de NPB en de politiebond ACP komt de bedreiging van de Taliban niet onverwacht. Ze hadden het ministerie van Veiligheid en Justitie al gevraagd om in augustus een veiligheidsanalyse te maken en daarbij te melden welke bedreigingen er zijn en welke maatregelen daar tegenover staan. Daarna zullen de bonden een definitief standpunt bepalen. Ze benadrukken wel dat de politiek uiteindelijk besluit over het lot van de politietrainingsmissie naar Afghanistan.

Op een Duitse legerbasis in Kunduz verblijven inmiddels ruim 100 Nederlandse militairen die aan de missie meedoen. Daar komen de komende tijd meer militairen en politieagenten bij. Ze zullen deze zomer beginnen met praktijktraining aan Afghaanse agenten. Dat gebeurt buiten de poort. Vanaf januari zullen Nederlanders ook een basisopleiding van acht weken geven. Van de in totaal 550 mannen en vrouwen die aan de missie deelnemen, is het overgrote deel militair.

'Missie Kunduz gaat door ondanks dreigement'
'Missie Kunduz gaat door ondanks dreigement' (Foto: ANP)


Bron: ANP


2949 views


Een busje van een Pools bedrijf is dinsdag in Vught van de weg gehaald, omdat met het voertuig in tweeënhalve maand tijd 37 snelheidsovertredingen op de N65 zijn gepleegd. Voor de overtredingen zijn boetes voor een totaalbedrag van 9100 euro opgelegd, meldt de politie woensdag.

De snelheidsovertredingen werden tussen 12 april en 27 juni begaan. De Poolse eigenaar heeft te verstaan gekregen de prenten te betalen. Pas dan krijgt hij zijn busje weer terug. Vooralsnog is nog niets betaald, aldus de politie.


Bron: Novum


4686 views


Een 8-jarige jongen heeft woensdagmiddag op de A58 bij Arnemuiden de auto waarin hij zat veilig naar de kant weten te dirigeren toen zijn moeder achter het stuur onwel werd. De politie spreekt woensdagavond van een heldendaad.

De jongen merkte dat het niet goed ging met zijn moeder toen ze de middenberm inreed en de vangrail raakte. Hij greep het stuur, stuurde de wagen de berm uit en trok de handrem aan. Hierdoor minderde de auto vaart, waardoor het kind de auto de vluchtstrook aan de rechterkant van de weg op kon sturen.

De 8-jarige heeft zijn rijvaardigheden te danken aan zijn vader, die hem dit geleerd had voor het geval er ooit iets mis zou gaan met zijn moeder. Automobilisten die in de buurt van de auto reden stopten, belden de politie en spraken de vrouw en haar zoon aan. De vrouw is door ambulancepersoneel onderzocht, maar kon uiteindelijk zelf weer haar weg vervolgen.


Bron: Novum


8611 views


De organisatie van evenementen moet gaan opdraaien voor de kosten van de inzet van agenten. Het gaat hierbij om incidentele commerciële evenementen waarvoor een vergunning moet worden afgegeven. Wedstrijden van door sportkoepel NOC*NSF erkende sportorganisaties hoeven niet te betalen.

Dat staat in een wetsvoorstel van minister van Veiligheid en Justitie Ivo Opstelten (VVD), dat woensdag voor advies naar verschillende instanties is gestuurd. Opstelten wil met het voorstel zorgen voor een vermindering van de politie-inzet om evenementen in goede banen te leiden. Organisatoren moeten zelf meer maatregelen gaan treffen, zo wil de minister.

De minister wil geld gaan vragen voor taken waarbij nu vaak een beroep wordt gedaan op de politie, maar die ook door beveiligers of verkeersregelaars kunnen worden uitgevoerd. Voor het opsporen van mensen die de wet hebben overtreden en het afvoeren van arrestanten hoeven organisaties niet in de buidel te tasten.


Bron: Novum


4734 views


Chaos op de landingsbaan van het New Yorkse vliegveld JFK. Daar kropen woensdagochtend ongeveer 150 diamantrugschildpadden over de baan. Door de invasie was het nodig de baan even te sluiten en een aantal vluchten te schrappen.

Het was niet de eerste keer dat er zoveel schildpadden over het vliegveld heen trokken. De schildpadden leven in een baai naast het vliegveld en gaan elk jaar rond juni/juli richting het vasteland om eieren te leggen.

Het ongemak duurde niet lang, na een uur waren alle schildpadden verplaatst naar een veiligere plek. Er reizen ieder jaar ongeveer 48 miljoen mensen via de luchthaven.


Bron: De Telegraaf


5500 views


Kink FM stopt met uitzenden

29-06-2011 @ 21:30 •   dm Jordy Kruse
print 

Per 1 oktober dit jaar zal Kink FM stoppen met haar uitzendingen. Dit heeft het bedrijf achter Kink FM, V-Ventures, vandaag bekendgemaakt. Die dag bestaat Kink FM precies 16 jaar.

Eerder werd al bekend dat V-Ventures niet op een FM-frequentie zou gaan bieden. Hierdoor ziet het bedrijf geen andere opties om Kink FM winstgevend te maken. ''Het is een erg moeilijk, maar onvermijdelijk besluit geweest. Onder leiding van Station Manager Jantien van Tol is een prachtig, innoverend station neergezet waar de medewerkers en luisteraars trots op kunnen zijn. De recente rebranding naar ‘Kink: Messenger of Music’ zorgde voor een historische stijging van het Kink marktaandeel,'' aldus Guido van Nispen, directeur van V-Ventures.

Kink FM blijft uitzenden tot 1 oktober.


Bron: Kink FM


7206 views


De politie van Dilbeek is naarstig op zoek naar een man die het Vlaamse dorp al 3 jaar in zijn greep houdt. Een man overvalt tienermeisjes en berooft hen vervolgens van hun slipje.

De slipjesrukker heeft al minstens zes ondergoedjes buitgemaakt, meestal bij feesten en optredens. In de nacht van maandag op dinsdag sloeg de overvaller voor het laatst toe. Even voor enen bedreigde de gemaskerde man twee 18-jarige meisjes met iets dat op een vuurwapen leek.

De man eiste dat de dames hun onderbroekje uittrokken. Zij gaven hier gehoor aan en gooiden hun slipjes op de grond. Vervolgens raapte de beste man het ondergoed op en droop af. De politie is op zoek naar getuigen en eventuele slachtoffers die zich nog niet hebben gemeld.
16700 views


Ook de Harleydag in het Brabantse Mill gaat niet door. De gemeente vindt het evenement, dat 24 juli zou plaatsvinden, te riskant, omdat motorclubs die ruzie met elkaar hebben mogelijk met elkaar op de vuist kunnen gaan. Dat meldt de organisatie woensdagavond.

Eerder werden soortgelijke evenementen in Gouda, Alphen aan den Rijn, Winschoten, het Belgisch-Nederlandse grensdorp Putte en Arnhem om dezelfde reden afgelast. In België werden onlangs twee leden en een sympathisant van de motorbende Outlaws doodgeschoten. Deze groep 'concurreert' met de Hell's Angels.

De organisatie van de Millse dag noemt het jammer dat de gemeente de vergunningen voor de dag heeft ingetrokken. "Zelf hadden we niet de indruk dat onze Harleydag in gevaar was", vertelt medeorganisator Bert van Rooij uit Mill. "We hoorden dat in Arnhem en Alphen de motordagen geannuleerd werden, maar daar komen duizenden motoren op af. Wij hadden vorig jaar zo'n vijfhonderd Harley-Davidsons in het centrum, dus het risico dat er wat zou gebeuren is hier naar onze mening wat kleiner."


Bron: Novum


4548 views


Een database met daarin de gegevens van 300.000 gebruikers van Groupon waren via Google voor iedereen beschikbaar. Het lek werd direct door Groupon gedicht na de melding.

De website Risky.biz heeft uitgelegd op zijn site hoe ze de database hebben gevonden. Ze hebben in Google de zoekopdracht 'filetype:sql hotmail gmail password' ingetikt en kregen als eerst hit de gegevens van Groupon. 

De site van Groupon waarom het draait is SoSasta, een site voor de klanten in India. Groupon heeft ook een mail aan de gebruikers gestuurd waarin ze het volgende zeggen: "Dit weekend zijn we gewezen op een probleem in de beveiliging dat effect had op de leden van SoSasta. We willen je laten weten dat het probleem onder controle is en je account veilig is. We willen je wel adviseren om je SoSasta wachtwoord direct te veranderen. Er zijn geen financiële gegevens gelekt aangezien deze niet door ons worden opgeslagen, wat wettelijk ook niet is toegestaan."

Lek Groupon legt gegevens gebruikers bloot


Bron: Risky.biz


5521 views


EthiopiŽ wil energiegigant worden

29-06-2011 @ 20:25 •  Redactie
print 

Ethiopië wil een regionale energiegigant worden door op diverse plekken langs de Nijl vier stuwdammen aan te leggen. Het land wil de elektriciteit die deze waterkrachtcentrales opwekken grotendeels exporteren naar omliggende landen als Sudan, Kenia, Djibouti en Somalië. Ook Egypte en Jemen vormen potentiële afzetgebieden.

Ethiopië bouwt in het westen al aan de zogenoemde Grand Renaissance Dam, die 5250 megawatt opwekt. De vier nieuwe dammen, waarvan de bouw in 2015 begint, moeten hier nog eens elfduizend megawatt aan toevoegen, zei het Ethiopische energiebedrijf woensdag. Momenteel wordt in Ethiopië tweeduizend megawatt opgewekt.

Onderdeel van de plannen is de aanleg van een elektriciteitsnetwerk naar Sudan en Egypte, zodat elektriciteit naar Noord-Afrika kan worden geëxporteerd.

In het verleden leverde Egypte veel verzet tegen iedere poging die stroomopwaarts werd ondernomen om de Nijl te exploiteren. Krachtens een oude koloniale wet uit 1929 heeft Egypte de meerderheidsrechten op het water in de rivier. De Egyptische ambassadeur in Ethiopië heeft echter laten weten dat de nieuwe regering in Caïro bereid is met Addis Abeba te onderhandelen over de Nijl-kwestie.


Bron: Novum/AP


4796 views


Koningin Beatrix brengt van 28 oktober tot en met 6 november een officieel bezoek aan de zes eilanden in het Caribisch deel van Nederland. Prins Willem-Alexander en prinses Máxima reizen mee naar de voormalige Antillen. Dat laat de Rijksvoorlichtingsdienst woensdag weten.

De Nederlandse Antillen werden op 10 oktober ontmanteld. Curaçao en Sint Maarten zijn sindsdien een zelfstandig land, maar horen nog wel bij het koninkrijk, net als Aruba. Bonaire, Saba en Sint Eustatius zijn inmiddels ruim acht maanden een bijzondere gemeente van Nederland.


Koninklijk trio maakt najaarstrip naar Antillen (Foto: Novum)


Bron: Novum


4057 views


Het Duitse openbaar ministerie heeft een tiener aangeklaagd die ervan verdacht wordt dat hij steun heeft verleend aan de terroristische organisaties Islamitische Staat van Irak, een tak van Al-Qaida, en de Islamitische Beweging van Oezbekistan. De 19-jarige Harry M., alias Isa al Khattab, is dinsdag opgepakt in de Noord-Duitse stad Neumünster.

M. zou islamitische propagandateksten en -video's op internet hebben geplaatst, waarin de gewelddadige jihad wordt uitgedragen en waarmee geprobeerd werd zelfmoordterroristen te rekruteren en anderszins radicale kijkers te trekken.


Bron: Novum/AP


7319 views


Van de gewonden van de brand in zorgcentrum De Geinsche Hof in Nieuwegein verkeert er een nog in kritieke toestand. In totaal liggen nog zeven slachtoffers in een ziekenhuis. Dat meldt een woordvoerder van de gemeente woensdagavond.

Dinsdag was de toestand van drie slachtoffers nog kritiek. Na de brand maandag kwamen negen bewoners op de intensive care terecht. Ze kampten met inhalatietrauma door het inademen van rook en roet. De eerste 24 tot 48 uur zijn in dit soort gevallen beslissend voor het leven van de slachtoffers.

In totaal werden maandag ongeveer vijftig lichtgewonden naar verschillende ziekenhuizen gebracht. Dinsdagavond lagen er nog elf slachtoffers in een ziekenhuis.

De brand brak maandag rond 08.00 uur uit bij renovatiewerkzaamheden op het dak van het zorgcentrum aan de Vuurscheschans. Het vuur en de rook bereikten uiteindelijk drie afdelingen. Het duurde tot halverwege de middag voordat de brandweer het sein brand meester kon geven.

In het zorgcentrum woonden mensen die lichamelijke zorg nodig hebben en ouderen met geestelijke beperkingen. Doordat de bewoners hulpbehoevend zijn, was de evacuatie een omvangrijke operatie. Het centrum is in ieder geval twee maanden niet bewoonbaar. De circa 150 geëvacueerde bewoners worden elders ondergebracht.


Bron: Novum


2680 views


Politie toont video vechtpartij Maastricht

29-06-2011 @ 19:23 •   dm Stefan
print 

De politie in Limburg heeft een video vrijgegeven waarop zeven jongeren vechten in Maastricht. Bij de vechtpartij werd een jongen bewusteloos geschopt.

Het incident vond plaats op 4 juni. Drie jongens op een fiets en brommer raken slaags met vier voorbijgangers. De drie krijgen rake klappen en een van hen raakt bewusteloos. Een jongen van de andere partij schopt nog even na. De politie is op zoek naar de vier vechtersbazen en toont daarom de beelden van een bewakingscamera.


Bron: PolitieLimburg


9840 views


Noodweer: baby ontkomt aan puin

29-06-2011 @ 19:22 •   dm Jordy Kruse
print 

Het noodweer van dinsdag heeft voor flink wat schade gezorgd in het land. Zo ook in het Noord-Brabantse Vught. Daar lag een baby van 10 maanden rustig te slapen, totdat een flinke boom op het huis terecht kwam.

Door de omvallende boom werd er een gat in de babykamer geslagen. Wonder boven wonder is de baby ongedeerd gebleven. ''Hij heeft nog geen schrammetje,'' aldus de vader.

De bewoners wonen pas een maand in het huis aan de Heiweg. ''We hebben alles opgeknapt, nieuwe vloeren gelegd. Alles was nog spiksplinternieuw."

Hoe groot de schade aan de woning is, is nog niet bekend.
5532 views


Nout Wellink krijgt lintje

29-06-2011 @ 19:11 •  Redactie
print 

President van De Nederlandsche Bank Nout Wellink is woensdag benoemd tot Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau. De afzwaaiende DNB-voorzitter kreeg de versierselen tijdens zijn afscheidsreceptie uitgereikt door minister van Financiën Jan Kees de Jager (CDA).

Wellink krijgt de onderscheiding voor zijn 'bijzondere prestaties' als DNB-president, maar ook voor zijn werk bij de vele instanties waarvoor hij actief was.

Hij was onder meer bestuurslid van de Koninklijke Vereniging voor Staathuishoudkunde, voorzitter van het bestuur van de Koning Willem I Stichting en voorzitter van het Curatorium van de Rijksacademie voor Financiën en Economie. Verder zat hij in de raden van toezicht van het Nederlands Openluchtmuseum, het Mauritshuis en zijn oude universiteit in Leiden.

De 67-jarige Wellink is sinds 1982 directielid van De Nederlandsche Bank. Sinds 1997 is hij president. Zijn optreden rondom het omgevallen Icesave uit IJsland, de DSB-affaire en de verkoop van ABN Amro kwam Wellink op forse kritiek te staan. Klaas Knot volgt hem vrijdag op.


Bron: Novum


3675 views


Nijntje te zien in Rijksmuseum

29-06-2011 @ 18:48 •  Redactie
print 

Nijntje komt naar het Rijksmuseum. Grafisch vormgever en tekenaar Dick Bruna geeft een selectie van zijn werk voor langere tijd in bruikleen aan het Prentenkabinet van het museum in Amsterdam. De ontwerpen beslaan een periode van meer dan vijftig jaar.

Het materiaal bevat tekeningen voor reclamemateriaal, kinderboeken en covers met onder meer afbeeldingen van Nijntje. Een expositie van het werk van Bruna is vanaf dinsdag te zien in de Aanwinstenzaal en duurt tot eind augustus.

Bruna werd vooral bekend door zijn wereldberoemde tekenfiguur Nijntje. Vorig jaar bestond het stripkonijntje 55 jaar.


Werk Dick Bruna naar Rijksmuseum (Foto: Novum)


Bron: Novum


5564 views


Doktersassistenten en ondersteunend personeel van huisartsenpraktijken krijgen voorlopig geen extra opleiding. Ook komen er geen extra medewerkers bij. Dat heeft de ledenraad van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) dinsdag besloten vanwege de bezuinigingen.

De extra opleiding en de personeelsuitbreiding zou volgens de huisartsen nodig zijn om op de stijgende zorgvraag in te spelen. De bezuiniging van 132 miljoen euro op de huisartsen van minister van Volksgezondheid Edith Schippers (VVD) zou dit echter onmogelijk maken. "De kwaliteit van de zorg gaat hierdoor achteruit", licht een woordvoerder van de vereniging woensdag toe.

Een praktijk bestaat vaak uit een huisarts, een doktersassistent en een ondersteuner, maar er komen meer en complexere taken op hen af. "Vooral op de laatste twee. Ze moeten meer en anders worden opgeleid, vooral op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg", aldus de zegsvrouw. "Zij moeten verder worden opgeleid om ingewikkelde medische problematiek aan te kunnen, maar de plannen zijn voorlopig 'on hold' gezet."

"Wij betreuren het dat we deze beslissing hebben moeten nemen maar kunnen op dit moment niet anders", zegt LHV-voorzitter Steven van Eijck. "Zonder financiering kunnen wij dat gewoonweg niet realiseren."

De patiënt wordt volgens hem 'direct' geraakt. "Het kabinet heeft in het regeerakkoord vol ingezet op zorg in de buurt. Maar het effect van de bezuiniging is dat zorg juist de buurt uit wordt gedrukt." Voor patiënten betekent dit volgens Van Eijck dat ze weer vaker naar het ziekenhuis zullen moeten. "Vooral ouderen en chronisch zieken gaan hier last van krijgen. Wij vinden dat zowel onbegrijpelijk als onwenselijk."

De LHV telt tienduizend leden.


Bron: Novum


3605 views


De brandweer heeft geen schijn van kans gehad bij het blussen van de brand in parkeergarage de Appelaar in Haarlem eind oktober. De hitte en de rookontwikkeling waren te groot. Dat meldt de regionale zender RTV Noord-Holland op basis van een rapport van het Nederlands Instituut voor Fysieke Veiligheid dat donderdag wordt gepresenteerd.

De brand in de garage in het centrum van Haarlem woedde in totaal ruim zes uur voordat de brandweer het sein brand meester kon geven. De oorzaak was vermoedelijk kortsluiting in de motor van een startende auto. In totaal stonden er zo'n 275 auto's in de garage geparkeerd. Zeker 26 daarvan op het parkeerdek vatten ook vlam.

Door de rookontwikkeling was het zicht voor de brandweer beperkt, en door de grote hitte kon de brandweer de garage niet betreden. Bij de brand vielen geen gewonden.

In het rapport worden verder kritische noten gekraakt over de coördinatie en leiding tijdens de brand. Hierdoor is de veiligheid van brandweerlieden mogelijk in gevaar gekomen. Verder stelt het instituut dat met behulp van meer ventilatiesystemen en sprinklerinstallaties de materiële schade in parkeergarages beperkt kan worden en de brandweer de kans gegund wordt een eventuele brand veilig te blussen.


Bron: Novum


4596 views


De BBC aast op Pippa Middleton

29-06-2011 @ 18:27 •   dm Jordy Kruse
print 

De BBC is druk bezig om Pippa Middleton voor hun show Strictly Come Dancing te strikken. Voor de onwetende; Pippa Middleton is de razend populaire zus van Kate Middleton die op haar beurt trouwde met prins William. Pippa werd beroemd door haar achterwerk dat veelvuldig te zien was tijdens de bruiloft van William en Kate.

Het schijnt dat de zenderbazen van de BBC met een enorm geldbedrag over de brug zijn gekomen. Volgens een bron zal het programma door de komst van Pippa gegarandeerd een succes worden. ''Ze is zo populair, het zal een behoorlijke uitdaging worden om haar te strikken. Maar als het lukt, wordt het nieuwe seizoen van Strictly Come Dancing gegarandeerd een succes."

Pippa is nog niet ingegaan op het verzoek. De BBC probeert al jaren een lid van de koninklijke familie te strikken voor het programma.


Bron: De Telegraaf


8633 views


Kirsten Dunst is deze week behoorlijk onflatteus op de foto gezet. De actrice gunt de fotograaf een mooie blik op haar schaamlip terwijl ze uit een auto stapt.

Kirsten was deze week in Londen waar ze met een vriendin een nachtclub bezoekt. Terwijl zij uit de auto stapt, maakt een oplettende fotograaf een mooie upskirtfoto. Blijkbaar zat haar slipje niet goed, want haar rechterschaamlip weet langs het broekje te kruipen en zich te laten zien aan de buitenwereld.

Benieuwd naar de 'lucky shot'? Deze is hier te zien (NSFW)


Bron: Egotastic


28647 views


Productie Saab binnen 2 weken hervat

29-06-2011 @ 17:47 •  Redactie
print 

Swedish Automobile hoopt binnen 2 weken de productie van Saabs te kunnen hervatten. Ook kunnen de werknemers weer salaris tegemoet zien. Dat maakte het autobedrijf woensdag bekend naar aanleiding van een financieringsovereenkomst met Gemini.

Swedish Automobile leent 25 miljoen euro van de investeringsmaatschappij. Daarmee komt het totaal aan kapitaal dat het bedrijf recent heeft aangetrokken op 66 miljoen euro. Daarvan kwam 13 miljoen euro van een Chinese partij die 582 Saabs voor dat geld bestelde en 28 miljoen euro uit de verkoop van vastgoed van het Zweedse automerk.

Productie Saab binnen 2 weken hervat
Productie Saab binnen 2 weken hervat (Foto: ANP)


Bron: ANP


3031 views


Lady Gaga: ik ben geen oplichter

29-06-2011 @ 17:37 •  Redactie
print 

Lady Gaga ontkent dat ze de boel flest met haar polsbandjes voor Japan. De aanklacht van vijf miljoen dollar is nergens op gebaseerd, stellen woordvoerders van de zangeres. Ze wordt voor de rechter gesleept omdat ze geld van haar liefdadigheidsstichting voor slachtoffers van de ramp in Japan in eigen zak zou hebben gestoken.

"Door de aanklacht verslapt jammer genoeg de aandacht voor de goede daden van fans uit de hele wereld die de Japanners willen helpen", verklaren de woordvoerders aan het Britse persbureau Reuters.

Gaga, die polsbandjes verkoopt met de tekst We Pray for Japan, werd vorige week aangeklaagd door een advocatenbureau. De bandjes kosten vijf dollar per stuk, plus zo'n vier dollar voor onder meer verzendkosten.

"Het hele bedrag van vijf dollar wordt geschonken aan de slachtoffers van de aardbeving. Er wordt geen winst gemaakt op verzendkosten", zeggen de woordvoerders van de barmhartige artiest. Volgens het bureau heeft de zangeres de prijzen onnodig hoog gemaakt en de winst in eigen zak gestoken.

Naar verluidt heeft Lady Gaga al meer dan drie miljoen dollar gedoneerd aan Japan. Een deel van dat bedrag is afkomstig uit de verkoop van de polsbandjes.


Lady Gaga: ik ben geen oplichter (Foto: Novum)


Bron: Novum


9631 views


Noodweer zorgt voor miljoenenschade

29-06-2011 @ 17:35 •  Redactie
print 

De schade door het noodweer van dinsdagavond loopt in de miljoenen euro's. Het gaat om water-, storm- en hagelschade. De bliksem vernielde in diverse woningen elektronische apparatuur. De hagel veroorzaakte schade aan caravans, auto's en daken. De regen zorgde voor lekkende daken en ondergelopen woningen. De wind zorgde voor omgevallen bomen en afgewaaide takken.

Verzekeraar Interpolis denkt alleen al voor zijn particuliere klanten uit te komen op vijf miljoen euro. Bij concurrent OHRA zijn tweehonderd claims gemeld met een totaal schadebedrag van 750 duizend euro.

Het callcenter van OHRA kreeg woensdag twee keer zo veel telefoontjes binnen als op een normale woensdag. Bij Interpolis kregen tweehonderd medewerkers tot 11.00 uur duizend meldingen binnen, waarvan meer dan achthonderd van particuliere klanten.

Het KNMI waarschuwde dinsdagavond voor extreem weer in de twaalf provincies. De meeste schademeldingen kwamen uit Noord-Brabant. Zo werd Vught werd erg zwaar getroffen, vooral door afgebroken boomtakken en -stammen.

"Vught en Boxtel leken in het middelpunt van de storm te hebben gestaan. Er zijn honderden bomen ontworteld en er ontstonden verschillende gaslekken doordat ontwortelde bomen de leidingen kapot trokken. Die heeft de brandweer meteen verholpen", vertelt een woordvoerder van de gemeente.

Volgens hem ging het er in de nabije omgeving overigens een stuk rustiger aan toe. "Op slechts een paar kilometers afstand is de schade veel minder."

In Vught helpt het leger met het opruimen van ontwortelde bomen en losgeraakte taken. De Brabantse plaats biedt onderdak aan verschillende afdelingen van de genie. "Ze helpen wel vaker hier in Vught. Na de storm van dinsdag hebben ze hun hulp aangeboden."


Bron: Novum


5185 views


Een Zweedse bejaardenverzorgster wordt ervan verdacht haar lichaam te hebben verkocht aan een 85-jarige man uit Borås. De hoogbejaarde man heeft diep in de buidel moeten tasten voor zijn privehoer. De vrouw heeft naar verluidt tienduizenden euro's overgehouden aan haar hand- en spandiensten.

De krasse knar staat bij de thuishulporganisatie bekend om zijn niet te stillen honger naar seks. Omdat de man er wel pap van lust, werden bewust geen vrouwelijke thuishulpen naar de man gestuurd. Desondanks kwam de vrouw geregeld bij de ouwe baas over de vloer.

Voor het plezieren van de man werd grif geld betaald. De gemeente, die belast is met de thuiszorg, is geschokt door het voorval. "Als dit het geval is, dan is het een zeer tragische gebeurtenis voor alle betrokkenen", luidt hun reactie. "En als het is aangetoond dat het alleen maar geruchten zijn, dan is dat ook tragisch." Het onderzoek naar de hoerige thuishulp is dan ook nog in volle gang.


Bron: The Local


9495 views


Iran heeft in het geheim proeven met ballistische raketten gedaan. Dat heeft de Britse minister van buitenlandse zaken, William Hague, woensdag gezegd.

Volgens Hague heeft Iran sinds oktober vorig jaar zeker drie geheime proeven uitgevoerd met ballistische raketten voor de middellange afstand.

Momenteel worden in Iran tien dagen lang legeroefeningen gehouden. Dinsdag werden openlijk veertien raketten uitgeprobeerd.


Bron: Novum/AP


6887 views


Twee jongens en twee mannen zijn woensdag veroordeeld tot straffen tot drie maanden cel voor het dreigen met een herhaling van de schietpartij in Alphen aan den Rijn. Een 13-jarige jongen werd vrijgesproken, omdat duidelijk was dat sprake was van een misplaatste grap, meldt het Openbaar Ministerie in Den Haag.

Bij de schietpartij in winkelcentrum De Ridderhof op 9 april kwamen zeven mensen om, inclusief de schutter. De politie hield in de weken erna meerdere personen aan die onder meer via Twitter dreigden mensen neer te schieten of gebouwen op te blazen.

Twee weken geleden werd al een 17-jarige jongen uit Rotterdam veroordeeld tot twaalf dagen cel. Hij dreigde in april op Twitter de schietpartij in Alphen aan den Rijn nog eens dunnetjes over te doen.

De vijf verdachten stonden gezamenlijk voor de rechter in een zogenoemde themazitting. Door de gezamenlijke behandeling wil het OM duidelijk maken dat dit soort bedreigingen niet worden getolereerd. "Het is niet alleen strafbaar, maar ook buitengewoon respectloos richting de nabestaanden en bekenden van de slachtoffers die in Alphen zijn gevallen", aldus het OM.

Een 40-jarige Katwijker kreeg tijdens de zitting drie maanden cel. Hij stuurde 13 april een bekende een sms waarin hij schreef dat wat in Alphen was gebeurd, ook bij een bepaald persoon op de Vingeweg zou gebeuren. De man had ook nog dertien dagen cel openstaan, die hij eveneens moet uitzitten.

Een 49-jarige Katwijker die 11 april een medewerkster van de balie op het gemeentehuis in Katwijk bedreigde door aan Alphen te refereren, werd conform de eis veroordeeld tot een werkstraf van 120 uur. Een 17-jarige verdachte uit Leiden kreeg een voorwaardelijke werkstraf van honderd uur. Hij twitterde diezelfde dag dat die avond een schietpartij zou plaatsvinden bij een supermarkt.

Een 17-jarige jongen uit Den Haag kreeg ten slotte een werkstraf van vijftig uur opgelegd. Hij plaatste nog op de dag van de schietpartij een dreigtweet, waarin hij stelde dat hij boos was en uit woede naar een winkelcentrum zou gaan en met een automatisch pistool mensen zou doodschieten.

Volgende week woensdag moeten nog eens vijf verdachten van bedreigingen waarin werd gerefereerd aan De Ridderhof zich verantwoorden voor de rechter.


Bron: Novum


3498 views


Een virtueel duet met haar overleden broer Michael moet het hoogtepunt worden van de show van Janet Jackson. Donderdag staat de superster in de Londense Royal Albert Hall. In een interview met de Britse radiozender Heart Radio roemt ze de therapeutische waarde van de song Scream.

De twee telgen van de wereldberoemde muziekfamilie namen het nummer op in 1995. "Er zit een soort boze energie in het nummer, maar het zorgt altijd weer voor een lach. Zeker als ik z'n stem weer hoor." Zaterdag was het twee jaar geleden dat de 'King of Pop' op 50-jarige leeftijd overleed.

Misschien heeft Janet de positieve energie van het duet hard nodig tijdens haar optreden. De laatste keer dat ze in de Royal Albert Hall stond trakteerde ze koningin Elizabeth op een bijzonder uitzicht. "Ik bukte me en scheurde zo uit mijn broek", lacht de zangeres.

"Echt midden in een dans. Maar het nummer moest toch afgemaakt worden, dus stond ik daar in mijn onderbroek. Het was echt zo beschamend."


Janet Jackson zingt virtueel duet met Michael (Foto: Novum)


Bron: Novum


7329 views


Er zijn geen aanwijzingen dat het Openbaar Ministerie sinds de jaren tachtig stelselmatig heeft geprobeerd kindermisbruikzaken in de rooms-katholieke kerk te verdoezelen. Dat concludeert oud-procureur-generaal Dato Steenhuis, die dat op verzoek van de Tweede Kamer onderzocht. Eerder bestonden dat soort afspraken mogelijk wel.

Van afspraken tussen de kerk en het OM om zaken binnenskamers te houden, is Steenhuis niets gebleken. De jurist onderzocht ruim 2200 zedenzaken. Dat leverde vijf zaken op waarbij rooms-katholieke geestelijken betrokken waren. Dat waren er te weinig om algemene uitspraken op te baseren.

Steenhuis interviewde voor zijn onderzoek ook zeventien 'hooggeplaatste' oud-medewerkers van politie en het OM. Niemand van hen zou over individuele zaken contact hebben gehad met kerkelijke autoriteiten. Vaak bleef het contact beperkt tot een kennismakingsgesprek. Er zouden binnen het OM geen aparte regelingen bestaan.

In een eerdere periode waren dat soort afspraken er mogelijk wél. Een procureur-generaal in Den Bosch werd door zijn voorganger geconfronteerd met een kastje. Daarin zaten zaken uit de jaren vijftig en zestig, die inmiddels waren verjaard. Het blijkt mogelijk ook uit een uitspraak van de hoofdofficier van Maastricht na zijn aantreden in 1981. "Geef maar hier, deze zaken doet de kerk zelf af", zou hij hebben gezegd.

Steenhuis onderzocht uit efficiencyoverwegingen zaken uit de jaren tachtig in de zuidelijke arrondissementen. Hij is ervan overtuigd dat uitbreiding naar andere tijdvakken en arrondissmenten dat beeld niet zou veranderen.

De vaste Kamercommissie voor Veiligheid en Justitie vroeg in februari om het onderzoek van de oud-procureur-generaal. Aanleiding was onder meer het boek Vrome zondaars van Joep Dohmen. Van de vijf door Steenhuis gevonden gevallen stonden er al twee in het boek van Dohmen.


Bron: Novum


2737 views


Wie graag naar een leuke actiefilm kijkt op tv, kan beter niet naar Roemenië verhuizen. Het is namelijk vanaf heden verboden om beelden met moord of zelfmoord te vertonen op televisie.

CNA, de Roemeense audiovisuele waakhond, heeft besloten een verbod in te stellen op het tonen van gewelddadige scenes. Een tv-zender die voortaan nog beelden van zelfmoord, moord of verminking uitzendt, kan een dikke boete verwachten.

Het besluit is genomen nadat zeven zenders werden beboet omdat ze programma's hadden uitgezonden over zelfmoorden door minderjarigen. Na het zien van dit programma, deden een verscheidene minderjarigen ook een zelfmoordpoging. Zo maakte vorige maand een veelbelovende studente zichzelf van kant door in een rivier te springen met een met stenen gevulde zak rond haar nek.
6858 views


Een 36-jarige man uit Hoorn is dinsdag aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het schietincident op een kickboksgala vorige maand in de Noord-Hollandse stad. Dat heeft de politie woensdag bekendgemaakt.

De man werd rond 05.00 uur in zijn woning aangehouden. De politie heeft geen wapen aangetroffen. Eerder werd in verband met de schietpartij al een 20-jarige man uit Hoorn aangehouden. Hij bleek er echter niets mee te maken te hebben.

Op het gala in een Hoornse sporthal vielen op 14 mei door een grote vechtpartij tien gewonden. De vlam sloeg in de pan nadat een wedstrijd in de ring onsportief was verlopen. Toeschouwers begonnen zich ermee te bemoeien, waarna tientallen mensen met elkaar op de vuist gingen.

Er brak grote paniek uit in de rest van het publiek. Mensen sloegen op de vlucht, waarna buiten een schietpartij volgde. Er vielen geen gewonden. In Hoorn worden de komende twee jaar geen kickboksgala's georganiseerd, zo besloten drie organisatoren eerder deze maand.


Bron: Novum


7241 views


Teeven blij met Europees 'pedoakkoord'

29-06-2011 @ 16:03 •  Redactie
print 

Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Fred Teeven (VVD) is blij met het EU-akkoord waardoor seksuele uitbuiting van kinderen beter kan worden bestreden. De lidstaten van de Europese Unie hebben woensdag afgesproken informatie te gaan uitwisselen over mensen die zijn veroordeeld voor kindermisbruik.

Nederland had naar aanleiding van de Amsterdamse zedenzaak rond Robert M. gepleit voor de informatieuitwisseling. De Letse M. was in Duitsland veroordeeld voor het bezit van kinderporno, maar dat was bij zijn werkgevers in de Amsterdamse kinderopvang niet bekend. Crèchepersoneel moet een Verklaring omtrent het Gedrag overleggen, maar veroordelingen in het buitenland worden daarvoor niet nagegaan.

"Het gaat erom te voorkomen dat iemand die is veroordeeld voor een zedenmisdrijf - vrijwillig of professioneel - met kinderen kan gaan werken", zegt Teeven. "Het is een belangrijk resultaat." Het Europees Parlement moet het voorstel nog wel aannemen.

Het Amsterdamse stadsbestuur heeft woensdag besloten een Bureau Handhaving Kinderopvang op te richten, om de 'capaciteit, kennis en kunde van de stadsdelen' samen te brengen. De commissie-Gunning, die de zedenzaak onderzocht, had dit geadviseerd, omdat de controle te veel versnipperd en te 'kwetsbaar' is. Het college werkt verder aan het verstevigen van het toezichts- en handhavingsbeleid, wat de kwaliteit van de kinderdagverblijven moet verbeteren.


Bron: Novum


3884 views


De twaalf leerlingen van een school in Amersfoort die waren gezakt omdat de school vergat ze examen te laten doen voor het vak drama, zijn na een inhaalexamen alsnog geslaagd. Dat hebben ze woensdag te horen gekregen, meldt een woordvoerder van Het Nieuwe Eemland.

De leerlingen hadden eerder al van de school te horen gekregen dat ze waren geslaagd, maar werden later verrast met het nieuws dat hun diploma door de blunder ongeldig was.

De negen havisten en drie vwo'ers moesten een inhaalexamen doen. Voor dat werd afgenomen, moesten ze in allerijl worden bijgespijkerd in het theoriedeel van het vak, omdat ze daar het hele jaar al geen les in hadden gekregen.


Bron: Novum


7390 views


Wilhelmus vanaf vrijdag inburgeringseis

29-06-2011 @ 15:32 •  Redactie
print 

Het Wilhelmus maakt vanaf vrijdag onderdeel uit van het inburgeringsexamen. Dat maakte minister van Integratie Piet Hein Donner (CDA) woensdag bekend tijdens een overleg met de Kamer.

De bewindsman geeft hiermee gehoor aan de wens van de Tweede Kamer. Die nam al in 2009 een motie van deze strekking aan. De initiatiefnemers SGP en CDA vinden dat kennis van de nationale hymne bij de inburgering een 'vanzelfsprekend element' vormt, waarmee de integratie van migranten in Nederland kan worden versterkt.


Bron: Novum


8056 views


Achttien kinderen en een leraar zijn dinsdag in Uganda om het leven gekomen toen hun school werd getroffen door de bliksem. Dat heeft de politie woensdag bekendgemaakt.

Nog eens 51 kinderen tussen de 7 en 16 jaar raakten gewond. De getroffen school staat in Runyanya, ten westen van de hoofdstad Kampala. Elders in het land werd ook een school getroffen door de bliksem. Hierbij raakten 37 leerlingen en twee leraren gewond.

Volgens Ugandese meteorologen worden schoolgebouwen getroffen doordat ze niet zijn voorzien van bliksemafleiders en op hooggelegen grond staan. De afgelopen weken zijn in Uganda zeker 34 mensen om het leven gekomen door blikseminslagen.


Bron: Novum/AP


10238 views


Veendammer vast voor moord Wildervank

29-06-2011 @ 14:48 •  Redactie
print 

De Groningse politie heeft woensdagochtend een nieuwe verdachte aangehouden voor een moord in Wildervank. De 41-jarige Veendammer werd in zijn woning aangehouden, meldt de politie.

Hij was een bekende van het slachtoffer, de 41-jarige Derk Kiers uit dezelfde plaats. Ook zou hij de twee mensen kennen die in maart in de zaak werden aangehouden. Die verdachten, een 29-jarige man en een 37-jarige vrouw, zijn inmiddels vrijgelaten. Ze worden nog wel verdacht.

De nu aangehouden Veendammer wordt woensdag verhoord. Zijn aanhouding volgt volgens de politie uit het politieonderzoek.

Kiers werd op de avond van 3 januari dood gevonden in zijn woning. In de nacht van 1 op 2 januari hebben getuigen nog een ruzie achter de woning aan de Sportterreinstraat waargenomen. Ook zouden meerdere mensen bij zijn woning naar binnen zijn gegaan.

Het Openbaar Ministerie in Groningen loofde in maart een beloning van tienduizend euro uit voor de tip die leidt tot de aanhouding van de moordenaar. De gouden tip is volgens de politie nog steeds niet binnengekomen. De beloning is dan ook nog steeds van kracht.


Bron: Novum


4568 views


Ellemieke Vermolen verdwijnt mogelijk voorgoed van de buis. De SBS 6-presentatrice zei dinsdagavond in Shownieuws dat ze het niet uitsluit dat ze helemaal stopt met het presenteren van tv-programma's. Eerder op de dag maakte ze bekend te stoppen bij de zender.

De presentatrice vond dat haar nieuwe gezinsleven steeds moeilijker te combineren was met haar werk: "Of dit het einde van mijn tv-carrière is? Misschien wel. Dat vind ik helemaal niet erg. Ik heb nog geen dingen in de planning staan. Ik ben nu lekker op vakantie met het gezin. Ik zie het wel als ik terugkom. Voorlopig, het aankomende jaar, ga ik helemaal niets doen."

Recentelijk nam Vermolen haar laatste seizoen van De 25 op. Het was haar laatste klus voor SBS 6. "Ik heb een fantastische tijd gehad bij SBS. Ik heb er acht jaar voor mogen werken en in die tijd heb ik zo veel geleerd. En ik heb zo veel dingen mogen doen. Ik vind het goed", besluit de 34-jarige presentatrice.


'Ellemieke Vermolen voorgoed van tv'


Bron: Mediacourant


17704 views


Johan Derksen heeft dinsdag in het EO-praatprogramma Knevel & Van den Brink uitgehaald naar Mart Smeets. De voetbaljournalist zei zich 'dood te hebben geërgerd' aan het optreden van Smeets in dezelfde talkshow waar de sportpresentator maandag aanschoof, om te praten over zijn pensioen bij de NOS.

"Ik wil nu eindelijk voordat Mart weggaat, nog wel eens kennis maken met de echte Mart, want alles wat hij doet is geacteerd. Er zit een kloon van Jeff Bridges aan tafel", bekritiseert de 62-jarige voetbalanalist Smeets.

Derksen: "Ik vind dat Mart altijd acteert. Ik ben dezelfde boerenlul achter als voor de camera, maar Mart gaat hier zitten en het is één grote act. Ik ken de echte Mart niet, want als hij in beeld komt is het een andere Mart." Toch zegt Derksen dat Smeets verder een prima collega is.


Johan Derksen: Mart Smeets is één grote act (Foto: McSmit)


Bron: FOK!


17039 views


Grote hennepplantage gevonden in Monster

29-06-2011 @ 14:26 •  Redactie
print 

In een kas in Monster is woensdagochtend een grote hennepplantage aangetroffen. Volgens een woordvoerder van de politie gaat het om ongeveer twintigduizend planten. De waarde daarvan is volgens haar rond de 2,6 miljoen euro.

In de kas aan de Westerduinlaan in de Zuid-Hollandse plaats werden drie verdachten aangehouden. Hun identiteit is nog niet bekend. De politie is bezig de plantage te ontmantelen.


Bron: Novum


7160 views


Achteraf is vrijwel iedereen van mening dat Sony hersteld is van de problemen veroorzaakt door de hack van PSN. Mede door hun bescheiden opstelling tijdens hun E3-presentatie. ‘Hoog tijd voor wat promoties’ moet Sony gedacht hebben.

Om te beginnen is Kaz Hirai gepromoveerd tot een functie met misschien wel de langste titel in de geschiedenis van functietitels. Op zijn visitekaartje staat sinds kort: ‘Representative Corporate Executive Officer and Executive Deputy President, Sony Corporation, and President of Consumer Products & Services Group (CPSG)’. Ook is hij ‘Chairman of Sony Computer Entertainment’. Dat klinkt als een baan met veel verantwoordelijkheid.

Andrew House, die eerst de baas was van Sony Computer Entertainment Europe, heeft nu de oude baan van Hirai, namelijk hoofd van Sony Computer Entertainment. Hierbij de tekst op zijn visitekaartje (gewoon omdat het kan): ‘President and Group CEO of the entire Sony Computer Entertainment Group’. Jim Ryan (voorheen Executive Vice President and Co-COO of SCEE) pakt op zijn beurt het oude baantje van House.

Dan gaan er ook nog een aantal met pensioen, namelijk Akira Sato en Ken Kutaragi. Hierdoor zal de Board of Directors bestaan uit:
- Kazuo Hirai, Chairman
- Andrew House, President and Group CEO
- Kunimasa Suzuki, Deputy President
- Howard Stringer, Chairman, President and CEO of Sony Corporation
- Masaru Kato, Chief Financial Officer of Sony Corporation


 


Bron: Eurogamer


5788 views


NOS alleen nog gesprek met premier

29-06-2011 @ 13:51 •  Redactie
print 

Het wekelijkse gesprek met de minister-president op Nederland 1 wordt vanaf september alleen nog gedaan door presentatoren van de Haagse redactie van de NOS. Nu gebeurt dat ook nog door medewerkers van andere omroepen. Een woordvoerster van de NOS bevestigde woensdag een artikel hierover in De Telegraaf.

'Het gesprek’ was een door de NOS verzorgd onderdeel van EenVandaag, maar sinds begin dit jaar is het een zelfstandig programma dat wordt uitgezonden na het actualiteitenprogramma.

De presentatie wordt echter nog steeds gedaan door zowel de NOS-medewerkers Dominique van der Heyde, Pim van Galen en Ferry Mingelen als door hun collega’s Pieter Jan Hagens (AVRO), Tijs van den Brink (EO) en Sven Kockelmann (KRO). Vanaf september verandert dat dus.

Minister President

Alleen de NOS heeft nog gesprek met premier (Foto: NRC)


Bron: ANP


8271 views


Beloning voor goede polygame man

29-06-2011 @ 13:47 •  Redactie
print 

De Maleisische staat Kelantan overweegt mannen die met meer vrouwen trouwen te belonen, als ze al hun huwelijken registreren en al hun gezinnen naar behoren onderhouden. De maatregel zou niet zijn bedoeld om polygamie te bevorderen, maar om 'goede mannen' ten voorbeeld te stellen aan anderen.

Veel getrouwde mannen uit Kelantan trekken volgens de autoriteiten naar andere staten of naar het buurland Thailand, om daar in het geheim met een tweede, derde of vierde vrouw te trouwen. Dit stiekeme gedrag zorgt voor problemen thuis, zegt het hoofd van het Ontwikkelingscomité voor Vrouwen, Gezondheid en Gezin, Wan Ubaidah Omar.

In Kelantan werden vorig jaar zestienhonderd polygame huwelijken geregistreerd, maar volgens Wan Ubaidah trouwden in werkelijkheid veel meer mannen met een extra vrouw. "Dit zorgt alleen maar voor problemen", zegt ze. Een beloning voor mannen 'die aan polygamie doen maar hun nieuwe vrouwen niet verstoppen, die al hun gezinnen goed behandelen en onderhouden' zou goed gedrag kunnen bevorderen, zo is het idee.

Ook wil Kelantan polygame mannen aanmoedigen met een weduwe of een gescheiden vrouw te trouwen. Daarvan telt de staat er volgens Wan Ubaidah 25.000 jonger dan 60. De beloning krijgt mogelijk de vorm van een jaarlijkse prijs voor de beste polygame echtgenoot.

Kelantan wordt geregeerd door de Pan-Islamitische Maleisische Partij en is een van de conservatiefste staten van Maleisië. Islamitische mannen mogen in Maleisië maximaal vier echtgenotes tegelijk hebben. Om met een nieuwe vrouw te kunnen trouwen hebben ze wel toestemming nodig van hun andere echtgenote(s) en van het ministerie van religie. Polygamie is niet onomstreden onder de moslims in Maleisië en vrouwenorganisaties hebben actie gevoerd voor strengere regels. Volgens actievoersters is ongeveer vijf procent van alle huwelijken die in het land worden gesloten een polygaam huwelijk.

Uit een vorig jaar gehouden opiniepeiling kwam naar voren dat de meeste kinderen en eerste echtgenotes geen voorstander zijn van polygamie. Voorstanders voeren aan dat polygamie een goed middel is tegen overspel en de huwelijkskansen van ongetrouwde moeders en ex-prostituees vergroot.


Bron: Novum/AP


8157 views


Oranje blijft tweede van de wereld

29-06-2011 @ 13:46 •  Redactie
print 

Het Nederlands voetbalelftal staat op de nieuwste wereldranglijst van de FIFA nog altijd op de tweede plaats. Door twee gelijke spelen, tegen Brazilië en Uruguay, leverde het team van bondscoach Bert van Marwijk wel wat punten in. Wereldkampioen Spanje blijft eerste.

Brazilië zakte van de derde naar de vijfde plaats. Duitsland (van 4 naar 3) en Engeland (van 6 naar 4) gingen de Zuid-Amerikanen voorbij. Mexico kwam door winst van de Gold Cup de top 10 binnen op de negende plek.

Nederland blijft tweede van de wereld
Nederlands elftal blijft tweede van de wereld (Foto: ANP)

Bron: ANP


13905 views


Bevoorradingsprobleem bij Albert Heijn

29-06-2011 @ 13:44 •  Redactie
print 

Albert Heijn kampt met bevoorradingsproblemen van een belangrijk aantal winkels door een computerstoring bij de distributiecentra. Daardoor zijn bij een aantal winkels sommige schappen leeggeraakt. Dat heeft een woordvoerster van de supermarktketen woensdag laten weten.

"Sommige orders van winkels kwamen niet binnen bij de distributiecentra, maar inmiddels is de technische storing verholpen", aldus de zegsvrouw. Circa 100 van de 840 winkels hadden last van de storing. Albert Heijn hoopt dat de voorraden bij alle winkels aan het einde van de dag volledig zijn aangevuld.

Bij de winkels met lege vakken zijn bordjes opgehangen om excuses aan te bieden aan de klanten.

Bevoorradingsprobleem bij Albert Heijn
Bevoorradingsprobleem bij Albert Heijn (Foto: ANP)


Bron: ANP


8093 views


Examenfraude bij ROC in Alkmaar

29-06-2011 @ 13:35 •  Redactie
print 

Het ROC Horizon College in Alkmaar heeft fraude ontdekt bij examens in het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo). Ongeveer vierhonderd mensen die examen hadden gedaan op vmbo-, havo- of vwo- niveau krijgen voorlopig geen diploma. De school heeft de Inspectie van het Onderwijs ingelicht, laat een woordvoerder weten.

De fraude kwam vorige week aan het licht. Dinsdagavond heeft een 'crisisteam' van de onderwijsinstelling vierhonderd ouders en leerlingen gebeld om hen te vertellen dat de diploma-uitreikingen zijn uitgesteld. Die zouden donderdag en volgende week plaatsvinden.

Om wat voor fraude het gaat wil de zegsman niet kwijt, omdat dat het interne onderzoek zou 'vertroebelen'. Ook wil hij niet zeggen wat voor maatregelen er zijn getroffen. Hij hoopt dat er 'heel snel' duidelijkheid komt.

Het gaat om vierhonderd leerlingen vanaf 15 jaar die eindexamen hebben gedaan in een aantal vakken waarvoor ze eerder zijn gezakt. Een deel van hen is meerderjarig. "Wie geslaagd is krijgt een diploma", verzekert de woordvoerder. "Wie niets misdaan heeft, heeft niets te vrezen."

Het Horizon College laat in een verklaring weten de situatie 'ten zeerste' te betreuren. Het college neemt fraude hoog op en kondigt aan dat aangifte wordt gedaan als vaststaat dat fraude is gepleegd.


Bron: Novum


6749 views


Noord-Korea heeft gedreigd een 'genadeloze heilige vergeldingsoorlog' tegen Zuid-Korea te beginnen vanwege smaad door de zuiderburen. De staatstelevisie van het communistische land zond de boodschap woensdag uit.

Het noorden beschuldigt de grenstroepen van het zuiden ervan leuzen te tonen die het Noord-Koreaanse "Leger, systeem en waardigheid belasteren". Noord-Korea noemt de slogans "Bijna een oorlogsverklaring" en bezweert te reageren op iedere verdere provocatie. Volgens Zuid-Koreaanse media zijn onder meer de slogans "Een knuppel is het enige medicijn voor een dolle hond" en "Laten we zwaarden en vuurwapens in het hart van het Noord-Koreaanse leger steken" te zien.

De oorlogsretoriek is niet uniek. Eerder werd met oorlog gedreigd toen het zuiden beeltenissen van de noordelijke leider Kim Jong-il als schietschijf gebruikte. 

North Korea

Noord-Korea dreigt met 'heilige oorlog' (Foto: ANP)


Bron: ANP


10885 views


Duizenden Fords vernield door hagel

29-06-2011 @ 13:26 •   dm Marc (MPG)
print 

Bij de Belgische Ford-fabriek in Genk krijgt het begrip 'hagelnieuw' wel een heel wrange betekenis. Duizenden splinternieuwe wagens zijn dinsdagavond beschadigd door hagelstenen. De schade loopt in de miljoenen.

Volgens de Vlaamse krant Het Belang van Limburg vielen er hagelstenen met een grootte van drie tot vier centimeter uit de lucht. Hierdoor is 95 procent van de nieuwe Fords op het parkeerterrein van de fabriek beschadigd. Het gaat om duizenden auto's van de types Mondeo, Galaxy en S-Max.

De hagelschade is één van de grootste schadegevallen in de geschiedenis van de Belgische autofabriek.
11921 views


Medewerkers van de openbaarvervoerbedrijven GVB, HTM en RET hebben woensdagmiddag op het Plein in Den Haag gedemonstreerd tegen de aangekondigde bezuinigingen en verplichte aanbesteding. Tijdens het protest lanceerde de oppositie een initiatiefwet.

Woensdag ligt het openbaar vervoer in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam buiten de spitsen plat. Honderden medewerkers van de drie bedrijven demonstreren in Den Haag tegen de kabinetsplannen.

Oppositiepartijen PvdA, SP, D66 en GroenLinks willen het voor Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht met een initiatiefwet mogelijk maken een eigen openbaarvervoerbedrijf te hebben. De vier partijen willen dat gemeenten zelf mogen beslissen of ze wel of niet aanbesteden. Zowel de lokale wethouders als het personeel van de vervoersbedrijven zijn tegen de verplichte aanbesteding.

De rechtbanken in Rotterdam en Amsterdam gaven maandag groen licht voor de staking. De stadsvervoerders hadden een kort geding aangespannen. Rond 15.00 uur moet het openbaar vervoer in de drie steden weer op gang komen.


Honderden ov-medewerkers demonstreren in Den Haag (Foto: Novum)


Bron: Novum


2908 views


Grimmige sfeer bij Grieks parlement

29-06-2011 @ 13:22 •  Redactie
print 

De sfeer in Athene wordt grimmiger naarmate het tijdstip van de stemming over het omstreden bezuinigingsplan dichterbij komt. Die stemming wordt in de loop van de middag verwacht, maar donderdag wordt weer gestemd en dan over wetgeving om de bezuinigingen door te voeren.

Betogers raakten woensdagochtend in de buurt van het parlementsgebouw opnieuw slaags met de politie. De botsingen werden in de loop van de dag heviger. De politie vuurde traangasgranaten af.

Donderdag was tevens de tweede dag van stakingen uit protest tegen de bezuinigingen van 28,4 miljard euro en tegen belastingverhogingen en privatiseringen. Er zijn bijna 5.000 agenten op de been om de betogers op afstand te houden van het parlementsgebouw.

Grimmige sfeer bij Grieks parlement
Grimmige sfeer bij Grieks parlement (Foto: ANP)


Bron: ANP


4445 views


Overstromingen als gevolg van zware regenval hebben in het zuiden van de Filipijnen aan zeker 25 mensen, onder wie veel kinderen, het leven gekost. Minstens vijftien mensen worden vermist. Tientallen huizen werden meegesleurd door de modderstromen.

Vijftien van de slachtoffers zijn kinderen onder de 10. De slachtoffers verdronken toen zware regenval dinsdag overstromingen in vijf dorpen veroorzaakte. Rivieren traden buiten hun oevers waardoor een vloedgolf ontstond die op sommige plekken wel drie meter hoog was.

Eerder deze week kwamen vijf mensen om bij overstromingen in het noorden van het land.


Bron: Novum/AP


2316 views


Luchtvaartmaatschappij KLM voert woensdag als eerste maatschappij ter wereld een commerciële vlucht, dus met betalende passagiers, op biokerosine uit. Dit maakte het bedrijf bekend.

Een Boeing 737 met 171 passagiers aan boord vertrekt kort na het middaguur vanaf Schiphol naar Parijs. Staatssecretaris Joop Atsma (Verkeer) is daarbij aanwezig, KLM-directeur Camiel Eurlings vliegt mee. "Vorige week kondigden we aan dat we in september ruim 200 vluchten op biokerosine naar Parijs gaan uitvoeren. Nu schrijven we echt geschiedenis."

De Inspectie Verkeer en Waterstaat heeft toestemming gegeven voor de vlucht. "Ook vliegtuigfabrikant Boeing is nauw betrokken geweest bij het mogelijk maken van deze eerste vlucht", aldus KLM.

De maatschappij gebruikt voor deze vluchten brandstof gemaakt van afgewerkt frituurvet.


Bron: ANP


6297 views


In Saudi-Arabië zijn zeker vijf vrouwen opgepakt omdat ze achter het stuur van een auto waren gekropen. Dat heeft een Saudische burgerrechtenactiviste bekendgemaakt. In Saudi-Arabië is het vrouwen verboden auto te rijden. Steeds meer van hen komen echter tegen dat verbod in opstand. Wat er gaat gebeuren met de vrouwen die zijn gearresteerd, is onbekend.

Hoge Saudische geestelijken hebben fatwa's uitgevaardigd waarin het besturen van auto's door vrouwen wordt verboden. Ze beweren dat deze maatregel helpt bij het indammen van de ondeugd en de verleiding, omdat vrouwelijke bestuurders de vrijheid zouden hebben hun huizen te verlaten en omgang met mannen te hebben.


Saudische vrouwen opgepakt wegens autorijden (Foto: Novum)


Bron: Novum/AP


7262 views


Jeugdwerkloosheid laagste van Europa

29-06-2011 @ 11:51 •  Redactie
print 

De jeugdwerkloosheid in Nederland was in het eerste kwartaal van dit jaar de laagste van alle lidstaten van de Europese Unie. De jeugdwerkloosheid bedroeg 7,4 procent, wat inhoudt dat een op de veertien jongeren van 15 tot 25 jaar werkloos was. Het Europese gemiddelde was een op de vijf, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag.

Na Nederland waren in Duitsland en Oostenrijk de minste jongeren werkloos. In de meeste Zuid-Europese landen was de jeugdwerkloosheid meer dan een kwart. Koploper is Spanje met 44 procent. Ook in veel Oost-Europese landen was de werkloosheid onder jongeren vrij hoog. Van de lidstaten in West-Europa was alleen in Ierland de jeugdwerkloosheid hoger dan 25 procent.

De jeugdwerkloosheid in Nederland behoort al jaren tot de laagste van de EU. Net als in de rest van Europa liep het aantal jeugdige werklozen door de economische crisis vanaf eind 2008 snel op. Sinds de tweede helft van 2010 is de werkloosheid onder jongeren weer licht afgenomen.


Jeugdwerkloosheid laagste van Europa (Foto: Novum)


Bron: Novum


4941 views


Toeristen weren uit coffeeshop mag

29-06-2011 @ 11:35 •  Redactie
print 

Mensen die niet in Nederland wonen mag de toegang tot een coffeeshop worden ontzegd. Dat heeft de Raad van State woensdag bepaald. Volgens het hoogste bestuursorgaan is een zogenoemd ingezetenencriterium niet in strijd met het Europees recht en de Nederlandse grondwet.

Volgens de Raad van State maakte een ingezetenencriterium weliswaar inbreuk op het Europese recht van het vrij verrichten van diensten, maar is die inbreuk toegestaan om het drugstoerisme en de daarmee gepaard gaande overlast tegen te gaan. Het ingezetenencriterium is ook niet in strijd met de grondwet, omdat er volgens de Raad van State 'objectieve en redelijke gronden' zijn voor het indirecte onderscheid naar nationaliteit.

De uitspraak van de Raad van State is een opsteker voor minister van Veiligheid en Justitie Ivo Opstelten (VVD). De bewindsman wil dat coffeeshops binnenkort alleen nog maar toegankelijk zijn met een pasje dat alleen verkrijgbaar is voor wie in Nederland woont. Dit betekent dat toeristen geen wiet meer kunnen kopen in Nederland.

De Raad van State deed uitspraak in de zaak van een coffeeshop die door de gemeente Maastricht was gesloten. Toenmalige burgemeester Gerd Leers (CDA) had coffeeshop Easy Going niet mogen sluiten op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). De Raad van State bepaalde woensdag dat dat niet had gemogen. Gemeenten mogen de verkoop van softdrugs niet buiten de Opiumwet om reguleren.


Bron: Novum


7866 views


Wie voor een habbekrats een enorme tampeloeris wil, moet even afreizen naar Londen. Een verpleger van de Britse evenknie van 'onze' GGD biedt een penisvergroting aan voor slechts 120 pond, omgerekend nog geen 135 euro. Het enige dat de 'dokter' hiervoor hanteert, is een kitspuit uit een willekeurige doehetzelfzaak.

Kwaliteitskrant The Sun heeft ontdekt dat ene Jeremy Luke Castle in zijn 'smoezelige' flat klanten voorziet van een grotere penis. Terwijl zijn drie katten rond de behandeltafel lopen, zet Castle een siliconenspuit in je edele delen. Hoewel deze praktijken dodelijk kunnen zijn, is een dergelijke behandeling niet illegaal.

Castle, die online adverteert met 'Enlarge your penis now!', geeft toe geen opleiding tot penisvergroter te hebben genoten. "Het is dan ook geen hoogstaande wetenschap", verklaart hij. "Het scrotum is heel eenvoudig. Het is gewoon een kwestie van de spuit op de juiste plek er indrukken en spuiten."

Er is geen enkele wet die de praktijken van Castle verbiedt. "Ik gebruik siliconen geschikt voor medische doeleinden. Alle apparatuur wordt vooraf ontsmet. Het is niet echt gevaarlijk. Spuit je echter in een bloedvat, dan gaat de patiënt dood." De katten worden tijdens de operatie de kamer uitgebonjourd, zo verdedigt hij zich. "Ik ben een gespecialiseerd verpleegkundige, dit is slechts een bijbaantje voor mij.


Bron: The Sun


22326 views


Brabantse gemeenten druk met stormschade

29-06-2011 @ 11:11 •  Redactie
print 

Gemeentelijke werkploegen in de regio Vught, Boxtel en Den Bosch hebben de handen vol aan het opruimen van de stormschade door het noodweer dat dinsdagavond over Nederland trok. Woordvoerders van de gemeenten Vught en Boxtel lieten woensdag weten dat eerst de doorgaande routes voor het verkeer vrijgemaakt worden van omgevallen bomen en afgewaaide takken.

Volgens een eerste schatting zijn in het gebied honderden bomen omgewaaid. "Daaronder zijn enkele majestueuze bomen bij die met kluit en al uit de grond zijn getrokken", aldus een woordvoerder van de gemeente Boxtel.

Brabantse gemeenten druk met stormschade
Brabantse gemeenten druk met stormschade (Foto: ANP)


Bron: ANP


7453 views


Rusland heeft de levering van elektriciteit aan Wit-Rusland stopgezet. Moskou wil dat Minsk eerst zijn achterstallige betalingen voldoet.

Wit-Rusland importeert maar ongeveer tien procent van zijn stroom uit Rusland. Dat deze toevoer nu is afgesneden heeft dus geen dramatische gevolgen. Wel wordt de financiële druk op het in een zware economische crisis verkerende Wit-Rusland steeds groter.

Moskou was sinds de ineenstorting van de Sovjet-Unie in 1991 de belangrijkste bondgenoot van Minsk. In de loop der jaren heeft het evenwel steeds meer economische steun ingetrokken. Volgens deskundigen heeft Wit-Rusland minstens zes miljard euro aan leningen nodig om enigszins op de been te kunnen blijven.


Bron: Novum/AP


5462 views


Vrouw martelt overspelige vriend

29-06-2011 @ 10:50 •   dm Ronald (Djeez)
print 

De politie van het Californische Madera heeft een 33-jarige vrouw opgepakt. Zij heeft haar vriend gegijzeld en vervolgens gemarteld. De arme man was namelijk vreemdgegaan.

Na een tip dat een man tegen zijn wil werd vastgehouden, besloten agenten poolshoogte te nemen. Eenmaal ter plaatse werd een naakte man aangetroffen in de struiken op het erf. De geslagen man hield zich schuil voor zijn furieuze vriendin.

In het huis stuitte de politie naast vriendinlief Sabrina Renee Robinson ook onder andere op handboeien, beensteunen, een jachtgeweer, een mes en munitie. Volgens de recherche heeft Robinson de borst van haar vriend verbrand met kaarsvet, hem geslagen met de loop van een geweer en hem bedreigd met een mes.

De vrouw was door het lint gegaan toen ze ontdekte dat haar vriend buiten de deur had geneukt. Robinson is opgepakt en wordt aangeklaagd voor onder meer bedreigingen, wederrechtelijke vrijheidsberoving en mishandeling.


Bron: KTLA


13177 views


De overvallers die in de nacht van dinsdag op woensdag een geldtransportbedrijf in Amsterdam Zuidoost overvielen, hebben de politie opgewacht en beschoten met mitrailleurs. Na een wilde achtervolging over de A2 werd de politie bij Eindhoven opnieuw bedreigd met de automatische wapens. De agenten hebben de achtervolging toen gestaakt, zei een politiewoordvoerder op Radio 1.

De overvallers zitten inmiddels waarschijnlijk in het buitenland. Rond 03.00 uur bliezen ze de pui van het bedrijf op met explosieven. Toegesnelde agenten werden meteen onder vuur genomen. "Ik heb een van de beschoten politieauto's gezien en het mag een wonder heten dat er geen collega's gewond zijn geraakt", zei de woordvoerder.

De agenten hadden volgens hem geen kans om terug te schieten. Het kwam volgens hem vooral neer op wegduiken voor de kogelregen. De daders vluchtten in twee auto's. De politie achtervolgde hen. Bij Waardenburg crashte een voertuig van de daders.

Ze dwongen een automobilist met hun vuurwapens tot stoppen en vervolgden hun weg in zijn auto. Ook hierbij vielen geen gewonden. Bij Eindhoven werden de achtervolgende agenten opnieuw bedreigd. "Uiteindelijk gaat het leven toch boven alles, dus is de achtervolging toen gestaakt."

De politie doet er volgens de woordvoerder alles aan om de overvallers te pakken te krijgen. Daarom blijft de A2 bij knooppunt Deil lange tijd afgesloten voor forensisch onderzoek. De A2 richting Utrecht gaat volgens de Verkeersinformatiedienst pas om 09.00 uur open, de rijbaan richting Den Bosch pas rond 10.00 uur. Vanaf de A15 kan ook niet naar de A2 worden gereden. Op alternatieve routes staan inmiddels flinke files.


Bron: Novum


12029 views


De meeste verpleeg- en verzorgingshuizen doen niet genoeg om brand te voorkomen. Als brand uitbreekt, is er niet op elk tijdstip genoeg personeel om alle bewoners te evacueren. Dat stelt de Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding woensdag in het AD.

De vereniging uit haar zorgen naar aanleiding van de brand in zorgcentrum De Geinsche Hof in Nieuwegein. Door die brand kwamen negen bewoners op de intensive care terecht.

Zorgcentra zouden de 'meest basale' zaken niet op orde hebben. "Ik zie nog steeds dat nooduitgangen geblokkeerd zijn", zegt brandpreventiespecialist van de NVBR Charles Meijer in de krant. Daarnaast zouden er vaak nog brandgevaarlijke bankstellen in de gang staan die ook nog eens de weg blokkeren.

De onderbezetting in de tehuizen zou een grote rol spelen bij het verwaarlozen van de brandveiligheid. "Als een verpleegkundige in grote haast tientallen keren per dag door brandwerende deuren moet, zal hij die waarschijnlijk openzetten", legt Meijer uit.

De NVBR wil nieuwe afspraken maken met de koepel van zorgondernemers. De koepel stelt dat de situatie in de meeste instellingen onder controle is, maar sluit niet uit dat het beter kan.

De burgemeester van Nieuwegein, Frans Backhuijs, liet dinsdag weten dat wordt onderzocht wat er voor en tijdens de brand in De Geinsche Hof is gebeurd.


Bron: Novum


3028 views


Paus twittert voor de eerste keer

29-06-2011 @ 10:05 •  Redactie
print 

Paus Benedictus XVI heeft dinsdag voor de eerste keer getwitterd. Hij kondigde op de microblogdienst de lancering van een nieuwswebsite van het Vaticaan aan.

Benedictus (84) twitterde: 'Beste vrienden, ik heb net News.va gelanceerd. Geloofd zij onze heer Jezus Christus! Met mijn gebeden en zegen, Benedictus XVI'.

De nieuwsportal voegt informatie van verschillende media van het Vaticaan - waaronder radio en televisie - samen. Het is de jongste poging van het Vaticaan om zijn boodschap onder een groter publiek te verspreiden.


Paus twittert voor de eerste keer (Foto: Novum)


Bron: Novum/AP


6855 views


'Haren beste gemeente om te wonen'

29-06-2011 @ 10:01 •  Redactie
print 

Haren is de beste gemeente om te wonen. Dat is de conclusie van het jaarlijkse onderzoek naar de beste gemeenten van weekblad Elsevier en Bureau Louter. Volgens het onderzoek zijn in de Groningse gemeente alle ingrediënten aanwezig voor goed wonen.

Het weekblad en het onderzoeksbureau beoordeelden de 418 gemeenten op 101 aspecten. Er werd onder meer gekeken naar de kwaliteit van de woonomgeving, de voorzieningen, de veiligheid en de bereikbaarheid. Haren wint vanwege de 'prachtige huizen en lanen', de 'saamhorige gemeenschap' en omdat er weinig sprake van overlast is.

De gemeente Haren staat al jaren in de top tien, maar laat dit jaar de traditionele winnaars uit het Gooi achter zich. Haarlem is de beste grote gemeente om te wonen. De beste kleine gemeente is het Gelderse Rozendaal. In Groningen ligt niet alleen de winnende gemeente maar ook de hekkensluiter. Dat is de gemeente Bellingwedde.


Bron: Novum


5787 views


Verhagen wil veel meer elektrische auto's

29-06-2011 @ 09:58 •  Redactie
print 

In 2025 moeten er zevenhonderdduizend elektrische auto's in Nederland rijden. Nog deze kabinetsperiode moeten er vijftienduizend tot twintigduizend van dergelijke auto's bij komen. Momenteel rijden er ongeveer zevenhonderd elektrische auto's in Nederland. Dat wil minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie Maxime Verhagen (CDA) veranderen.

De bewindsman gaat hiertoe overleggen met gemeenten, provincies en bedrijven. Dat bevestigt een ingewijde na een bericht hierover in De Telegraaf. Om het bezit te stimuleren werd eerder al aangekondigd dat de gunstige regelingen voor deze auto's voorlopig van kracht blijven. Zo hoeft er geen wegenbelasting voor te worden betaald.

Verhagen wil onder meer bekijken of samenwerking mogelijk is bij het aanleggen van een netwerk van oplaadpunten voor elektrische auto's. De bewindsman maakt dat woensdagmiddag bekend bij de presentatie van een nieuwe elektrische auto van Opel.


Bron: Novum


3673 views


Egypte slaat protesten hardhandig neer

29-06-2011 @ 08:08 •  Redactie
print 

Egyptische veiligheidstroepen hebben dinsdagavond traangas ingezet om zo'n vijfduizend betogers uiteen te drijven in het centrum van Caïro. Tientallen mensen raakten gewond. Het is de ernstigste onrust sinds de volksopstand eerder dit jaar.

De meeste demonstranten zijn familieleden van de meer dan 850 dodelijke slachtoffers die vielen tijdens de revolutie die tot het aftreden van oud-president Hosni Mubarak leidde. De betogers zijn boos over de langzame gang van zaken rond de vervolging van degenen verantwoordelijk voor de slachtoffers.

De confrontatie begon dinsdag toen veiligheidstroepen een sit-indemonstratie van familie van de omgekomen demonstranten bij een gebouw van de staatstelevisie opbraken. Dinsdagavond kwamen de betogers opnieuw samen voor het ministerie van binnenlandse zaken, waar het tot confrontaties met de veiligheidstroepen kwam. De onrust verplaatste zich vervolgens naar het Tahrirplein, het centrum van de volksopstand begin dit jaar. Toen de demonstranten met stenen begonnen te gooien, zette de veiligheidstroepen traangas is.

De demonstranten vergeleken het machtsvertoon van de veiligheidstroepen met dat door die van Mubarak, vlak voor zijn val. "Het geweld van de veiligheidstroepen is hetzelfde", zegt Al Maataz Hassan, een ingenieur. "Ze beschuldigen de mensen ervan tuig te zijn en slaan de protesten dan hardhandig neer. Het is dezelfde mentaliteit als voor de revolutie."


Bron: Novum/AP


4946 views


Ook kleinkinderen van immigranten moeten als allochtoon worden aangemerkt. Dat zegt PVV-Kamerlid Joram van Klaveren woensdag op nu.nl en in De Telegraaf.

De derde generatie zou ook allochtoon moeten worden genoemd omdat de problemen die ze veroorzaken anders op het conto van autochtonen komen te staan in bijvoorbeeld de CBS-statistieken. Zo zou geen inzicht meer te krijgen zijn in de voortgang van hun integratie.

"Niet-westerse allochtonen zijn nog altijd oververtegenwoordigd in de criminaliteitscijfers. Straks zien we dat niet meer, omdat ze te boek staan als autochtoon", stelt Van Klaveren.

GroenLinks-Kamerlid Tofik Dibi noemt het voorstel op nu.nl 'symbolische prietpraat'. Volgens hem gaat het om 'oerhollandse kinderen' die Van Klaveren misschien wel gaan verzorgen op zijn oude dag.

De PVV pleit woensdag bij minister van Binnenlandse Zaken Piet Hein Donner (CDA) voor het plan bij een vergadering over integratie. Tachtig procent van de derde generatie allochtonen is jonger dan 10 jaar.


Bron: Novum


21611 views


Het Griekse parlement neemt naar verwachting woensdag vroeg in de middag een besluit over een omvangrijk bezuinigingsprogramma dat het land voor een bankroet moet behoeden. Als de volksvertegenwoordiging akkoord gaat, maakt dat de weg vrij voor miljardensteun van de Europese Unie en het Internationaal Monetair Fonds (IMF).

Premier George Papandreou heeft het parlement met klem opgeroepen met zijn besparingsplannen in te stemmen. Als het land verdere noodleningen van de EU en het IMF misloopt, zal het naar verwachting zeer binnenkort niet meer aan zijn betalingsverplichtingen kunnen voldoen.

Een overgroot deel van de Griekse bevolking is fel tegen de ingrijpende bezuinigingen. De plannen leidden de afgelopen tijd tot massale en soms gewelddadige betogingen. Dinsdag begon een tweedaagse landelijke staking en waren in het hele land opnieuw vele duizenden demonstranten op de been.

Grieks parlement beslist over bezuinigingen
Grieks parlement beslist over bezuinigingen (Foto: ANP)


Bron: ANP


3551 views


Treinen volgens aangepast schema

29-06-2011 @ 07:17 •  Redactie
print 

Her en der in het land rijden woensdagmorgen geen treinen als gevolg van het noodweer dat over het land is getrokken. In het hele land wordt met een aangepast schema gereden. Op de trajecten waar er wel treinverkeer mogelijk is, wordt in elk geval twee keer per uur gereden. Dat zei een woordvoerster van de NS.

De problemen zijn het gevolg van blikseminslag en ook harde wind, waardoor bomen op het spoor zijn beland. Vooral het hart van Brabant is getroffen.


Bron: ANP


4623 views


Een zwangere vrouw met een baby in stuitligging moet veel beter worden gewezen op de risico’s van een keizersnede voor zichzelf en haar toekomstige kinderen dan nu gebeurt. Daarvoor pleiten drie gynaecologen en een vrouwenarts deze week in Medisch Contact.

In 2000 publiceerde medisch tijdschrift The Lancet over een onderzoek naar de risico’s van stuitbevallingen. De conclusie was helder: voor een kind in een stuitligging is een keizersnee beter dan een stuitgeboorte, waarbij niet het hoofdje maar de stuit eerst naar buiten komt.

In de afgelopen tien jaar is het aantal keizersnedes bij stuitligging dramatisch gestegen. Daardoor zijn 77 baby’s in leven gebleven die voordien rond de geboorte gestorven zouden zijn. Daarentegen zijn er 19 extra overleden als gevolg van de complicaties bij de keizersnede. Per saldo is dus in 58 gevallen babysterfte voorkomen.

Volgens de auteurs van het artikel staat tegenover een daling in de babysterfte bij stuitbevalling wel een stijging in het risico op moerdersterfte of andere complicaties bij de moeder, ook in volgende zwangerschappen. Zo kan het litteken dat overblijft na de keizersnede bij een volgende bevalling voor ernstige complicaties zorgen, zoals levenslange handicaps bij een kind of zelfs de dood.

De artsen pleiten ervoor om het in hun ogen 'misplaatste optimisme’ over keizersnedes bij stuitbevallingen te temperen.

'Ook risico’s keizersnee bij stuitligging’
'Ook risico’s keizersnee bij stuitligging’ (Foto: ANP)


Bron: ANP


4683 views


Chavez verschijnt op Cubaanse televisie

29-06-2011 @ 06:59 •  Redactie
print 

De Venezolaanse president Hugo Chávez heeft dinsdag (lokale tijd) zijn gezicht laten zien op de Cubaanse televisie. De staatsomroep toonde beelden van hem in gesprek met de Cubaanse leider Fidel Castro, zijn vriend en bondgenoot.

De laatste tijd deden veel geruchten de ronde over de gezondheid van Chávez. Het socialistische staatshoofd van Venezuela werd begin deze maand in Havana geopereerd, naar verluidt aan een gezwel in zijn bekkenstreek. Sindsdien verscheen hij niet meer in het openbaar en stopte hij zelfs een tijdje met twitteren over nieuwsontwikkelingen in zijn land.

Chávez verschijnt op Cubaanse televisie
Chávez verschijnt op Cubaanse televisie (Foto: ANP)


Bron: ANP


3409 views


Verkeerschaos verwacht op A2 en A15

29-06-2011 @ 06:57 •  Redactie
print 

Op de A2 en de A15 wordt woensdagochtend bij knooppunt Deil een verkeerschaos verwacht. Na een overval en een achtervolging is bij Waardenburg een voertuig gecrasht en in brand gevlogen, meldt de Verkeersinformatiedienst. De A2 zou tot 10.00 uur afgesloten blijven.

Omrijden via de A27 is geen serieuze optie omdat die daar helemaal niet op is berekend. Weggebruikers die van oost naar west gaan of omgekeerd kunnen het beste via de A12 of de A50 en A59 rijden. Weggebruikers tussen noord en zuid kunnen het beste rijden via de A16 en de A50.

Dinsdagnacht is rond 03.00 uur een geldtransportbedrijf in Amsterdam overvallen. De daders vluchtten via de A2 richting het zuiden in twee voertuigen. Een voertuig crashte uiteindelijk op de A2 bij Waardenburg. De overvallers dwongen een automobilist met hun vuurwapens tot stoppen en vervolgden hun weg in zijn auto.


Submitter: Crazy-M  -   Bron: Novum


7040 views


Speurhonden snappen dealende bejaarde

29-06-2011 @ 06:55 •  Redactie
print 

Australische speurhonden hebben een 74-jarige vrouw ontmaskerd als vermoedelijke drugsdealer. De vrouw werd aangehouden op het belangrijkste treinstation van Sydney met ruim 40 zakjes cannabis in haar handtas. Dat meldde de lokale politie woensdag.

Een woordvoerder van de politie sprak van een verrassende vangst. "Dit was zeker niet wat wij verwachtten", zei hij. Nadat de bejaarde vrouw was ingerekend, werd haar woning doorzocht. Daarbij werd nog meer wiet gevonden. Zij is aangeklaagd wegens het bezitten en verkopen van verboden middelen.


Bron: ANP


5412 views


Het openbaar vervoer in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag ligt woensdag opnieuw voor een groot deel stil. Tussen ongeveer 9 uur 's ochtends en 3 uur 's middags kunnen reizigers geen gebruik maken van de bus, tram en metro. In tegenstelling tot eerdere berichten is het reizen tijdens de spits niet gratis.

De stakingen richten zich tegen de openbare aanbesteding en de bezuinigingsmaatregelen die het kabinet voor het openbaar vervoer in de drie steden in petto heeft. Het kabinet denkt met de maatregelen tientallen miljoenen euro's te kunnen besparen. De afgelopen maanden legde het personeel van de vervoersbedrijven al meerdere keren het werk neer uit ongenoegen over het voorgenomen kabinetsbeleid.

Vervoersbedrijven GVB, RET en HTM probeerden de acties nog te voorkomen via een kort geding. De rechters oordeelden maandag echter dat de vakbonden en het personeel van de bedrijven het stakingsrecht mogen uitvoeren.

De actievoerders gaan woensdag in Den Haag demonstreren voor het gebouw van de Tweede Kamer.


Bron: ANP


3497 views


NAVO-heli's doden militanten op dak hotel

29-06-2011 @ 03:15 •  Redactie
print 

Helikopters van de internationale troepenmacht ISAF hebben in de Afghaanse hoofdstad Kabul het vuur geopend op militanten die zich verschanst hadden op het dak van een hotel dat zij eerder hadden aangevallen. Drie opstandelingen zijn gedood, meldde een woordvoerder van de NAVO woensdag.

De autoriteiten meldden eerder dat minstens vijf militanten het Intercontinental Hotel, dat populair is bij westerlingen en Afghaanse regeringsfunctionarissen, waren binnengedrongen. Volgens de Afghaanse televisiezender Tolo TV zijn er doden en gewonden gevallen. De politie wilde alleen bevestigen dat meerdere agenten gewond zijn geraakt.


Bron: ANP


4550 views


Een Egyptische telecommagnaat heeft zich de woede van islamitische hardliners op de hals gehaald. Hij plaatste op het internet een cartoon van Mickey Mouse met een baard en een gesluierde Minnie Mouse. De ultraconservatieve salafisten menen dat de cartoon de islam belachelijk maakt.

De salafisten zijn online een campagne gestart en hebben de Egyptenaren opgeroepen de bedrijven van de telecommagnaat, Naguib Sawaris, te boycotten. Sawiris is onder andere eigenaar van Mobinil en Orascom Telecom.

Sawiris, die ook in de politiek actief is, staat een seculier Egypte voor. Hij heeft na de val van de Egyptische president Hosni Mubarak een politieke partij opgericht die een scheiding van kerk en staat bepleit.

Enkele dagen nadat de cartoon was verschenen, verontschuldigde Sawiris zich op Twitter voor de afbeelding. "Ik bied mijn excuses aan aan degenen die dit niet zien als een grap; ik vond het gewoon een grappig plaatje en bedoel het niet respectloos. Het spijt me", schreef hij.

Inmiddels hebben zeker vijftien salafistische advocaten een zaak aangespannen tegen Sawiris. Bovendien zijn op Facebook pagina's aangemaakt met namen als 'Wij haten je Mickey Sawiris'. De cartoons zijn een nieuwe bron van sektarische spanningen in Egypte.


Bron: Novum/AP


13582 views


'Schip hulpkonvooi Gaza gesaboteerd'

29-06-2011 @ 00:55 •  Redactie
print 

Een van de tien schepen van het hulpkonvooi voor Gaza is gesaboteerd. Iemand heeft de schroef van het schip, dat in de haven van Piraeus, bij de Griekse hoofdstad Athene ligt, onklaar gemaakt. Dit hebben Zweedse activisten dinsdag bekendgemaakt. Zij deelden tevens mee dat de bewaking rond de flottielje is opgeschroefd.

'Vijandige duikers' maakten de schroef onklaar, zeiden de Scandinavische organisatoren van het konvooi. Het herstel van de schade aan hun schip Juliano zal enkele dagen in beslag nemen. De Zweden delen de Juliano met pro-Palestijnse activisten uit Noorwegen en Griekenland.

"We hebben de bewaking rond de schepen uitgebreid", zei Dimitris Plionis, een vertegenwoordiger van de flottielje. "We houden alles 24 uur per dag in de gaten." Volgens hem zijn de saboteurs zeer vakkundig te werk gegaan en hebben ze een achtergrond in het leger of de inlichtingendienst. Voor Torstein Dahle, leider van de Noorse delegatie, is iemand bereid 'zeer ver te gaan om te voorkomen dat de flottielje uitvaart'.

Vele tientallen activisten willen binnenkort met een vloot van tien schepen naar Gaza varen, om zo Israëls zeeblokkade van het gebied te doorbreken. Vorig jaar ging een gelijksoortige missie op weg naar Gaza. Negen Turkse activisten kwamen om het leven toen Israëlische commando's het schip waarop zij meevoeren enterden.

Israël zegt ook nu niet te zullen toestaan dat de zeeblokkade wordt doorbroken.


Bron: Novum/AP


4060 views


De NS gaat woensdag weer volgens de reguliere dienstregeling rijden. Het is echter nog niet uit te sluiten dat het noodweer schade aanricht aan het spoor. Daarom zijn woensdag mogelijk toch nieuwe ingrepen in de dienstregeling noodzakelijk. Dat heeft de NS dinsdagavond bekendgemaakt.

Omdat het noodweer Nederland vooral dinsdagavond en -nacht teistert, is er volgens een woordvoerder van de NS behoorlijk wat tijd om eventuele schade te herstellen.

Het staartje van het noodweer verlaat het land via het noordoosten echter pas in de ochtend. Daarom worden in Amersfoort, een centraal punt, bussen bij het station gestald om eventuele problemen de baas te kunnen.

"Maar de mogelijkheden van vervoer per bus moeten niet worden overschat. Voor het vervoeren van 1200 reizigers, moeten ruim honderd bussen worden ingezet", aldus de woordvoerder. Daarom blijft het advies aan reizigers voor vertrek zich te informeren over de situatie op het spoor van kracht.

Door zware windstoten kunnen onder meer takken en bomen op het spoor terechtkomen. Ook kan blikseminslag in elektrische apparaten voor problemen zorgen. Dinsdag rond 20.30 uur was de situatie op het spoor volgens de woordvoerder echter rustig.

Ook op de stations was het veel rustiger dan normaal. "Dat wijst erop dat veel mensen hebben besloten thuis te blijven vanwege het noodweer."


Treinen woensdag volgens normale dienstrooster (Foto: Novum)


Bron: Novum


3668 views


Veel hoogleraren noemen zich atheÔst

29-06-2011 @ 00:31 •  Redactie
print 

Van alle hoogleraren in Nederland noemt 44 procent zich atheïst. Het percentage atheïsten onder de totale Nederlandse bevolking is 14 procent.

Dat blijkt uit onderzoek van christelijke discussieplatform ForumC naar de invloed van levensbeschouwing op wetenschap. Het onderzoek werd dinsdag gepubliceerd.

De meeste niet-gelovige hoogleraren zijn te vinden in de vakgroep biologie. Gelovige wetenschappers houden zich vooral bezig met filosofie en vanzelfsprekend met theologie.


Bron: ANP


6774 views


Gebruikersnaam 
Wachtwoord
 
Video's