'Bij brand geen lift' ligt onder vuur

Iedereen kent de uitdrukking 'Bij brand geen lift' wel. Die uitdrukking ligt nu onder vuur want als het aan René Hagen (Lector brandpreventie aan de Brandweeracademie) ligt worden op korte termijnen liften juist wél ingezet als vluchtweg, en dan met name in seniorencomplexen. Hij wil de discussie aanslingeren in het kader van de brandpreventieweken die vandaag van start gaan. 

Hagen: "Een lift is bij brand in een seniorencomplex vaak juist de meest veilige én enige vluchtweg voor een oudere die niet in staat is om zelf via een trap te vluchten". Hij geeft als voorbeeld een bejaarde die slecht ter been is en met een rollator niet verder komt dan de trap. In zo'n geval geeft vluchten met de lift een hogere kans op het overleven van de brand dan bovenaan de trap wachten op hulp. Statistisch gezien zijn senioren 2,7 keer vaker slachtoffer dan andere leeftijdsgroepen. 

Volgens de lector moet er daarom serieus overwogen worden om liften wel te gebruiken bij het vluchten bij brand: "Dit is op korte termijn waarschijnlijk de oplossingsrichting voor de ontvluchtingsproblematiek bij ouderen in seniorencomplexen” aldus Hagen. Hij stelt dat met een kleine aanpassing zoals bijvoorbeeld een noodstroomaccu, bestaande liften ingezet kunnen worden om als vluchtweg te dienen in seniorencomplexen. 

Hij besluit: "Dan zijn de alternatieven om de trap te gebruiken of bij voorbaat niet vluchten,  absoluut slechtere opties. Er moet snel onderzoek komen naar het op korte termijn kunnen gebruiken van de vluchtmogelijkheden van bestaande liften. Natuurlijk zullen we daarbij ook overwegen of we als brandweer onze eigen manier van werken als het gaat om gebruik maken van liften in dergelijke gebouwen moeten aanpassen. Doel blijft altijd hoe ouderen zo goed mogelijk geholpen kunnen worden door de juiste voorzieningen of indien noodzakelijk door de brandweer."


Promotiefilmpje brandpreventieweken 2017: doe de deur dicht!