Fors meer boetes voor bellen tijdens rijden

Het aantal boetes voor niet-handsfree bellen achter het stuur is fors toegenomen. In de maanden mei tot en met augustus is hier bijna 26.300 keer een bon voor uitgeschreven, tegen een kleine 21.000 keer in dezelfde periode vorig jaar. De stijging komt doordat de politie scherper let op bellen tijdens het rijden, zegt het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Uit de cijfers van Veiligheid en Justitie, Openbaar Ministerie, politie en het Centraal Justitieel Incassobureau blijkt dat in de vier maanden in totaal ruim 3,41 miljoen verkeersovertredingen zijn geconstateerd. Dat wijkt niet veel af van dezelfde periode vorig jaar toen dit aantal 3,39 miljoen was. Het merendeel betrof overschrijding van de maximumsnelheid: 2,93 miljoen.

Ook het niet dragen van een gordel (van 12.900 naar 14.200) of helm (van 4000 naar 4200) is vergeleken met vorig jaar vaker beboet, net als fietsen zonder licht (van 1900 naar 2900). Het negeren van verkeerslichten is juist minder bestraft (van 110.500 naar 105.700).

Het aantal verkeersovertreders met een buitenlands kenteken dat een boete op de mat heeft gekregen neemt toe: ruim 421.500 tegen een kleine 373.500 vorig jaar. Bij Duitsers en Belgen is dit het vaakst gebeurd. Polen komen op de derde plek.

Fors meer boetes voor bellen tijdens rijden
Fors meer boetes voor bellen tijdens rijden (Foto: ANP)