Stijging aantal Oktoberfeesten in Nederland

Afgelopen zaterdag is het Oktoberfest in München weer losgebarsten. Het grootste bier- en volksfeest ter wereld, dat zo’n 6 à 7 miljoen bezoekers trekt, duurt nog tot 3 oktober. In navolging van het Oktoberfest worden er ook in ons land weer veel Oktoberfeesten georganiseerd. Oktoberfestfan bracht de Oktoberfeesten in ons land in kaart.

Stijging
Het platform Oktoberfestfan deed onderzoek naar het aantal Oktoberfeesten dat dit jaar wordt georganiseerd. Dit jaar is er een lichte stijging te zien ten opzichte van vorig jaar. Er worden in Nederland dit jaar bijna 200 feesten georganiseerd. De meeste feesten vinden plaats in oktober, maar ook vinden er eind september al veel feesten plaats. Zo’n 10% van de feesten is nieuw ten opzichte van vorig jaar.

De feesten die in kaart zijn gebracht, zijn “openbare” feesten die in een dorp of stad worden georganiseerd. Opvallend is dat 40% van die feesten meerdaags is. Meer organisatoren dan vorig jaar grijpen de gelegenheid aan het vieren van hun Oktoberfeest te verdelen over verschillende dagen, met bijvoorbeeld een matinee op zondag.

Themafeesten
Naast de “grotere” feesten vinden er tientallen kleinere Oktoberfeesten als bedrijfsfeesten, studentenfeesten, familiefeesten en feesten van verenigingen plaats met het thema Oktoberfest. Ook is het thema populair voor bedrijfsfeesten.

De meeste Oktoberfeesten worden georganiseerd in het Oosten van het Land, Brabant en Limburg. Het grootste en meest langdurende feest van Nederland vindt dit jaar wederom plaats in Sittard.

Oktoberfeesten in “Nederlandse stijl” worden het meest georganiseerd. “Hiermee bedoelen we Oktoberfeesten met een moderne insteek, dus met moderne muziek en vaak ook een apres-ski inslag”, vertelt Eric van Duyvenvoorde van Oktoberfestfan. “Oktoberfeesten met een meer traditionele insteek vinden we dit jaar wederom het meeste in Limburg.

Stijging Oktoberfeesten in Nederland  (Foto: Oktoberfestfan)
Stijging Oktoberfeesten in Nederland (Foto: Oktoberfestfan)