Meer aandacht voor bewoners verpleeghuizen

In 2018 is er 435 miljoen euro extra beschikbaar - in vergelijking met de begroting van Prinsjesdag 2016 – voor een grote verbetering van de kwaliteit verpleeghuiszorg. Dit bedrag is de eerste stap.

In totaal kan op termijn met zo’n 2,1 miljard euro extra per jaar worden voldaan aan de nieuwe normen voor goede zorg met meer tijd en aandacht en vaste gezichten voor bewoners van verpleeghuizen. Komende jaren komt er stapsgewijs geld bij tot dat niveau structureel is bereikt, omdat er een aantal jaar nodig is om voldoende extra medewerkers aan de slag te laten gaan.

Omdat niet alleen in verpleeghuizen extra medewerkers nodig zijn de komende jaren maar bijvoorbeeld ook in de wijkverpleging, ambulancezorg, intensive care en spoedeisende hulp zet het kabinet in op extra inspanningen voor de arbeidsmarkt in de zorg. Voor de periode van 2017 tot 2022 is hiervoor bij elkaar opgeteld circa 350 miljoen beschikbaar.

Samen met zorgaanbieders, zorginkopers, werknemers en het onderwijs wordt de komende jaren gewerkt aan het beter opleiden van medewerkers, het aantrekken van nieuwe medewerkers en herintreders en het behoud van bestaande medewerkers. Medewerkers kunnen ook beter worden ingezet door bijvoorbeeld bestaande parttime contracten uit te breiden, werk slimmer te organiseren en gebruik te maken van innovatie.

Het grootste deel van deze investeringen – circa 220 miljoen euro – heeft het kabinet al in de eerste helft van 2017 aangekondigd. Voor de verpleegzorgzullen de arbeidsmarktinspanningen (met 275 miljoen bij elkaar opgeteld tot 2022) het grootst zijn.