Gemeenten en provincies: nieuw kabinet geeft genoeg

Het kabinet in wording heeft genoeg geld klaarliggen om ervoor te zorgen dat de provincies, gemeenten en waterschappen kunnen doen wat het van ze vraagt. Dat maken vertegenwoordigers van deze overheden op uit een gesprek met de onderhandelaars over een nieuw kabinet. Ook VVD-leider Mark Rutte denkt er met hen uit te komen.

"We hebben begrepen dat er genoeg geld is voor de opgaven waar wij voor staan", zei Ank Bijleveld van het Interprovinciaal Overleg na afloop. Ze wees erop dat het nieuwe kabinet veel van provincies, gemeenten en waterschappen verwacht op het gebied van onder andere klimaat, energie, openbaar vervoer en veiligheid en dat daarvoor geld nodig is. Bijleveld was "positief, over de sfeer en over de inhoud".

Het gesprek was zeer open en dat geeft vertrouwen, zei Jan van Zanen, die naast burgemeester van Utrecht ook voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten is. De afgelopen kabinetsperiode werd gekenmerkt door oplopende tekorten bij de lagere overheden, daar er in het kader van decentralisatie taken van het Rijk werden overgedragen aan met name de gemeentes zonder dat daar een afdoende verhoging van het gemeentefonds tegenover stond.

Gemeenten en provincies: kabinet geeft genoeg
Gemeenten en provincies: kabinet geeft genoeg (Foto: ANP)