Referendum aftapwet neemt eerste horde

De mensen die willen dat er een referendum komt over de nieuwe aftapwet, hebben een eerste stap gezet. Ze hebben tijdig meer dan 10.000 geldige handtekeningen binnengehaald en hebben nu tot 16 oktober om er 300.000 te krijgen. Als dat lukt, komt er een raadgevend referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv).

Volgens de Kiesraad hebben de initiatiefnemers 19.266 ondersteuningen. Daarvan waren 17.162 geldig en 2104 ongeldig.

Het kabinet en de Tweede Kamer willen dat de inlichtingendiensten meer toegang krijgen tot informatie via de kabel. Tegenstanders zijn bang voor een sleepnet waarmee de AIVD en MIVD meer informatie verzamelen dan nodig is, waaronder communicatie van onschuldige burgers.

Referendum aftapwet neemt eerste horde
Referendum aftapwet neemt eerste horde (Foto: BuzzT)