Meer loon voor thuiszorgmedewerkers

Thuiszorgmedewerkers gaan meer verdienen. Hun lonen gaan de komende vijf jaar stapsgewijs omhoog naar het niveau van voor 2007. Vakbond FNV en brancheorganisaties Actiz en BTN hebben daar afspraken over gemaakt. Volgens FNV komt daarmee een einde aan het korten op de salarissen van de thuiszorgers.

Bij de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning werd de loonschaal van thuiszorgmedewerkers aangepast en zakten hun salarissen van rond de 13 euro per uur naar circa 10,50 euro per uur. In de cao voor verpleeg- en verzorgingshuizen was al eerder vastgelegd dat dat zou worden gerepareerd. Er is nu een nieuwe loonschaal voor thuiszorgmedewerkers afgesproken.

Meer loon voor thuiszorgmedewerkers
Meer loon voor thuiszorgmedewerkers (Foto: ANP)